Vrij beroep? Samen waken we over de gezondheid van je praktijk

Wij maken van de wet een bondgenoot voor je praktijk

Als beoefenaar van een vrij beroep, opereer je steevast binnen een wettelijk en deontologisch kader … dat niet altijd even duidelijk is. Wetgeving kan belemmeren, maar ook opportuniteiten bieden. Denk maar aan nieuwe regelgeving die in de nabije of verre toekomst ingaan: hoe sneller en beter je op de hoogte bent, hoe makkelijker je erop kan inspelen.  SBB ondersteunt je met de juridische aspecten van je praktijk en informeert je proactief bij wijzigingen. 

Objectief en glashelder advies

Bij SBB staat een team van juristen voor jou klaar die samen met jouw ondernemerscoach op zoek gaan naar de meest optimale oplossing, overeenkomst of samenwerkingsstructuur.  Je kan bij hen ook terecht voor concreet advies inzake jouw rechtspositie (welke rechten of verplichtingen heb ik?) en opmaak van overeenkomsten op maat.

Benieuwd waarvoor je zoal beroep kan doen op onze juristen? Hieronder geven we jou alvast een eerste overzicht:

 • opmaak overeenkomst (kosten)associatie of overeenkomst verticale samenwerking 
 • revisie en opmaak statuten van een vennootschap
 • juridische begeleiding inzake overstap eenmanszaak naar vennootschap
 • juridische begeleiding inzake intrede van nieuwe leden of vennoten 
 • opmaak huishoudelijk reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst
 • overname praktijk en/of overname van aandelen 
 • juridische begeleiding bij herstructurering van vennootschappen (fusie – splitsing – switch van vennootschapsvorm, …)
 • huurcontracten
 • contracten inzake lening
 • algemene factuurvoorwaarden
 • GDPR 
 • contracten inzake auteursrecht