Vermogensplanning biedt zekerheid – vandaag en morgen

Een succesvolle loopbaan, slimme beleggingen, een gezinswoning, tweede verblijf of een mooie erfenis … Doorheen de jaren kan je heel wat familiaal vermogen opbouwen en verwerven. Om zowel jezelf en je gezinsleden als je eigendom te beschermen, doe je er goed aan je privévermogen optimaal te structureren.  Maar dat is niet zo eenvoudig. Met een vermogensplanning van SBB helpt ons ervaren team je om met een gerust gevoel de toekomst tegemoet te gaan.  

Vermogensplanning en successieplanning: wat is het verschil?

Met een successieplanning bepaal je wat er met je roerend en onroerend vermogen gebeurt wanneer jij er niet meer bent. Een vermogensplanning draait om veel meer dan enkel je nalatenschap en helpt je je financiële toekomst veilig te stellen door je huidige vermogen te structureren. Zowel tijdens je actieve loopbaan als na je pensioen.  

Hoe dat in zijn werk gaat? Doordat een expert je huidige en toekomstige privévermogen in kaart brengt, krijg je een beter inzicht in welke financiële middelen je bezit, welke je nodig hebt en welke je kan schenken of nalaten. Een vermogensplanning houdt ook rekening met de samenstelling van je vermogen, je gezinssituatie, pensioenspaarplan, schenkingen, levensverzekeringen en successierechten. Zo kan je je beter wapenen tegen financiële risico’s zoals een onverwacht ontslag, een tegenslag met je onderneming of ... een wereldwijde pandemie. 

Kortom: de vermogensplanners van SBB reiken je veilige, juridisch correcte en onafhankelijke oplossingen aan om je privévermogen te organiseren, behouden, over te dragen en uiteindelijk na te laten. Steeds op maat van jouw persoonlijke situatie, verwachte levensstandaard, familie of bedrijf. 

Bescherm je vermogen en je toekomst!

Beslissingen die je vandaag privé of beroepsmatig neemt, hebben vaak een grote invloed op je vermogen in de toekomst. Wil je meer zekerheid en gemoedsrust over je eigen financiële situatie, niet alleen vandaag maar ook later?

Contacteer vrijblijvend onze experten

Een vermogensplanning bij SBB bestaat uit drie belangrijke stappen

1. Voorbereiding met een goed gesprek

Tijdens een grondig verkennend gesprek met één van onze vermogensplanners overlopen we je familiale situatie en je opgebouwd vermogen. We luisteren naar je wensen, zorgen en plannen voor de toekomst.  Met veel aandacht voor de fiscale gevolgen formuleren we de eerste aanbevelingen rekening houdend met je gezins- en beroepssituatie, het opgebouwd vermogen en de eventuele raakvlakken met je bedrijf. Als een deskundige planning daarbij opportuun blijkt, werken we een prijsvoorstel uit voor de volgende stap.

2. Onafhankelijke oplossingen op maat

In deze stap gaan we in detail en becijferd je vermogen in kaart brengen.  We maken een vermogensplan op met de nodige projecties naar de toekomst toe (bijv. naar je pensioenleeftijd).  Via je ‘digitale kluis’ heb je de samenstelling van je vermogen dan ook altijd bij de hand. Op basis van de gemaakte afspraken wijzen we op mogelijkheden om je vermogen te organiseren en te optimaliseren in lijn met je wensen en doelstellingen.  

3. Uitvoering van het afgesproken vermogensplan

Als je dat wenst, staat onze vermogensplanner je van a-tot-z bij met de uitvoering van jouw gekozen planning. Hiervoor beschikken we over een breed arsenaal van optimalisatietechnieken.  We eindigen met punctuele nazorg en geven 24/7 inkijk aan jou via onze digitale kluis zodat je steeds up-to-date bent. 

Hoe ziet een onderbouwd vermogensplan eruit? 

Dat is voor iedereen anders. Een slimme vermogensplanning hangt namelijk altijd af van jouw specifieke financiële situatie, gezinssamenstelling en toekomstperspectieven en vraagt om een brede kennis in tal van domeinen . Om je optimaal te begeleiden bij je vermogensplanning, kunnen onze vermogensplanners rekenen op ons centraal kenniscentrum en een netwerk van gespecialiseerde SBB-experts in de kantoren. Zo combineren we kennis en ervaring om uitgebreid vermogensadvies te bieden vanuit vier cruciale invalshoeken. 

We maken het concreet met een voorbeeld: de overdracht van een familiebedrijf

1. De familiale of privé-invalshoek

We leren jou, je familie en je onderneming grondig kennen. Hoe ziet jouw privésituatie eruit en wat zijn je doelstellingen voor de toekomst? Zijn al je kinderen actief betrokken bij het familiebedrijf? Hoe ziet hun gezinssituatie eruit? Vrijgezel, samenwonend, getrouwd of een nieuw samengesteld gezin? Wat als de huidige bedrijfsleider niet meer kan werken? 

We tekenen verwachtingen, ambities, zorgen en risico’s op om de juridische, financiële en fiscale gevolgen ervan evenwichtig aan te pakken. Met een slimme vermogensplanning creëer je een gemeenschappelijke visie en vermijd je met ernstige familiale conflicten te eindigen voor de rechtbank.

2. De juridische invalshoek

Als alle familiale vragen over de opvolging van je onderneming duidelijk zijn, bieden we er ook een helder juridisch antwoord op. Met clausules op maat tonen we je welke regelingen of overeenkomsten er bijvoorbeeld mogelijk zijn:

  • huurovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
  • mede-eigendom, vruchtgebruik, opstal en erfpacht 
  • statutenwijzigingen, aandeelhouders- of bestuurdersovereenkomsten, holding, maatschap of certificering met private stichting, ...
  • verkoop tegen lijfrente, onrechtstreekse schenking, ...
  • zorgvolmacht, testament en erfovereenkomst 
  •  …

Stel: je kan de familiale vennootschap niet schenken in haar huidige vorm. Dan zal je in ons vermogensplan lezen dat een herstructurering dat kan verhelpen. SBB zorgt voor de nodige attesten, begeleidt de reorganisatie van de vennootschap en richt – indien nodig – een holdingvennootschap of private stichting op, waarna de schenking zonder probleem kan plaatsvinden.

3. De financieel-economische invalshoek

Daarnaast werpen we een blik op je financiële noden van vandaag én morgen. Schenken aan de volgende generatie lijkt op dit moment misschien een goeie optie, bijvoorbeeld door de samenstelling of omvang van je familiaal vermogen - maar wat als dat je gewenste levensstandaard in gevaar brengt? Of wat bij een pensioen, financiële crisis, echtscheiding of plotse arbeidsonbekwaamheid of overlijden? Heb je dan nog voldoende maandelijkse inkomsten of liquide middelen? 

We berekenen de financiële gevolgen van diverse scenario’s en stellen ze overzichtelijk voor in je vermogensplanning.

4. De fiscale invalshoek

Elke beslissing die je neemt, heeft ook fiscale gevolgen. Daarom berekenen we in je vermogensplanning ook de fiscale kostprijs van de overdracht van het familiebedrijf, zoals de registratie- en erfbelasting. 

Waar mogelijk wijzen we je op optimalisaties en fiscale gunstregimes, zoals een schenking van de familie onderneming aan nultarief. 

“Je vermogen verdient de beste regeling om je naasten en jezelf te beschermen. Onze vermogensplanners denken mee na over vandaag en morgen. Zo bereiden we samen de toekomst voor.”

Filip Hellemans, vermogensplanner SBB
Bescherm je vermogen en je toekomst!

Beslissingen die je vandaag privé of beroepsmatig neemt, hebben vaak een grote invloed op je vermogen in de toekomst. Wil je meer zekerheid en gemoedsrust over je eigen financiële situatie, niet alleen vandaag maar ook later?

Contacteer vrijblijvend onze experten

Bij een vastgoedinvestering komt heel wat kijken

Reden te meer dus om je grondig te laten adviseren. Bij SBB vind je de juiste expert voor elke stap van het proces. Wil je graag meer weten over hoe wij jou kunnen begeleiden bij je investering in onroerend goed? Stel je vraag aan onze experts!