Accountancy en boekhouding
Fiscaal advies
Financieel-strategisch advies
Juridisch advies
Social profit
Medici

Artsenkring Zennevallei: vzw-advies van mens tot mens

Anne-Sophie De Mol

Al bijna tien jaar vormen Artsenkring Zennevallei en SBB een geolied team. Vooral over de vertrouwensband met consultant Anne-Sophie De Mol en de diepgaande sectorexpertise heeft coördinator Liesbeth Devreker lovende woorden. “Deze tandem blijft, wat de toekomst ook brengt voor de artsenkringen.”

Deze tandem blijft, wat de toekomst ook brengt voor de artsenkringen.
Liesbeth Devreker
Coördinator

Samen slim ondernemen

Onze klanten in een woord omschrijven? Dan kiezen we voor ‘gepassioneerd’. Stuk voor stuk leggen ze inspirerende trajecten af, met SBB aan hun zijde. In ‘Samen slim ondernemen’ laten we klanten aan het woord, en gaan we op zoek naar de diepere betekenis van #samen #slim #ondernemen.

“Onze artsenkring verenigt 100 huisartsen uit Halle en omgeving”, start Liesbeth Devreker. “Met de vzw verzorgen we de huisartsenwachtpost en -dienst, en we organiseren congressen en bijscholingen. Daarnaast vormen we de liaison tussen onze artsen, andere zorgverleners en de ziekenhuizen in de regio. In het eerstelijnshuis kunnen patiënten dan weer terecht voor diabetesconsultaties, of bij de psycholoog of reumatoloog.”

Ik heb alleen maar lovende woorden over onze samenwerking.
Liesbeth Devreker
Artsenkring Zennevalei

Support voor huisartsen

Liesbeth is algemeen wachtpostcoördinator van de vzw, die intussen 15 medewerkers telt. “Artsenkringen zijn een overheidsverplichting, maar veel kringen werken zonder personeel”, legt ze uit. “Door administratieve en logistieke ondersteuning te bieden, werk je als kring wel een stuk efficiënter en professioneler. De artsen kunnen zich veel beter focussen op hun kerntaak en daar vaart ook de patiënt wel bij.”

Naast aansturing van het team stippelt Liesbeth het beleid van de Artsenkring Zennevallei uit en ze verzorgt de boekhouding. Liesbeth: “Onze lokalen verhuren we aan tal van zorgverleners en organisaties. Door die inkomsten vergrootte onze financiële draagkracht, waardoor we op een gegeven moment btw-plichtig werden.”

#Samen

“Ook met mijn twijfels en bezorgdheden kan ik bij mijn consultant terecht. Anne-Sophie zit mee in met de toekomst van de artsenkring, biedt een luisterend oor en spreekt met kennis van zaken.”

Facturatie controleren

“Die btw-plicht kwam met een aantal nieuwe verplichtingen”, vervolgt ze. “Denk maar aan periodieke btw-aangiftes en het voeren van een analytische boekhouding. Een tiental jaar geleden gingen we daarom op zoek naar een accountancy- en advieskantoor met expertise in social profit en de snel veranderende wetgeving voor vzw’s.”

Een tiental jaar geleden gingen we op zoek naar een accountancy- en advieskantoor met expertise in social profit.
Liesbeth Devreker
Artsenkring Zennevallei

Via mond-tot-mondreclame kwam Artsenkring Zennevallei bij SBB terecht. Liesbeth: “Daar hebben we tot op vandaag nog geen seconde spijt van gehad. Niet alleen kent SBB onze sector door en door, ze zijn ook sterk gedigitaliseerd. Geen overbodige luxe, met de complexiteit van de subsidieregelingen. Voor de wachtpost krijgen we federale subsidies, voor de kring is de subsidiepot Vlaams.”

#Slim

“Niet alleen kent SBB onze sector door en door, ze zijn ook sterk gedigitaliseerd. Geen overbodige luxe, met de complexiteit van de subsidieregelingen.”


Efficiënte samenwerking

“We letten wat op de centen, dus we boeken zelf alle facturen onder de juiste codes in sbbSLIM en Exact”, vervolgt Liesbeth. “Anne-Sophie, onze consultant bij SBB, controleert en doet de btw-aangifte. Heb ik een vraag, dan kan ik altijd telefonisch of via mail bij haar terecht. En bij problemen zoeken we samen naar een efficiënte oplossing.”

“Bijvoorbeeld: sinds begin februari verzorgen we met de vzw ook avond- en nachtpermanentie doorheen de week. Die valt onder een aparte subsidieregeling, dus moest ik die facturen anders coderen. Na slechts één mailtje kon ik verder: Anne-Sophie schoot meteen in actie om voor mij de extra codes klaar te zetten in de facturatietool.”

Ondanks de verschillende subsidiepotjes dekken die subsidies helaas niet de volledige kosten van de artsenkring. ”Tegelijk zijn onze inkomsten, onder meer uit zaalverhuur, sinds corona sterk teruggelopen”, stipt Liesbeth aan. “Het resultaat is dat de vzw sinds kort met een begrotingstekort kampt.”

#Ondernemen

“Heb ik een vraag, dan kan ik altijd telefonisch of via mail bij haar terecht als ik ergens over twijfel. En bij problemen zoeken we samen naar een efficiënte oplossing.”

Van mens tot mens

Trouwens, ook de toekomst van de artsenkringen en wachtposten zelf is onzeker. Liesbeth: “De overheid broedt op schaalvergroting. Daarvoor zouden er boven de bestaande wachtposten nieuwe koepel-vzw’s komen. Voor de Artsenkring Zennevallei betekent dit concreet dat de wachtpost zich zou losscheuren van de bestaande vzw.”

Die onzekerheid brengt veel stress mee, geeft de coördinator toe: “Gelukkig kan ik ook met die twijfels en bezorgdheden bij Anne-Sophie terecht. Ze zit mee in met de toekomst van de artsenkring, biedt een luisterend oor en spreekt met kennis van zaken. Ik heb alleen maar lovende woorden over onze samenwerking. Dus deze tandem blijft, wat de toekomst ook brengt voor ons.” 

Klaar om samen slim te ondernemen?