Wanneer moet je als huisarts of arts-specialist vanaf 2022 btw aanrekenen?

Nathalie Put

De volledige btw-vrijstelling waar je als huisarts of arts-specialist tot vorig jaar van genoot, tenminste voor wat de handelingen binnen je ‘normale beroepsuitoefening als arts’ betreft, is vanaf januari 2022 veranderd. Voortaan moet je 21% btw aanrekenen voor elke beroepsactiviteit die geen therapeutisch doel dient. Verandert daardoor je btw-statuut? Dan heb je nog slechts tot 31 januari 2022 de tijd om je btw-nummer aan te vragen of de wijziging door te geven! 

Circulaire biedt duidelijkheid over therapeutisch doel

Dat de btw-vrijstelling voor de medische sector vanaf 2022 veranderd is, dat wisten we al. In tegenstelling tot vorig jaar, toets je nu elke behandeling, ingreep of consultatie die je uitvoert binnen je job als arts af aan de zogenaamde ‘therapeutische finaliteit’. Zo bepaal je of je btw moet aanrekenen of niet. 

Concreet: is je activiteit bedoeld om gezondheidsproblemen of ziektes te voorkomen, vast te stellen, te behandelen of te genezen, dan dient ze een therapeutisch doel. De btw-vrijstelling blijft gelden. Voor alle andere activiteiten die je uitvoert, reken je voortaan 21% btw aan.

Welke activiteiten zijn dat dan? Daarover bracht de definitieve circulaire van de btw-administratie op 20 december 2021verheldering.

Het lijvige document beschrijft de nieuwe btw-regelgeving en de concrete behandelingen en ingrepen waarvoor die gelden per beroepscategorie. Om te ontdekken wat er precies verandert voor jou, hoef je de circulaire niet te doorworstelen. Dat hebben wij voor jou gedaan. 

Hieronder sommen we de belangrijkste aandachtspunten op voor huisartsen en arts-specialisten. Zoek je de nieuwe btw-regels voor tandartsen of kinesisten, lees dan:

Heb je hierna nog vragen over de btw-wijzigingen in de zorg? Klop gerust aan bij je lokale btw-controlekantoor of neem contact op met je SBB-adviseur.

Wanneer reken je als huisarts of art-specialist voortaan btw aan?

Behalve voor puur esthetische behandelingen, genoot je tot voor kort van een algehele btw-vrijstelling voor al je activiteiten als huisarts of art-specialist. Daar komt nu verandering in. Het therapeutisch doel bepaalt of een activiteit vrijgesteld is van btw of niet. Die beoordeling maak je in eer en geweten zelf. Je mag ruim interpreteren, al zijn er grenzen. 

De volgende activiteiten zijn bijvoorbeeld steeds btw-plichtig:

 • optreden als controlearts
 • rijvaardigheid van een patiënt onderzoeken
 • nazorg bij een louter esthetische behandeling
 • medisch onderzoek of bloedafname niet bedoeld om ziektes op te sporen (bv. om levensverzekering af te sluiten)
 • meewerken aan klinische of farmaceutische studies

Een overzicht van activiteiten die voor de btw-administratie al dan niet een therapeutisch doel hebben, vind je in deze handige fiche.

Hoe beoordeel je het therapeutisch doel?

Volgens de fiscus worden behandelingen of ingrepen vermoed een therapeutisch doel te hebben als:

 • ze opgenomen zijn in de nomenclaturen van de RIZIV of revalidatieverstrekkingen
 • ze (deels) terugbetaald worden door de ziekenfondsen
 • ze uitgevoerd worden op medisch voorschrift

Maar ook dan evalueer jij het therapeutisch doel. En omgekeerd: is geen van bovenstaande situaties van toepassing, dan nog kan je oordelen dat er sprake is van een therapeutisch doel. In dit laatste geval moet je via een apart document wel motiveren waarom je geen btw aanrekent. Dit document moet je in tweevoud opmaken: één ervan is voor je eigen boekhouding en het andere voeg je bijvoorbeeld toe aan het getuigschrift of de ziekenhuisfactuur.

De btw-administratie erkent in ieder geval het therapeutisch doel bij onder meer:

 • preventieve maatregelen zoals vaccinatie 
 • periodieke medische controle 
 • bloedafname om virussen, infecties of andere ziektes op te sporen
 • prestaties in het kader van vruchtbaarheid of zwangerschap
 • esthetische ingrepen of behandelingen in het kader van een ziekte, aangeboren aandoening, letsel of functioneel ongemak 

Een overzicht van activiteiten die voor de btw-administratie al dan niet een therapeutisch doel hebben, vind je in deze handige fiche.

Moet je nu een btw-nummer aanvragen?

Lijst alle activiteiten op die je als huisarts of art-specialist uitvoert. Wat de behandeling van patiënten betreft, dien je na te gaan aan welke je een een therapeutisch doel kan koppelen. Wat de andere activiteiten betreft(bijvoorbeeld het geven van voordrachten of het schrijven van een artikel) is er niets veranderd. Ook wanneer je samenwerkt met collega’s moeten de eventuele inkomstenstromen bekeken worden.

Op basis daarvan is het mogelijk dat je btw-statuut verandert. Dit moet je laten weten aan je bevoegde btw-controlekantoor. Of neem zo snel mogelijk contact op met je SBB-adviseur.  De deadline voor zowel btw-registraties als -wijzigingen voor (para)medici is 31 januari 2022!

 • voer je enkel therapeutische handelingen uit: vrijgesteld van btw 
 • voer je enkel niet-therapeutische handelingen uit: gewone btw-plichtige*
 • voer je zowel therapeutische als niet-therapeutische handelingen uit: gemengde btw-plichtige* 

*Uitzondering: belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Voer je niet-therapeutische behandelingen uit of andere prestaties waarop je btw moet aanrekenen, maar blijft je jaaromzet daarvan onder de kaap van 25.000 euro? Dan hoef je niet noodzakelijk je btw-statuut te veranderen. Je kan je registreren als ‘kleine onderneming ’. Dan hoef je geen 21% btw aan te rekenen. 

Daartegenover staat wel dat je de btw die je betaalt voor bepaalde beroepsmatige aankopen – zoals software, medische apparatuur of een printer – ook niet kan terugvorderen. Dat is wel het geval als (gemengde) btw-plichtige.

Meer weten over de gevolgen van de nieuwe btw-regeling voor (para)medici? 

Vind je de info niet die je zoekt of twijfel je? Of dringt een wijziging van je btw-statuut zich op? Neem dan contact op met je SBB-expert. We helpen je graag verder.

Nathalie Put
Nathalie Put