Hoe optimaliseer je je loon als bedrijfsleider-architect?

Als bedrijfsleider in een architectenvennootschap heb je geen minimum- of maximumloon. Je bepaalt zelf de hoogte van je bezoldiging. Maar hoe meer je maandelijks op je bankrekening stort, hoe zwaarder je ook wordt belast. Hoe stel je het ideale verloningspakket samen en welke optimaliseringsmogelijkheden heb je? 

Waarom je loon optimaliseren?

In een vennootschap komen de inkomsten in eerste plaats toe aan je onderneming. Deze zijn belastbaar in de vennootschapsbelasting aan 20 of 25%. Elke transfer van inkomsten naar jou als bedrijfsleider wordt in principe nogmaals progressief belast in de personenbelasting. Je zorgt maar beter dat je niet in de hoogste belastingschijf van 50% belandt. Dat doe je door je bezoldiging laag te houden en slim te combineren met alternatieve verloningsvormen. 

1.    Hoeveel heb je nodig om maandelijks rond te komen?

Een denkoefening die kan helpen om de ideale bezoldiging de bepalen, is de optelsom te maken van je vaste kosten, zoals huur of hypotheek, elektriciteit, water, gas, verzekeringen, belastingen, abonnementen, … Daarbij tel je je variabele uitgaven, zoals kleding, voeding, doktersbezoeken, etc. 

Eenmaal dat richtbedrag duidelijk is, ga je samen met je accountant aan de slag voor de berekening van de best mogelijke bezoldiging en fiscale optimalisatie.

Voordelen in natura

Je loon verder aanvullen kan met extra ‘voordelen van alle aard’. Van smartphones en laptops tot je bedrijfswagen: ook op deze vorm van beroepsinkomen betaal je belastingen. Hoeveel hangt af van de keuzes die je maakt. Toets ze daarom zeker af met je accountant. 

2.    Hoe haal je voordelig geld uit je vennootschap?

Het blijft voor veel bedrijfsleiders een heikel punt. Hieronder lijsten we enkele uitkeringsmogelijkheden op. Aan elk ervan zijn voor- en nadelen verbonden. Verschillende manieren combineren is meestal de boodschap. SBB zet je op weg.

SBB-tip! Geld in je vennootschap laten, is beter dan het eruit halen

Wat je in de vennootschap houdt, wordt immers lager belast. Je betaalt wel sociale bijdragen, maar dat is een relatief laag vast bedrag op jaarbasis. 

1.    Forfaitaire onkostenvergoeding

Als bedrijfsleider kan je professionele kosten maken die je vennootschap draagt, beter bekend als 'kosten eigen aan de vennootschap'. Je kan ervoor kiezen om deze kosten forfaitair terugbetaald te krijgen, zelfs als ze in werkelijkheid lager zijn. Denk aan dagvergoedingen voor binnenlandse reizen of de fietsvergoeding. Deze kosten zijn belastingvrij voor jou en aftrekbaar voor je vennootschap.

Let op! Sinds 1 januari 2022 moet je vennootschap alle forfaitaire (en werkelijke) onkosten verplicht vermelden op de fiche 281.20.

2.    Privékosten laten dragen door je vennootschap

Je kan bepaalde persoonlijke kosten door je bedrijf laten dragen, zoals elektriciteit en verwarming. Als bedrijfsleider word je progressief belast op een forfaitair voordeel van alle aard (VAA) in de personenbelasting, op voorwaarde dat de elektriciteit en/of verwarming en bijhorende woning beschikbaar worden gesteld door de vennootschap.

3.    Dividend en kapitaalvermindering

Naast bedrijfsleider ben je misschien ook aandeelhouder in je vennootschap. Is er voldoende winst of reserve, dan ontvang je in dat geval een dividend. Je betaalt er 30% roerende voorheffing op.

Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het moment waarop je de reserve uitkeert, kan je in de VVPR-bis regeling genieten van een lager tarief van 20% of 15%. Of je legt een liquidatiereserve (ook bekend als VVPR-ter) aan en draagt 20% of 5% roerende voorheffing af.

Let op, bij een BV en CV moet een dividenduitkering voldoen aan zowel de balanstest als de liquiditeitstest.

Naast een dividend kan je je kapitaal ook uitkeren via een kapitaalvermindering of terugbetaling van inbreng. Sinds 1 januari 2018 is dit niet meer volledig belastingvrij als je vennootschap belaste winsten heeft.

4.    Geld lenen van je vennootschap

Als bedrijfsleider kan je geld lenen van je vennootschap. Maar dit is niet kosteloos. Op een renteloze lening of lening tegen een verlaagde rentevoet, word je progressief belast op een voordeel van alle aard (VAA) in de personenbelasting. Dit voordeel wordt geschat op een rentevoet van 5,43% voor leningen zonder vaste looptijd in 2023.

5.    Individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering

Met een IPT of groepsverzekering bouw je via je vennootschap een aanvullend pensioen op. De gestorte premies zijn vrijgesteld als VAA in de personenbelasting op voorwaarde dat je als bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging krijgt. Daarnaast zijn deze premies voor je vennootschap aftrekbaar in de vennootschapsbelasting in de mate dat de zogenaamde 80%-grens wordt nageleefd. Je verzekeraar berekent dit.

6.    Huurinkomsten onroerende goederen

Als eigenaar kan je ook een kantoorruimte in je woning verhuren aan je bedrijf. Let wel: deze huurinkomsten worden progressief belast in je persoonlijke belastingaangifte, nl. op de werkelijke huurinkomsten, verminderd met een kostenforfait van maximum 40%.

Let op! De huurprijs moet wel marktconform zijn, anders riskeer je een herkwalificatie naar een bedrijfsleidersbezoldiging.

Ook kosten als onroerende voorheffing en verzekeringen mag jouw vennootschap aftrekken voor je thuiskantoor. Stel dat je 10% van je huis als kantoor gebruikt, dan kan je vennootschap ook 10% van deze kosten aftrekken.

3.    Werk je via een bestuurdersvennootschap? 

Ben je bestuurder of zaakvoerder in een exploitatievennootschap met jouw eigen bestuurdersvennootschap (ook wel Laruelle-vennootschap genoemd), dan kan je ook hier jouw vergoeding optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een eigen dividendpolitiek.

Nieuwigheid: Door de recente wijziging van de Laruelle-wet komen nu ook bestuurdersvennootschappen in aanmerking voor een tantième. Zo kan je voortaan mee genieten van het resultaat van het boekjaar van de exploitatievennootschap, door een tantième toe te kennen aan jouw bestuurdersvennootschap.
 

Aandachtspunt. Zorg ervoor dat je de prestaties die de bestuurdersvennootschap in ruil voor het tantième gedaan heeft, kan staven met de nodige bewijstukken en onderbouwing. Zo vermijd je dat de belastingadministratie de fiscale aftrek van het tantième in hoofde van exploitatievennootschap weigert.

Maatwerk is mensenwerk

Bij de samenstelling van de ideale bezoldiging komt meer kijken dan je denkt. Welke loonmix je maakt, hangt af van bovenstaande factoren. Maar ook de gezondheid van je vennootschap en korte- en langetermijnplannen hebben een invloed. Bovendien groeit een loon ook mee met je bedrijf en je verwachtingen. Kortom: de ideale bezoldiging is maatwerk waarbij je je best laat bijstaan. Bij SBB lichten we de verschillende opties (én de mogelijke gevolgen op fiscaal vlak) graag toe aan de hand van simulaties. Zo krijg je een idee van wat je kan verwachten.

Kan je hulp gebruiken bij de uitwerking van je bezoldiging?

Anne-Lise Verhelst
Anne-Lise Verhelst
trainee tax advisor