Wanneer moet je als kinesist vanaf 2022 btw aanrekenen?

De btw-regelgeving voor (para)medici is sinds januari 2022 veranderd. Meer bepaald is de btw-vrijstelling voor medische zorg aangepast. Als kinesist reken je voortaan 21% btw aan voor behandelingen zonder therapeutisch doel. De behandelingen met een therapeutisch doel blijven vrij van btw. Ontdek voor welke beroepsactiviteiten je btw-statuut wijzigt – en dien nog tot 31 januari 2022 je btw-registratie of -wijziging in!

Circulaire biedt duidelijkheid over therapeutisch doel

Dat de btw-vrijstelling voor de medische sector vanaf 2022 veranderd is, dat wisten we al. In tegenstelling tot vorig jaar, toets je voortaan elke behandeling, ingreep, consultatie die je uitvoert binnen je job als (para)medicus, aan de zogenaamde ‘therapeutische finaliteit’. Zo bepaal je of je btw moet aanrekenen of niet. 

Concreet: is je activiteit bedoeld om gezondheidsproblemen of ziektes te voorkomen, vast te stellen, te behandelen of te genezen, dan dient ze een therapeutisch doel. De btw-vrijstelling blijft gelden. Voor alle andere activiteiten die je uitvoert, reken je voortaan 21% btw aan.

Welke activiteiten zijn dat dan? Daarover bracht de definitieve circulaire van de btw-administratie op 20 december 2021 verheldering.

Het lijvige document beschrijft de nieuwe btw-regelgeving en de concrete behandelingen en ingrepen waarvoor die gelden per beroepscategorie. Om te ontdekken wat er precies verandert voor jou, hoef je de circulaire niet te doorworstelen. Dat hebben wij voor jou gedaan. 

Hieronder sommen we de belangrijkste aandachtspunten op voor kinesisten. Zoek je de nieuwe btw-regels voor huisartsen en arts-specialisten of tandartsen, lees dan:

Heb je hierna nog vragen over de btw-wijzigingen in de zorg? Klop gerust aan bij je lokale btw-controlekantoor of neem contact op met je SBB-adviseur.

Wanneer reken je als kinesist voortaan btw aan?

Tot eind 2021 waren al je prestaties die betrekking hebben op het behandelen van je patiënten als kinesist vrijgesteld van btw. Daar komt nu verandering in. Het therapeutisch doel bepaalt of een activiteit vrijgesteld is van btw of niet. Die beoordeling maak je zelf ‘in eer en geweten’. Je mag ruim interpreteren, al zijn er grenzen. 

De volgende activiteiten vallen bijvoorbeeld niet onder het therapeutisch doel en zijn in principe met btw:

 • nazorg van esthetische behandelingen
 • uitzondering: nazorg van complicaties bij esthetische behandelingen
 • groepstraining geven als sportinstructeur in een sportschool
 • groepsbehandelingen
 • uitzondering: als je alle deelnemers individueel begeleidt met aandacht voor hun specifieke risicofactoren en ziektebeeld

Een overzicht van activiteiten die voor de btw-administratie al dan niet een therapeutisch doel hebben, vind je in deze handige fiche.

Hoe beoordeel je het therapeutisch doel?

Volgens de fiscus worden de behandelingen of ingrepen vermoed een therapeutisch doel te hebben als:

 • ze opgenomen zijn in de nomenclaturen van de RIZIV of revalidatieverstrekkingen
 • ze (deels) terugbetaald worden door de ziekenfondsen
 • ze uitgevoerd worden op medisch voorschrift

Maar ook dan evalueer jij het therapeutisch doel. En omgekeerd: is geen van bovenstaande situaties van toepassing, dan nog kan je oordelen dat er sprake is van een therapeutisch doel. In dit laatste geval moet je wel via een apart document motiveren waarom je geen btw aanrekent. Dit document moet je in tweevoud opmaken: één ervan is voor je eigen boekhouding en het andere voeg je bijvoorbeeld toe aan het getuigschrift of de ziekenhuisfactuur.

De btw-administratie erkent in ieder geval het therapeutisch doel bij onder meer:

 • behandelingen bij bv. rugklachten of breuken
 • begeleide trainingsprogramma’s afgestemd op specifieke risicofactoren en ziektebeelden, zoals:
 • diabetes of obesitas
 • lichamelijke deconditionering of sedentaire levensstijl 
 • cardiovasculaire risicofactoren
 • zwangerschapsgymnastiek 

Een overzicht van activiteiten die voor de btw-administratie al dan niet een therapeutisch doel hebben, vind je in deze handige fiche.

Moet je nu een btw-nummer aanvragen?

Lijst alle activiteiten op die je als kinesist uitvoert. Voor wat betreft de behandeling van patiënten dien je na te gaan aan welke je een therapeutisch doel kan koppelen. Dat zal meestal wel het geval zijn. Voor wat betreft je andere activiteiten (bijvoorbeeld het geven van voordrachten of het schrijven van een artikel) is er niets veranderd. Ook wanneer je samenwerkt met collega’s moeten de eventuele inkomensstromen bekeken worden om te bepalen of er btw op moet worden gerekend. 

Zijn er plots toch prestaties zonder therapeutisch doel? Dan is het mogelijk dat je je btw-statuut moet veranderen. Neem zo snel mogelijk contact op met je SBB-adviseur.  De deadline voor zowel btw-registraties als -wijzigingen voor (para)medici is 31 januari 2022!

 • voer je enkel therapeutische handelingen uit: vrijgesteld van btw 
 • voer je enkel niet-therapeutische handelingen uit: gewone btw-plichtige*
 • voer je zowel therapeutische als niet-therapeutische handelingen uit: gemengde btw-plichtige* 

 

*Uitzondering: belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Voer je niet-therapeutische behandelingen uit of andere prestaties waarop je btw moet aanrekenen, maar blijft je jaaromzet daarvan onder de kaap van 25.000 euro? Dan hoef je niet noodzakelijk je btw-statuut te veranderen. Je kan je registreren als ‘kleine onderneming ’. Dan hoef je geen 21% btw aan te rekenen. 

Daartegenover staat wel dat je de btw die je betaalt voor bepaalde beroepsmatige aankopen – zoals software, medische apparatuur of een printer – ook niet kan terugvorderen. Dat is wel het geval als (gemengde) btw-plichtige.

Meer weten over de gevolgen van de nieuwe btw-regeling voor (para)medici? 

Vind je de info niet die je zoekt of twijfel je? Of dringt een wijziging van je btw-statuut zich op? Neem dan contact op met je SBB-expert. We helpen je graag verder.

Nathalie Put
Nathalie Put