Wanneer moet je als tandarts of tandarts-specialist vanaf 2022 btw aanrekenen?

Sinds januari 2022 is de btw-regelgeving voor (para)medici gewijzigd. Als tandarts, orthodontist, parodontoloog etc. zijn je beroepsactiviteiten als tandarts niet langer allemaal vrijgesteld van btw. Voortaan beoordeel je iedere behandeling op zijn therapeutisch doel. Is dat er niet, bijvoorbeeld omdat de behandeling enkel bijdraagt tot een mooi egaal gebit, dan reken je 21% btw aan. Dien op tijd – nog tot 31 januari 2022! – je btw-registratie of -wijziging in.

Circulaire biedt duidelijkheid over therapeutisch doel

Dat de btw-vrijstelling voor de medische sector vanaf 2022  veranderd is, dat wisten we al. In tegenstelling tot vorig jaar, toets je nu elke behandeling, ingreep of consultatie die je uitvoert binnen je job als (para)medicus, aan de zogenaamde ‘therapeutische finaliteit’. Zo bepaal je of je btw moet aanrekenen of niet. 

Concreet: is je activiteit bedoeld om gezondheidsproblemen of ziektes te voorkomen, vast te stellen, te behandelen of te genezen, dan dient ze een therapeutisch doel. De btw-vrijstelling blijft gelden. Voor alle andere activiteiten die je uitvoert, reken je voortaan 21% btw aan.

Welke activiteiten zijn dat dan? Daarover bracht de definitieve circulaire van de btw-administratie op 20 december 2021 verheldering.

Het lijvige document beschrijft de nieuwe btw-spelregels en de concrete behandelingen en ingrepen waarvoor die gelden per beroepscategorie. Om te ontdekken wat er precies verandert voor jou, hoef je de circulaire niet te doorworstelen. Dat hebben wij voor jou gedaan. 

Hieronder sommen we de belangrijkste aandachtspunten op voor tandartsen en tandarts-specialisten. Zoek je de nieuwe btw-regels voor huisartsen en arts-specialisten of kinesisten, lees dan:

Heb je hierna nog vragen over de btw-wijzigingen in de zorg? Klop gerust aan bij je lokale btw-controlekantoor of neem contact op met je SBB-adviseur.

Wanneer reken je als tandarts(-specialist) voortaan btw aan?

Tot voor kort genoot je van een volledige btw-vrijstelling voor al je activiteiten als tandarts, ook als ze enkel gericht waren op esthetische verbeteringen. Daar komt nu verandering in. Het therapeutisch doel bepaalt of een activiteit vrijgesteld is van btw of niet. Die beoordeling maak je zelf ‘in eer en geweten’. Je mag ruim interpreteren, al zijn er grenzen. 

De volgende activiteiten zijn nu bijvoorbeeld steeds btw-plichtig:

 • louter esthetische ingrepen (afhankelijk van de situatie)
 • meewerken aan farmaceutische studies

Vooral bij de esthetische ingrepen evalueer je als tandarts, orthodontist, parodontoloog etc. voortaan elke situatie afzonderlijk om te bepalen of de behandeling therapeutisch of cosmetisch is. Tanden bleken of facings plaatsen, bijvoorbeeld, kan zowel btw-plichtig als -vrijgesteld zijn:

 • puur cosmetische wens van de patiënt: btw-plichtig
 • om ernstige verkleuringen weg te werken na bv. chemotherapie of medicatiegebruik: btw-vrijgesteld 

Een overzicht van activiteiten die voor de btw-administratie al dan niet een therapeutisch doel hebben, vind je in deze handige fiche.

Hoe beoordeel je het therapeutisch doel?

Volgens de fiscus worden behandelingen of ingrepen vermoed een therapeutisch doel te hebben als:

 • ze opgenomen zijn in de nomenclaturen van de RIZIV of revalidatieverstrekkingen
 • ze (deels) terugbetaald worden door de ziekenfondsen
 • ze uitgevoerd worden op medisch voorschrift

Maar ook dan evalueer jij het therapeutisch doel. En omgekeerd: is geen van bovenstaande situaties van toepassing, dan nog kan je oordelen dat er sprake is van een therapeutisch doel. In dit laatste geval moet je wel motiveren via een apart document waarom je geen btw aanrekent. Dit document moet je in tweevoud opmaken: één ervan is voor je eigen boekhouding en het andere voeg je bijvoorbeeld toe aan het getuigschrift of de ziekenhuisfactuur.

De btw-administratie erkent in ieder geval het therapeutisch doel bij onder meer:

 • periodieke controles van het gebit 
 • behandelingen tegen tandbederf of tandvleesontsteking
 • opmaak van medische verslagen om een tegemoetkoming aan te vragen
 • tandprothesen leveren of herstellen bij tandverzorging 
 • esthetische ingrepen met een therapeutisch doel

Een overzicht van activiteiten die voor de btw-administratie al dan niet een therapeutisch doel hebben, vind je in deze handige fiche.

Moet je nu een btw-nummer aanvragen?

Lijst alle activiteiten op die je als tandarts of tandarts-specialist uitvoert, en ga na of je aan ieder ervan – behandelingen, ingrepen, consultaties, … – een therapeutisch doel kan koppelen. Bij vele esthetische ingrepen zal dat niet het geval zijn. Voor wat betreft je andere activiteiten (bijvoorbeeld het geven van voordrachten of het schrijven van een artikel) is er niets veranderd. Ook wanneer je samenwerkt met collega’s moeten de eventuele inkomensstromen bekeken worden.

Het is goed mogelijk dat je btw-statuut is veranderd. Dit moet je melden bij je bevoegde btw-controle. Of neem zo snel mogelijk contact op met je SBB-adviseur.  De deadline voor zowel btw-registraties als -wijzigingen voor (para)medici is 31 januari 2022!

 • voer je enkel therapeutische handelingen uit: vrijgesteld van btw 
 • voer je enkel niet-therapeutische handelingen uit: gewone btw-plichtige*
 • voer je zowel therapeutische als niet-therapeutische handelingen uit: gemengde btw-plichtige* 

*Uitzondering: belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Voer je niet-therapeutische behandelingen uit of andere prestaties waarop je btw moet aanrekenen, maar blijft je jaaromzet daarvan onder de kaap van 25.000 euro? Dan hoef je niet noodzakelijk je btw-statuut te veranderen. Je kan je registreren als ‘kleine onderneming ’. Dan hoef je geen 21% btw aan te rekenen. 

Daartegenover staat wel dat je de btw die je betaalt voor bepaalde beroepsmatige aankopen – zoals software, medische apparatuur of een printer – ook niet kan terugvorderen. Dat is wel het geval als (gemengde) btw-plichtige.

Hoeveel btw kan je recupereren?

De mate waarin je btw kan recupereren, hangt af van de verhouding tussen btw-plichtige en niet-btw-plichtige prestaties in je totale omzet. Je hebt twee opties om je btw-aftrek te bepalen: 

 1. Verhoudingsgewijs: je berekent de verhouding van je btw-plichtige omzet ten opzichte van je totale omzet. 
 2. Op basis van werkelijk gebruik: gebruik je de aankoop om omzet te draaien mét btw, dan trek je de btw voor de volle 100% af. Voor btw-vrijgestelde omzet is dat 0%. Op gemengde facturen pas je een verdeelsleutel toe, bijvoorbeeld op basis van gepresteerde omzet of aantal werkuren. 

Meer weten over de gevolgen van de nieuwe btw-regeling voor (para)medici?

Vind je de info niet die je zoekt of twijfel je? Of dringt een wijziging van je btw-statuut zich op? Neem dan contact op met je SBB-expert. We helpen je graag verder.

Nathalie Put
Nathalie Put