Nieuwe fiscale spelregels voor je bedrijfswagen vanaf 2020

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Ils Caestecker
Fiscaal advies

De hoeveelheid CO2-uitstoot blijft de speerpunt van de berekening. Maak kennis met de gramformule, een berekenwijze die de auto- én brandstofkosten combineert. De nieuwe regeling geldt voor alle bedrijfswagens onder de vennootschapsbelasting (fase 3 van het Zomerakkoord ) en onder de personenbelasting.

Nieuwe formule: de brandstofcoëfficiënt

De bestaande CO2-schalen worden vervangen door een gramformule. Deze berekening houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van je wagen en met het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

  • 1 voor dieselwagens
  • 0,95 voor benzinewagens
  • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk

De fiscale aftrekbaarheid wordt trouwens begrensd afhankelijk van de uitstoot van je firmawagen: met een ondergrens van 50% en een bovengrens van 100%. Concreet betekent dit dat de 120%-aftrek voor zuiver elektrische wagens afgeschaft en vervangen wordt door een 100%-aftrek. Hiermee komt meteen een eind aan de fiscale stimulansen voor deze duurzame en milieuvriendelijke bedrijfswagens.

 

Uitzondering

Auto’s die meer dan 200 g CO2/km uitstoten zijn maar voor 40% aftrekbaar.

Door de nieuwe gramformule bedraagt het aftrekbaarheidspercentage van een dieselwagen met een uitstoot van 125 g/km: 120 - (0,5 x 1 x 125) = 57,5 %.  Dit is maar liefst een daling van 17,5 % t.o.v. de vroegere CO2-schalen.

Fake hybride wagens minder aantrekkelijk

Vanaf 2020 gelden bijzondere regels voor plug-in hybride wagens, die deels op brandstof en deels op batterij werken, afhankelijk van de energiecapaciteit van hun batterij en hun CO2-uitstoot. Hier is de aankoopdatum van belang. Enkel firmawagens die vanaf 1 januari 2018 werden besteld, vallen onder dit nieuwe systeem. 

Voordeel alle aard wijzigt niet

Gebruik je de firmawagen ook voor privédoeleinden, dan beschouwt de fiscus dit als een voordeel alle aard, waar je nog personenbelasting op betaalt. En dat is bijna altijd het geval, want ook woon-werkverkeer telt als privégebruik. Dit voordeel alle aard verandert niet in de nieuwe regeling. Voor fake hybride plug-in wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018 zal de berekening minder gunstig uitvallen.

Het belastbaar voordeel wordt (nog steeds) berekend in functie van de cataloguswaarde van je wagen en de CO2-uitstoot. Die waarde wordt wel ‘gecorrigeerd’ met een percentage tussen de 100% en 70%, afhankelijk van de leeftijd van de wagen. Hoe ouder de wagen, hoe minder hij waard is, en hoe kleiner het voordeel. De formule ziet er zo uit: 

(cataloguswaarde x leeftijdscorrectie) x 6/7 x CO2-percentage

 

Cijfervoorbeeld

Peter heeft een splinternieuwe Audi A6 (dieselmotor) met een CO2-uitstoot van 200 gram/km en een cataloguswaarde van 50.000 euro, op naam van zijn vennootschap met een tankkaart. Die CO2-uitstoot wordt eerst herleid naar een percentage, maximaal 18% en minimaal 4%. Bij diesel zal dit percentage hoger zijn – lees: meer belastingen betalen – dan bij benzine.
Peter gebruikt de wagen ook privé, waardoor hij in 2019 op deze manier belast wordt: 50.000 euro x 6/7 x 16,7% = 7.157,14 euro

 In principe kan je dit voordeel verlagen door een ‘persoonlijke bijdrage’ te betalen voor het privégebruik van de wagen. Dat trek je vervolgens af van het belastbare voordeel. Of dat effectief de voordeligste optie is, dan wel een vestzak-broekzakoperatie, bespreek je met je boekhouder.

En wat met de vennootschapsbelasting?

Je vennootschap moet ook altijd – vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen – een percentage belastingen op je voordeel alle aard betalen: 40% ervan als je zaak de privé brandstofkost volledig of gedeeltelijk draagt, 17% als je die kosten uit eigen zak betaalt. Deze blogpost legt het verschil verder uit.

In het voorbeeld van de Audi van 50.000 euro werd Peter dus persoonlijk belast op 7.157,14 euro, én met zijn vennootschap dan nog eens op 2.862,86 euro (40% hiervan). Gerekend aan het normale belastingtarief van 29,58% (voor aanslagjaar 2020) komt dit neer op 846,83 euro vennootschapsbelasting. 
 

Als je wagen een hoge CO2-uitstoot heeft, kan de nieuwe regeling erg nadelig uitvallen. Ook de testmethode om de CO2-uitstoot te bepalen, is gewijzigd.  Gelukkig kan je hiervoor rekenen op je SBB-adviseur. Kijk samen welke stappen je kan ondernemen om de kosten minimaal te houden. Hij of zij helpt je graag verder.