“Ondernemers leren meer van elkaar dan uit de boeken”

Samen bereik je meer dan alleen, maar in het ondernemersleven blijkt het niet evident om de deur op een kier te zetten. Toch ziet UNIZO-topman Danny Van Assche een doorbraak: ondernemers voelen steeds meer voor partnerships en breiden hun expertise uit met een flexibele schil van freelancers.

Met een flexibele schil van externe experts hou je focus op je corebusiness.
Danny Van Assche
CEO UNIZO

Het volledige interview met Danny Van Assche lees je in het SBB-rapport ‘Het jaar van de focus’. Daarin stellen we scherp op vijf thema’s die je tijd echt waard zijn.

Download ‘Het jaar van de focus’

Vertrouwen en match met DNA

Van consortia over clusters tot ecosystemen, samenwerken blijkt dé mindset voor de toekomst. “In de corporate wereld vinden grote ondernemingen – zelfs concurrenten – elkaar relatief makkelijk om samen een product of dienst te ontwikkelen”, vertelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Maar België is een kmo-land, onze ondernemers zijn daar allemaal niet zo vertrouwd mee.” 

“Bovendien kunnen ondernemingen zich niet altijd laten bijstaan door een leger advocaten”, vervolgt hij. “Daardoor vormt het juridische en administratieve geregel een serieuze drempel om samen te werken. Bijgevolg gaan kmo’s vaak niet voluit in een partnership, of het blijft hangen in de informele sfeer – natuurlijk niet zonder gevaar.”

Los van een waterdicht contract is vertrouwen dé basis voor een vlotte samenwerking. Danny: “De andere partij moet passen bij jouw DNA. En hoe impliciet ook, dat DNA is vaak heel specifiek in onze kleine familiale ondernemingen. Juist daarom valt het belang van ondernemersnetwerken niet te onderschatten. Daar leren ondernemers elkaar kennen, ze ervaringen delen, wisselen interessante contacten uit … Kortom, ze leren meer van elkaar dan uit de boeken.”

Focus houden op de corebusiness

De UNIZO-topman raadt ook aan om netwerken op te zoeken buiten de eigen branche. Danny: “Die andere ondernemers staan verder af van je business, maar ze laten zich dan ook niet beperken door alle tradities, geijkte processen of procedures die erbij horen. Hun vragen kunnen nieuwe inzichten opleveren. En soms leidt dat tot partnerships die echte innovaties voortbrengen, zeker wanneer je ook externe experts of kenniscentra betrekt.”

Dat steeds meer bedrijven investeren in een zogeheten flexibele schil rond hun organisatie, vindt hij een goede zaak: “De werkcontext wordt steeds complexer en verandert continu. Bovendien worden zowel klanten als medewerkers veeleisender. Je omringen met experts in hr, digitalisering of marketing is dus een must om je aanbod en processen te professionaliseren. Alleen zo houd je focus op je corebusiness – die op zich al veel vakkennis vraagt en ook snel evolueert.”

Ogen open voor nieuwe opportuniteiten

Uit de jaarlijkse UNIZO-enquête blijkt alvast dat ondernemers heel tevreden zijn over hun samenwerkingsverbanden met freelancers. Danny Van Assche: “Freelancers zijn flexibel en budgetvriendelijk inzetbaar en je kan ze voor heel specifieke noden inroepen. Wist je dat het de grootste groep is binnen de startende ondernemers?”

“Hou je ogen en oren dus wijd open voor interessante samenwerkingen, in welke vorm ook”, besluit Danny Van Assche. “En blijf je netwerk verder uitbreiden. Want wie te lang en te veel samenwerkt binnen een vast clubje, wordt blind voor nieuwe opportuniteiten.”

Benieuwd naar de rest van het interview met Danny Van Assche van UNIZO?

Je leest het in ons rapport ‘Het jaar van de focus’, samen met inzichten van onder meer Matthias Browaeys (Winwinner), Joris Relaes (ILVO) en Stijn Bijnens (Cegeka). Samen met SBB-experten stellen ze scherp op vijf thema’s die je tijd echt waard zijn en helpen ze je om focus te houden.

Download ‘Het jaar van de focus’