Gemengd btw-plichtig? Meld je algemeen verhoudingsgetal aan de fiscus

Ben je gemengd btw-plichtig en pas je de aftrek volgens het algemene verhoudingsgetal toe? Sinds 1 januari 2024 moet je dat melden bij de fiscus. Je moet je verhoudingsgetal nu ook jaarlijks aangeven. Meer weten? Lees dan zeker verder.

Check 1: gemengd btw-plichtig?

Of je een gemengd btw-belastingplichtige bent, hangt af van je activiteiten. Enkel handelingen die aan btw zijn onderworpen, verlenen recht op aftrek. De van btw vrijgestelde handelingen verlenen geen recht op aftrek. Als je beide uitvoert, ben je dus gemengd btw-belastingplichtig. Denk bijvoorbeeld aan een arts die zowel niet-therapeutische handelingen met btw verricht als therapeutische handelingen vrijgesteld van btw.  

Check 2: algemeen verhoudingsgetal?

Je kan de kosten waarvan je de btw aftrekt allemaal apart bewijzen (werkelijk gebruik), of je kiest voor een algemeen verhoudingsgetal: de verhouding tussen je btw-omzet en je totale omzet.

Meldplicht sinds 1 januari 2024

Als je de methode van het algemeen verhoudingsgetal gebruikt, dan moet je dat sinds 1 januari 2024 melden aan de fiscus. De meldplicht kwam er omdat de fiscus geen zicht had op wie welke aftrekmethode gebruikte (en vooral niet op de omvang van de aftrek). De overheid verzamelt die gegevens nu elektronisch om zo gerichtere controles te kunnen uitvoeren.

Hoe melden?

Er zijn twee verschillende formulieren om je aan te melden bij de fiscus:

  • e604A: bij de start van je btw-activiteit 
  • e604B: wanneer je switcht van werkelijk gebruik naar algemeen verhoudingsgetal (of omgekeerd) én voor wie op 31 december 2023 al gebruik maakte van het algemeen verhoudingsgetal

Het verhoudingsgetal neem je jaarlijks op in je aangifte via Intervat.

Deadlines

Maakte je op 31 december 2023 al gebruik van het recht op aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal? Dan dien je vóór 1 juli 2024 het formulier e604B elektronisch in.

Als je je activiteit aanvangt of wijzigt na 1 januari 2024, dan dien je het formulier e604A of e604B elektronisch in vóór het einde van het aangiftetijdvak waarin dat gebeurt. Dat betekent: een maand voor wie maandelijks de aangifte doet, een kwartaal voor wie dat per kwartaal doet. Dat geldt ook als je wil afstappen van de aftrekmethode.

Je start op 10 april 2024 als indiener van kwartaalaangiften en je wil meteen de btw-aftrek toepassen volgens de regel van het algemeen verhoudingsgetal. Uiterlijk op 30 juni 2024 dien je het formulier e604A elektronisch in.

Jaarlijkse informatieplicht algemeen verhoudingsgetal

Elk jaar moet je een definitieve verhoudingsgetal vaststellen, op basis van jouw werkelijke omzet bekomen gedurende het voorgaande kalenderjaar. Dat definitief verhoudingsgetal geldt dan weer als voorlopig verhoudingsgetal voor het lopende kalenderjaar. 

Sinds 1 januari 2024 moet je het definitieve verhoudingsgetal jaarlijks opnemen in de periodieke btw-aangifte via Intervat.

Tolerantie in 2024

De fiscus staat nu uitzonderlijk toe dat het definitieve verhoudingsgetal vastgesteld met betrekking tot de omzet over het jaar 2023 pas moet worden meegedeeld uiterlijk voor 9 augustus 2024. 

Sofie Libotton
Sofie Libotton
regiodirecteur advies