Bedrijfsleider in een vennootschap? Zo bepaal je je ideale bezoldiging

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

1.    Hoeveel heb ik nodig om te leven?

Maak eerst en vooral een inschatting van het budget dat je privé nodig hebt om maandelijks rond te komen. Veel mensen slaan hier al de bal mis: het lijstje met vaste en variabele kosten is uitgebreider dan je denkt. Neem volgende vaste kosten zeker mee in je berekening:

 • Huur of hypotheek
 • Elektriciteit, gas, water
 • Verzekeringen en belastingen
 • Allerlei abonnementen (internet, telefoon, Netflix, etc.)
 • Overige kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, etc.  

Tel daar nog de variabele kosten bij, van kledij en voeding tot doktersbezoeken. Met dat richtbedrag ga je samen met je SBB-adviseur aan de slag voor de berekening van de best mogelijke bezoldiging en fiscale optimalisatie. 

2.    Wat is de impact van mijn loon op de belastingen die ik betaal?

De bezoldiging die je je geeft heeft sowieso een invloed op hoeveel belastingen je betaalt. Daarom hou je best rekening met volgende zaken:

 • Het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting: normaal gezien betalen vennootschappen het basistarief van 25% vennootschapsbelasting. Toch kan je genieten van een verlaagd tarief van 20% indien je vennootschap jaarlijks een minimumloon van 45.000 bruto uitkeert aan jou als bedrijfsleider. In dit artikel vind je daarover specifieke informatie, maar je doet er dus goed aan om die grens van 45.000 euro te halen. 
 • De belastingschijven in de personenbelasting: hoe meer je verdient, hoe meer personenbelasting je betaalt. Je voorkomt beter dat je in de hoogste belastingschijf van 50% belandt. 
 • De groepsverzekering of IPT (Individuele Pensioentoezegging): als je via een IPT-of groepsverzekering een aanvullend pensioen opbouwt, dan tellen de gestorte premies niet mee als voordeel van alle aard in de personenbelasting en zijn ze aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Opgepast, hier zijn twee voorwaarden aan verbonden. Zo moet je als bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging krijgen. Bovendien moet je ook de 80%-grens naleven: het wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegaal) pensioen mogen samen niet meer bedragen dan 80% van je brutoloon van het laatste jaar. Je SBB-adviseur maakt je met plezier wegwijs in deze complexe materie.  

 

SBB-tip

Geld in je vennootschap laten is altijd een beter idee dan het eruit halen. Wat je in de vennootschap houdt, wordt immers lager belast. Je betaalt wel sociale bijdragen, maar dat is een relatief laag vast bedrag op jaarbasis. Wie kiest voor een hogere bezoldiging, zal zwaarder belast worden in de personenbelasting en betaalt bovendien ook nog eens extra sociale bijdragen. 

 

3.    Wat met sociale bijdragen, loonoptimalisering en andere voordelen in natura?

Naast wat je minimum nodig hebt en de belastingen die je betaalt, zijn er nog andere aspecten die je loonpakket kunnen beïnvloeden. Dit zijn de drie belangrijkste: 

 • Sociale bijdragen: je betaalt een wettelijk percentage van 20,5% sociale bijdragen op je jaarlijkse netto belastbaar inkomen. Je kan die door je vennootschap laten betalen. Dat heeft voordelen: je hoeft je privévermogen niet aan te spreken, het kan interessant zijn voor je cashflow, en je bruto-inkomen verhoogt. In dit artikel lees je meer over deze piste.
 • Loonoptimalisering: je loon verder optimaliseren kan o.a. door dividenden uit te keren, door een aanvullend pensioenskapitaal (IPT) uit te bouwen (zie vraag 2), of zelfs via de verhuur van onroerende goederen. Zo kan je bijvoorbeeld de kantoorruimte in je eigen woning verhuren aan je vennootschap en daar inkomsten uithalen. Ook daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden: bespreek ze grondig met je SBB-expert. 
 • Voordelen in natura: een loon verder aanvullen kan met extra ‘voordelen van alle aard’. Van smartphones en laptops tot je bedrijfswagen: ook op deze vorm van beroepsinkomen betaal je belastingen. Hoeveel hangt af van de keuzes die je maakt. Toets ze daarom zeker af met je accountant. 

 

Wat met mijn partner? 

Is je partner medevennoot? Qua fiscaliteit en sociale bijdragen is het voor je vennootschap interessanter om maar één persoon een loon uit te keren. Het minimumloon van 45.000 euro om te genieten van een verlaagd fiscaal tarief, moet immers bij één en dezelfde persoon zitten. Als je twee lonen uitbetaalt, betaal je daarnaast ook meer sociale bijdragen. 

Het lijkt dus logisch dat je er als koppel voor kiest om maar één loon te laten uitbetalen. Echter, als je wegen met je partner scheiden en hij/zij heeft geen inkomen, dan heeft jouw ex-partner ook geen pensioen. Bekijk dus kritisch of je de eerstvolgende jaren wil gaan voor een optimalisatie met minder belastingen en sociale bijdragen door de bezoldiging bij één partner te houden, of eerder kiest voor pensioenopbouw waarbij iedere partner recht heeft op een pensioen. 

Je adviseur helpt je om samen goede afspraken te maken, zodat iedereen een deel van de koek krijgt en het langetermijnplaatje klopt.

 

Kortom, bij je bezoldiging komt meer kijken dan je denkt. Hoe je de loonmix samenstelt, hangt af van bovenstaande factoren. Maar ook de gezondheid van je vennootschap en korte- en langetermijnplannen hebben een invloed. Bovendien groeit een loon ook mee met je bedrijf en je verwachtingen. Kortom: de ideale bezoldiging is maatwerk waarbij je je best laat bijstaan. Bij SBB lichten we de verschillende opties (én de mogelijke gevolgen op fiscaal vlak) graag toe aan de hand van simulaties. Zo krijg je als bedrijfsleider alvast een idee van wat je kan verwachten. 

 

Kan jij hulp gebruiken voor het uitwerken van jouw bezoldiging?

Je SBB-adviseur helpt je met plezier op weg!