Aan welk tarief wordt je vennootschapswinst belast?

Gregory Henin
Fiscaal advies

Tarieven

Doorheen de jaren is het tarief van de vennootschapsbelasting drastisch veranderd. Onderstaand schema geeft een duidelijk overzicht.
 

  T.e.m. 2017 2018 – 2019 Boekjaren die ten vroegste starten op 1 januari 2020
Basistarief 33,99% 29,58% (29% + 2% crisisbijdrage) 25%
Verlaagd tarief 0 – 25.000 euro: 24,98%
25.000 – 90.000 euro: 31,93%
90.000 – 322.500 euro: 35,54%
> 322.500 euro: 33,99%

20,40% (20% + 2% crisisbijdrage)

20%

Voor wie?

Basistarief

Het basistarief van de vennootschapsbelasting is van toepassing voor de volgende vennootschappen:

  • Grote vennootschappen;
  • Kleine vennootschappen die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren (tenzij startende vennootschap);
  • Dochtervennootschappen;
  • Beleggingsvennootschappen;
  • Financiële vennootschappen.

 

Verlaagd tarief

Kmo-vennootschappen die niet tot een van bovenstaande categorieën behoren, vallen onder de toepassing van het verlaagd tarief. Let wel: dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van 100.000 euro winst. Daarnaast moet je vennootschap jaarlijks een loon van minstens 45.000 euro bruto uitkeren aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon. 

Minder dan 45.000 euro brutoloon uitkeren mag ook maar dan moet het brutoloon minstens gelijk zijn aan de belastbare winst van je vennootschap. Keer je jezelf of andere bedrijfsleiders geen minimumloon uit, dan wordt de winst belast aan 25% in de plaats van 20%. Heeft je vennootschap geen natuurlijke persoon maar wel een zogenaamde ‘bestuurdersvennootschap’ als bedrijfsleider, dan wordt je onderneming belast aan het basistarief van 25%.

 

Meer weten over de vennootschapsbelasting?

Heb je vragen over je vennootschapswinst belast wordt, contacteer je accountant. We helpen je graag verder.