Vergoeding van je aandeelhouders: optimalisaties en aandachtspunten

Nu het einde van het boekjaar nadert, kan je je bedrijfsleidersverloning en de winst en belastingen van je vennootschap nog optimaliseren. Maar ook de vergoeding van je aandeelhouders kan je nog bijschaven. In deze blog bespreken we enkele opties, alsook enkele aandachtspunten.

1.    Uitkeringsverbod

Bij voldoende winst of uitkeerbare reserves kan je als aandeelhouder een dividend uit de vennootschap ontvangen. Maar opgelet, dit kan soms fiscaal nadelige gevolgen hebben …

Wilt je vennootschap bijvoorbeeld de winsten tijdelijk vrijstellen met een wederopbouwreserve, dan geldt er een uitkeringsverbod. Bij een dividendtoekenning of uitkering van 12 maart 2020 t.e.m. de indiening van de vennootschapsbelastingaangifte van het aanslagjaar waarin je de reserve wilt aanleggen, zal je een deel van de aangelegde reserve moeten terugnemen in de mate van deze toekenning of uitkering.

Ook ondernemingen die de Vlaamse energiesteun genieten, mogen in de periode van 1 oktober 2022 t.e.m. 31 december 2023 geen dividend uitkeren. Doet je vennootschap dit wel, dan zal ze de ontvangen energiesteun integraal moeten terugbetalen. Deze steunmaatregel is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Europese Commissie.

 

Tip: bij de Tax Shelter COVID-19 en het vriendenaandeel geldt er een aanwendingsverbod.

2.    VVPR-bis

Er zijn twee recente wijzigingen in de VPPR-bis-regeling.

Een vennootschap die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 haar initieel ingebrachte en niet-volstortte inbreng heeft verminderd via een vrijstelling van de volstortingsplicht, komt in principe niet meer in aanmerking voor de VVPR-bis-regeling. Hierop bestaat er een uitzondering indien de vennootschap uiterlijk op 31 december 2022 haar kapitaal weer verhoogt tot 18.550 euro.

Daarnaast komt een CommV of VOF opgericht tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019 zonder een minimumkapitaal van 18.550 euro, in aanmerking voor de VVPR-bis-regeling bij dividenden toegekend vanaf 2022. Hiervoor was dat niet mogelijk aangezien vennootschappen opgericht zonder minimumkapitaal in principe waren uitgesloten van deze regeling.

Meer weten?

Heb je vragen over hoe je de verloning van je aandeelhouders het best organiseert, neem contact op met een SBB-kantoor in je buurt. Onze collega’s bekijken de beste optie in jouw situatie.