Hoe optimaliseer je je verloning als bedrijfsleider?

Naast de winst- en belastingoptimalisatie voor je vennootschap, zijn er ook verschillende optimalisatiemogelijkheden voor je bedrijfsleidersverloning. In deze blog doen we ze, samen met enkele aandachtspunten, uit de doeken.

1.    Berekening 80%-grens bij IPT en groepsverzekeringen

Door de hervorming van het wettelijk zelfstandigenpensioen, zullen de loopbaanjaren van een zelfstandige bedrijfsleider vanaf 2021 recht geven op een hoger wettelijk pensioen. Deze hervorming heeft evenwel een negatieve impact op IPT- en/of groepsverzekeringcontracten, meer bepaald op de zogenaamde 80%-grens die het maximaal aftrekbaar bedrag aan premies bepaalt. Deze grens houdt namelijk rekening met een geraamd wettelijk pensioen, en … hoe hoger je wettelijk pensioen, hoe lager je aftrekbare premies. Gelukkig voorziet de belastingadministratie in een administratieve tolerantie die onder bepaalde strikte voorwaarden toelaat om de premieaftrek van de gestorte premies in 2021 en 2022 toch te behouden.

2.    Ficheverplichting onkostenvergoedingen

Als bedrijfsleider kan je in de uitoefening van je beroepsactiviteit kosten maken die ten laste zijn van je vennootschap, genaamd ‘kosten eigen aan de vennootschap’. Denk aan professionele verplaatsingskosten, parkeerkosten, gsm-kosten en restaurantkosten. Dit zijn belastingvrije vergoedingen voor jou als bedrijfsleider en in de regel aftrekbare beroepskosten voor je vennootschap. Deze kosten kan de vennootschap terugbetalen voor het werkelijk bedrag o.b.v. een verantwoordingsstuk of door middel van een forfaitaire vergoeding. Sinds 1 januari 2022 moet je vennootschap zowel voor de werkelijke als forfaitaire kostenvergoedingen het totaalbedrag op je fiche 281.20 vermelden.

 

Tip: gebruik de bankkaart van de vennootschap en zet de facturen op naam van de vennootschap, zo vermijd je deze meldingsplicht voor deze uitgaven.

Meer eindejaaroptimalisaties

Naast je verloning als bedrijfsleider, kan je ook de vergoeding naar je aandeelhouders toe, optimaliseren. Welke opties je daarvoor hebt, lees je in deze blog .

Vragen over de optimalisatiemogelijkheden en aandachtspunten van je verloning als bedrijfsleider?

Wil je meer weten over hoe je je verloning als bedrijfsleider optimaliseert? Vraag raad aan onze accountants in een SBB-kantoor in je buurt. We bekijken samen de beste opties voor jou.