Wat verandert er in 2020 voor kmo's en zelfstandigen?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Isabel Dillen

1.    Dwingende regels vennootschappen

Tot spijt van wie het benijdt: ook dit jaar zullen we het af en toe hebben over de nieuwe wetgeving voor vennootschappen. Zo traden de ‘dwingende regels’ op 31 december klokslag 12 uur in werking. In normale taal: je mag enkel nog je nieuwe rechtsvorm gebruiken in je communicatie, bestuurders mogen geen dubbel mandaat meer hebben en moeten zelfstandig zijn. 

Deze blogpost bundelt de verplichtingen.

2.    Nieuwe fiscale afspraken voor je bedrijfswagen

2019 was dan wel het jaar van de klimaatbetogingen, ook in 2020 blijft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zo staan de fiscale voordelen van bedrijfswagens ter discussie. Sinds 1 januari gelden er dan ook andere spelregels over de aftrekbaarheid ervan. 

De herziening in een notendop: niet alleen de CO2-uitstoot van je wagen, maar ook het brandstoftype telt mee in de berekening van het aftrekbaar tarief. Daarenboven worden de fiscale stimulansen voor milieuvriendelijke bedrijfswagens fors ingeperkt. 

De nieuwe fiscale spelregels uit de doeken.

3.    Verhoging van je sociale bijdragen niet langer fiscaal aftrekbaar

Je sociaal verzekeringsfonds mag in enkele gevallen een verhoging van je sociale bijdragen opleggen. Als je te laat betaalt of ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen neertelt, bijvoorbeeld. Tot voor kort kon je die verhoging inbrengen als een beroepskost. 

Dat is niet langer het geval. Op het fiscaal attest van verzekeringsfonds van inkomstenjaar 2020 – dat je begin 2021 ontvangt – zullen de verhogingen niet langer vermeld staan. Voor de duidelijkheid: de sociale bijdragen zelf mag je uiteraard wel fiscaal aftrekken. 

4.    Afschaffing woonbonus, maar ook verlaging van de registratierechten

Een maatregel waar al veel om te doen was sinds het Vlaamse regeerakkoord werd afgeklopt. En sinds 1 januari is ie ook echt van kracht. Sluit je als Vlaming een lening af voor een eigen en enige woning, dan krijg je niet langer een fiscaal voordeel op de kapitaalaflossingen en interestbetalingen. Om de afschaffing van de woonbonus te verlichten, dalen de registratierechten van 7 naar 6%. 

Wat heeft het Vlaamse regeerakkoord nog in petto voor ondernemers?

5.    Belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering 

Ben je in een juridisch conflict betrokken, zoals een bouwgeschil of een dispuut met de fiscus? Dan dekt een rechtsbijstandsverzekering de kosten van je advocaat. Vaak is die waarborg al onderdeel van je autoverzekering, maar de regering wil dat meer Belgen zich voor verschillende mogelijke geschillen indekken.

Daarom kan je vanaf dit jaar voor het eerst een belastingvermindering van een rechtsbijstandverzekering vragen, en dat voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Je bespaart maximaal 214 euro per jaar, al moet je polis aan een paar voorwaarden voldoen. 

6.    Liquidatiereserve uitkeren aan 5%

Elk jaar kan je de winsten van je vennootschap uitkeren, al is dat fiscaal geen slimme zet. Je betaalt er immers 30% belastingen op. Wel kan je die som boeken als ‘liquidatiereserve’ op je balans. De reserve die je in het boekjaar 2014 aanlegde, mag je in 2020 voor het eerst uitkeren aan 5% belasting.

Meer uitleg, overzichtelijke schema’s en heldere voorbeelden.

7.    Grensoverschrijdende activiteit: einde van overgangsmaatregel 

Onderneem je over de landsgrenzen heen? Dan bepalen de ‘coördinatieregels voor sociale zekerheid’ in welk land je sociale bijdragen betaalt. Startte je je zaak voor 1 mei 2010, dan viel je al die jaren onder een overgangsmaatregel. Die afspraak loopt echter af op 30 april 2020 waardoor het mogelijk is dat je voor dezelfde activiteiten plots in een ander EU-land bijdragen zal moeten betalen.

Praktisch voorbeeld: je was reeds voor 1 mei 2010 zelfstandige in België en daarnaast was je loontrekkende in Nederland. Voor 1 mei 2020 was je hiervoor verzekeringsplichtig in beide lidstaten. In Nederland voor je statuut als werknemer, in België als zelfstandige. Gedurende de overgangsperiode bleef deze regeling voorlopig nog behouden. Vanaf 1 mei 2020 zal dit niet langer het geval zijn en moeten alle sociale bijdragen in Nederland worden betaald.

Voer je grensoverschrijdende activiteiten uit? Je SBB-adviseur bekijkt dit graag met jou. 

8.    Overgangsregeling afkoop studiejaren loopt af 

Door je studiejaren af te kopen, kan je een hoger pensioen krijgen. Het systeem kreeg in 2017 een grondige make-over, al loopt er nog steeds een overgangsperiode voor zelfstandigen. 

Daardoor kan je je studieperiode laten gelijkstellen in de ‘oude’ regeling, wat in bepaalde gevallen voordeliger uitkomt. De voorwaarde: je dient vóór 1 december 2020 een aanvraag in. Na de deadline kan je enkel studiejaren afkopen volgens de nieuwe regels. Voor wie op dat moment al meer dan 10 jaar afgestudeerd is, wordt afkopen aanzienlijk duurder. 

Benieuwd welke impact deze nieuwigheden hebben op jouw zaak? Je persoonlijke SBB-adviseur bekijkt het graag samen met jou.