Als medicus je autokosten fiscaal aftrekken: de eenmanszaak

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Geen eenmanszaak, wel een vennootschap? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel

 

Soort verplaatsing

Allereerst maak je als medicus een onderscheid tussen je verplaatsingen. De fiscale spelregels verschillen immers naargelang het type. Het gaat dan om de volgende drie soorten:

 1. Zuivere privé-verplaatsingen: kan je nooit fiscaal aftrekken.
 2. Verplaatsingen tussen je woonplaats en je praktijk: zijn aftrekbaar ter waarde van 0,15 euro/km. Dit forfait dekt alle bijhorende kosten (met uitzondering van financieringskosten). Denk aan brandstof, verzekering, verkeersbelasting, onderhoud, pechbijstand, afschrijvingen, huur parkeergarage enz.
 3. Zuivere beroepsverplaatsingen: de inbreng wordt beperkt tot een bepaald percentage. Hier moet je dus je werkelijke kosten aantonen.

 

Werkelijke kosten of forfait aftrekken?

Op basis van je totale autokosten en de andere aangetoonde beroepskosten, bekijkt je boekhouder welke optie voor jou het voordeligst is. Een opfrissing nodig? In deze blog lees je meer over het onderscheid.

 

Aftrekbaarheid in personenbelasting

Eenmaal je je verplaatsingen correct hebt ingedeeld volgens de opdeling hierboven, bepaal je de aftrekbare som. 

De kosten van een wagen zijn aftrekbaar volgens de zogenaamde gramformule. Deze berekening houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van je wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120 % - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

 • 1 voor dieselwagens;
 • 0,95 voor benzinewagens;
 • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk.

Je kan tussen de 50 % en 100 % van de kosten fiscaal inbrengen. Op die regel zijn overigens drie uitzonderingen: voor plug-in hybride wagens – die nog deels op brandstof rijden – gelden er aparte regels. Indien de wagen werd aangekocht, gerent of geleased vóór 1 januari 2018, bedraagt het minimum 75 %. En de meest vervuilende wagens, die meer dan 200g CO2/km uitstoten, zijn maar voor 40 % aftrekbaar!

 

Een voorbeeld

Luc Martens heeft als medicus een eenmanszaak en kocht in 2021 een nieuwe benzinewagen van 23.000 euro met een CO2-uitstoot van 100 gr/km. In 2021 kan hij deze kosten bewijzen: 

 • Aankoop auto: 23.000 euro (afschrijving  op 5 jaar: 4.600 euro per jaar)
 • Benzinekosten: 1.350 euro
 • Onderhoudskosten: 750 euro
 • Verzekeringen: 600 euro
 • Verkeersbelasting: 200 euro
 • Aantal kilometers op jaarbasis: 18.000 km (waarvan 12.000 km zuiver beroepsmatig)

Totaal: 7.500 euro

Op basis van specifieke kenmerken van de auto en de gramformule bedraagt het aftrekpercentage:
120 % - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km) = 120 % - (0,5 x 0,95 x 100) = 72,50 %.

Het aftrekbaar gedeelte van zijn autokosten wordt als volgt berekend:
7.500 x 12.000/18.000 x 72,50 % = 3.625 euro. Dit bedrag mag de eenmanszaak dus fiscaal aftrekken als beroepskost. 

 

Als startende arts of kinesist de wagen van je ouders gebruiken

Ten slotte geven we nog graag een tip mee voor startende artsen of kinesisten. Wie de auto van z’n ouders gebruikt, kan bepaalde kosten ervan inbrengen, op voorwaarde dat je kan bewijzen dat jij ze betaalt. Een voorbeeld is de verzekering, ook al staat die nog op naam van je ouders: bezorg daarvoor je boekhouder een afschrift van de overschrijving aan je ouders of de verzekeringsmaatschappij.
 

Heb jij vragen over de fiscaliteit van je bedrijfswagen of overweeg je de overstap naar een vennootschap?

Neem dan contact op met een SBB-adviseur in jouw regio. Benieuwd naar de regeling voor vennootschappen? Je leest er hier alles over.