Groen licht voor fiscaal voordelige laadpalen

Interesse om een laadpaal te plaatsen in jouw eigen woning? Twijfel niet langer! Dankzij de wet van 14 september 2021 (B.S. 3 december 2021) kan je genieten van een belastingvermindering of een verhoogde kostenaftrek. Ook een verlaagd btw-tarief van 6% is mogelijk op de plaatsing van jouw eigen laadpaal.

Vergroening van je bedrijfswagen: hoeveel betaal jij voortaan netto?

Om de vergroening van de mobiliteit te versnellen, wordt de fiscale regelgeving van personenwagens en bijhorende laadpalen vernieuwd. Een berekening van het totale kostenplaatje biedt meer duidelijkheid bij het maken van de juiste investeringskeuzes.

Ontdek hoe wij je hierbij helpen

 

Belastingvermindering particulieren

Particulieren die in hun woning een laadpaal voor elektrische wagens laten installeren, kunnen genieten van een nieuwe belastingvermindering. De uitgaven voor de aankoop, de plaatsing, de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie en de keuring van de installatie kunnen genieten van deze vermindering.

Per laadpaal en per belastingplichtige komt er maximaal € 1.500 aan kosten voor de belastingvermindering in aanmerking. Vanaf 2022 stijgt dit grensbedrag naar € 1.750. Investeer je vanaf 2023 in een bidirectionele laadpaal, dan bedraagt het grensbedrag € 8.000. Je kan de belastingvermindering maar één keer genieten, je mag de belastingvermindering dus nog niet gevraagd hebben voor een vorig belastbaar tijdperk.

Het percentage van de vermindering is afhankelijk van het jaar waarin de uitgaven werkelijk zijn betaald:

Periode van werkelijke uitgaven Percentage van belastingvermindering
1 september 2021 t.e.m. 31 december 2022 45%
1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023 30%
1 januari 2024 t.e.m. 31 augustus 2024 15%

Aan deze belastingvermindering zijn enkele cumulatieve voorwaarden verbonden, onder andere:

  • Het moet gaan om een slimme laadpaal, m.a.w. de laadtijd en het laadvermogen moeten worden gestuurd door een energiebeheerssysteem dat vrij gekozen kan worden, los van wie de energie levert. Daarnaast mag de laadpaal enkel gebruik maken van groene stroom.
  • De laadpaal moet geplaatst zijn in je eigen woning waar je op 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belastingvermindering wordt aangevraagd je domicilie hebt, en dus niet noodzakelijk op het tijdstip van de plaatsing van de laadpaal of de betaling. De plaatsing gebeurt in jouw privéwoning waarvan je eigenaar, vruchtgebruiker of huurder bent. De laadpaal moet in jouw eigen woning, aan de buitengevel, in jouw garage of op een buitenparkeerplaats geïnstalleerd worden. Een laadpaal voor jouw tweede verblijf komt dus niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

De factuur voor de plaatsing van de laadpaal en het AREI-keuringsattest moet je toevoegen bij jouw aangifte personenbelasting waarin je de belastingvermindering aanvraagt.

Via je vennootschap investeren in een laadpaal aan je eigen woning?

Dat kan ook. Jouw vennootschap kan de verhoogde kostenaftrek toepassen. Voor investeringen gedaan van 1 september 2021 tot 31 maart 2023 bedraagt deze 200%. De kostenaftrek is 150% voor investeringen gedaan van 1 april 2023 tot 31 augustus 2024. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Het moet gaan om een slimme laadpaal die publiek toegankelijk is. Kortom, de laadpaal moet beschikbaar zijn voor andere gebruikers. Wil je dat niet, dan mag jouw vennootschap de laadpaal maar voor 100% afschrijven. Ook moet de laadpaal over minstens vijf jaar lineair afgeschreven worden.

Verlaagd btw-tarief van 6%

Wanneer je een nieuwe laadpaal aankoopt en laat plaatsen, valt dit in principe onder het normale btw-tarief van 21%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plaatsing in een bedrijfsgebouw, langs de openbare weg of op een privéparking. In sommige gevallen kan je het verlaagd btw-tarief van 6% genieten indien de plaatsing aan drie voorwaarden voldoet. In tegenstelling tot de voormelde belastingvermindering, kan je zowel als particulier, zelfstandige en vennootschap het verlaagd btw-tarief van 6% genieten.

Opgelet, in sommige gevallen zijn de btw-verleggingsregels van toepassing. Een SBB-adviseur in een kantoor in je buurt helpt je graag verder!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  1. Ten eerste moet het gaan om een zogenaamd werk in onroerende staat. Een levering met plaatsing van een laadpaal voor elektrische wagens in een gebouw wordt hiermee gelijkgesteld. Als je een nieuwe laadpaal aankoopt om deze vervolgens zelf te installeren, betaal je sowieso 21% btw op de aankoopprijs van de laadpaal. De installatie is met andere woorden verplicht om het verlaagd tarief te genieten. 
  2. Daarnaast moet het werk in onroerende staat zijn uitgevoerd aan een woning die je hoofdzakelijk privé gebruikt en minstens tien jaar oud is. Gebruik je de woning voor meer dan 50% voor jouw beroepsactiviteit, dan val je niet onder deze voorwaarde.
  3. Ten slotte moet de laadpaal in jouw privéwoning, aan de buitengevel of in jouw garage geplaatst worden. Bevindt de laadpaal zich op een andere plaats, zoals de tuin, de oprit of een buitenparkeerplaats, dan is bijgevolg het normaal btw-tarief van 21% van toepassing.

Vergroening van je bedrijfswagen: hoeveel betaal jij voortaan netto?

Om de vergroening van de mobiliteit te versnellen, wordt de fiscale regelgeving van personenwagens en bijhorende laadpalen vernieuwd. Een berekening van het totale kostenplaatje biedt meer duidelijkheid bij het maken van de juiste investeringskeuzes.

Ontdek hoe wij je hierbij helpen