Internationaliseringsproject: op welke subsidies maak je kans?

Ben je als bedrijf al actief in het buitenland of zie je een opportuniteit in het aanboren van nieuwe buitenlandse markten en heb je hierbij nood aan strategisch advies? Wil je als nieuwe speler op de exportmarkt een strategisch medewerker aanwerven die een effectieve go-to-marketstrategie kan uitwerken?

Wat je persoonlijke internationaal traject ook is, elke ondernemer die de buitenlandse markt wil betreden en veroveren, botst vroeg of laat op een hindernis. Om een exportproject professioneel aan te pakken, is het advies van ervaren deskundigen vereist. Maar professioneel advies kost geld. Daarom heeft de Vlaamse overheid tal van ondersteuningsmogelijkheden, subsidies en financiële steunmogelijkheden ontwikkeld. 

Wist je dat …

SBB sinds kort samenwerkt met A-Chief? A-Chief ondersteunt jouw bedrijf bij het zoeken naar de subsidie die het best bij je internationaliseringsproject past.

De 7 subsidies op een rij

1.   Kmo-groeisubsidie internationaliseren

Subsidies voor het inwinnen van extern advies en/of het aanwerven van een strategisch medewerker in het kader van een internationaliseringstraject.

Hiermee kan je tot 50% van je advieskost en/of loonkost subsidiëren met een maximum van 50.000 euro als je beide mogelijkheden combineert.

2.   Starterspakket internationaliseren

Als onderneming kan je verschillende subsidies aanvragen rond het thema export & internationalisering. Het starterspakket is een eenmalige forfaitaire subsidiecheque van 9.000 euro voor bedrijven die hun eerste stappen zetten in een internationaliseringstraject.

3.   Ontwikkelen en vertalen van digitale bedrijfscommunicatie 

Om een nieuwe buitenlandse markt te betreden, moet je vaak nieuwe digitale communicatie ontwikkelen of bestaande communicatie vertalen. Voor het ontwikkelen of vertalen van je website, sociale media-campagne en/of bedrijfsfilm kan je subsidies aanvragen.

4.   Deelnemen aan beurzen en/of niche-events

Om zakelijke contacten te leggen of naambekendheid op te bouwen bij een gespecialiseerd publiek, neem je als kmo deel aan internationale beurzen en niche-evenementen. Een deel van je kosten kan je ondersteunen met subsidies. 

5.   Prospectiereizen buiten de EU

Prospectiereizen zijn een goede manier om een nieuwe markt te benaderen en ter plaatse persoonlijke contacten te leggen met potentiële klanten en partners. Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade)prospectiereizen financieel ondersteunen.
 

6.   Oprichten van een buitenlands prospectiekantoor

Vlaamse ondernemingen die permanent aanwezig willen of moeten zijn in een bepaalde buitenlandse markt richten vaak een prospectiekantoor op. Zo houden ze voeling met de veranderende noden van het land en kunnen ze lokale klanten op de voet volgen. Deze subsidie geldt enkel voor het oprichten van een prospectiekantoor buiten de Europese Economische Ruimte (EER): alle landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.


7.   Internationaal maatwerk

Deze subsidie van Flanders Investment & Trade wil Vlaamse ondernemingen stimuleren om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert. Het maatwerkproject mag niet in aanmerking komen voor één van de generieke subsidies van FIT.

Vrijblijvend subsidieadvies

Wil je graag weten voor welke subsidies jouw project of onderneming in aanmerking komt? Vraag dan snel een vrijblijvend subsidiegesprek aan.

Content aangeboden door A-Chief

Dit artikel werd aangeboden door onze partner A-Chief. Samen loodsen we je doorheen het subsidiedoolhof. Meer weten over A-Chief?

Klik hier