Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Zoek een artikel

Zoek

De beurstaks: hoe werkt de aangifte voor buitenlandse transacties?

Gepubliceerd op 08-05-17

Sinds begin 2017 geldt de beurstaks ook voor wie belegt via buitenlandse financiële instellingen. Met die regeling mikt de regering op extra inkomsten uit beleggers die wilden ontsnappen aan de belasting op beursverrichtingen in België. Hoe werkt de taks precies en welke verplichtingen houdt ze voor u in? Een overzicht.

Lees verder

Verplichte registratie van syndicus in de KBO

Gepubliceerd op 29-03-17

Vanaf 1 april 2017 moet elke vereniging van mede-eigenaars (VME) haar syndicus laten registeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat daarbij niet alleen om de professionele syndicus. Ook de mede-eigenaar die voor de taak van syndicus aangesteld werd, moet bekend gemaakt worden.

Lees verder

Aansprakelijk voor de fiscale of sociale schulden van uw medecontractant? Check de nieuwe online dienst van de overheid

Gepubliceerd op 27-03-17

Indien u als zelfstandige of via een vennootschap actief bent in de bouw-, vlees- of bewakingssector, dan dient u waakzaam te zijn op twee belangrijke momenten, namelijk op het moment dat u een contract afsluit met een firma en op het moment dat u een factuur van een firma moet betalen. Indien de firma op die momenten openstaande fiscale of sociale schulden heeft, dan bestaat het risico dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de betaling van die schulden!

Lees verder

Uw schuldvordering binnenkort indienen via ‘het Centraal Register Solvabiliteit’

Gepubliceerd op 27-03-17

Het toenemend aantal faillissementsdossiers en de zware werklast voor de rechtbanken was de doorslaggevende reden om de faillissementsdossiers elektronisch te laten verlopen en hiervoor een geïnformatiseerde gegevensbank op te richten. Om dat mogelijk te maken wordt een Centraal Register Solvabiliteit opgericht en dit in principe vanaf 1 april 2017.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Vermijd hoge btw-boeten en dien uw jaarlijkse btw-listing in voor 31 maart 2017

Gepubliceerd op 08-03-17

Een btw-belastingplichtige moet één keer per jaar, vόόr 31 maart, de btw-listing ("jaarlijkse klantenlisting") indienen. Dit kan uiteraard met behulp van uw boekhouder.

Lees verder

Een correcte factuur opstellen: 4 veelgestelde vragen

Gepubliceerd op 06-03-17

Vaak is het een van de eerste hoogtepunten als je uit de startblokken schiet als ondernemer: die eerste factuur die buitengaat. Liefst is die ook volledig en volgens de wettelijke regels van de kunst opgesteld. Dankzij deze vier veelgehoorde vragen – met glasheldere antwoorden – factureer je straks gezwind.

Lees verder

Btw-kwartaalvoorschotten definitief afgeschaft vanaf 1 april 2017

Gepubliceerd op 28-02-17

In een eerdere bijdrage werd al aangekondigd dat Minister Johan Van Overtveldt komaf zou maken met de verplichting voor btw-kwartaalaangevers om kwartaalvoorschotten te betalen. Deze regeling is ondertussen definitief sinds de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad (op 23 februari 2017).

Lees verder

Eerste eindafrekening sociale bijdragen op komst!

Gepubliceerd op 28-02-17

Vanaf 2015 wijzigde het bijdragesysteem van de zelfstandigen. De sociale bijdragen die u vanaf het eerste kwartaal van 2015 betaalde, was slechts een voorlopige bijdrage berekend op het beroepsinkomen van 2012. Ten gevolge van het nieuwe bijdragesysteem betaalt u immers sinds 2015 uw sociale bijdragen op de inkomsten van het jaar zelf. De eindafrekening zal eerstdaags verstuurd worden.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Omgevingsvergunning in zicht?! Gefaseerde invoering

Gepubliceerd op 24-02-17

Sinds 23 februari vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Zo worden zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten geïntegreerd in één aanvraag. Ook de beoordeling van een project op deze diverse vlakken zal gelijktijdig gebeuren.

Lees verder

Wanneer mag u mest uitrijden?

Gepubliceerd op 22-02-17

Wanneer u mest mag uitrijden is gekoppeld aan heel veel verschillende factoren.

Lees verder

Vastgoed uit uw vennootschap halen?

Gepubliceerd op 13-02-17

Heeft u vastgoed in uw vennootschap, dan is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een aantal fiscale nadelen. Misschien denkt u dan ook om het vastgoed uit uw vennootschap te halen? Maar hoe kan u dit best regelen en wat zijn de fiscale gevolgen waarmee u best mee rekening houdt? Hierna bezorgen wij u een korte toelichting.

Lees verder

Een grondige hervorming van het erfrecht in het verschiet

Gepubliceerd op 07-02-17

Minister van justitie, Koen Geens, stelde eind december 2016 een voorstel tot hervorming van het erfrecht voor. De bedoeling is dat in 2017 een wetsvoorstel zal gedebatteerd worden om het Belgisch erfrecht op een paar punten te hervormen. Hierna volgen enkele krachtlijnen van deze hervorming.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak
Laad meer berichten