Vrij beroep? Samen waken we over de gezondheid van je praktijk

Omgevingsadvies waarmee je het bos door de bomen ziet

Als ondernemer op de hoogte blijven van de complexe en voortdurend veranderende milieu- en stedenbouwwetgeving? Onbegonnen werk. En dat hoeft ook niet. Want SBB houdt voor jou de vinger aan de pols. Zo oogst je te gepasten tijde ons advies en onze ondersteuning: over de omgevingsvergunning, bij de jaarlijkse milieuaangiftes of een milieucontrole, of als (alweer) een nieuwe wet het licht ziet. 

Team van milieu- en bouwadviseurs

Bij je vaste SBB-adviseur kan je terecht voor elke vraag of bij elke mijlpaal. Indien nodig, schakelen we een gespecialiseerde milieu- of bouwadviseur in. Die heeft de sectorervaring om je te ondersteunen bij:

  • Je dossier voor een omgevingsvergunning 
  • Je voorjaarsaangiftes
  • Een MER-studie
  • De opmaak van een passende beoordeling
  • Milieuaudits
  • De opdracht van een externe milieucoördinator
  • De aanvraag vergunning kleinhandelsactiviteiten (vroegere socio-economische vergunning)
  • Een sloopopvolgingsplan
  • Een asbestinventaris