Omgevingsadvies
Ondernemers

Milieuadvies van SBB helpt GGK Van den Bosch aan nieuwe bedrijfssite

Jan Mattheussen

Als kleine jongen droomde Ken Van den Bosch al van bulldozers en graafmachines. Vandaag runt hij zijn eigen grond- en graafwerkbedrijf. Wat kleinschalig begon in de achtertuin groeide uit tot een uitgebreid materialenpark voor particulieren en ondernemers. Het milieuadvies van SBB – in nauwe samenwerking met de architect – hielp Ken aan een nieuwe bedrijfssite op het bedrijventerrein van Hulshout.

Samen slim ondernemen

Onze klanten zijn gepassioneerde ondernemers. Stuk voor stuk leggen ze inspirerende trajecten af, met SBB aan hun zijde. In ‘Samen slim ondernemen’ laten we klanten aan het woord, en gaan we op zoek naar de diepere betekenis van #samen #slim #ondernemen.

Kleine jongens worden groot

"GGK is een echt familiebedrijf, thuis opgestart met slechts enkele machines", steekt Ken van wal. “Toen we begonnen te groeien werd snel duidelijk dat we niet in woongebied konden blijven. Uitbreiden was er immers niet mogelijk. Dus weken we uit naar een industrieterrein, met voldoende ruimte voor ons ruim materialen- en machinepark. 

Niet alleen de werven werden intussen alsmaar groter, als jonge en ambitieuze ondernemer profileert Ken zich ook met een uitgebreid gamma aan diensten. “Naast grond- en afbraakwerken bieden we een containerdienst aan en recent openden we onze nieuwe breek- en recyclagewerf. De volgende stap: een betoncentrale.”

#Samen

“Omdat SBB de voorafgaande milieustudie uitvoerde, kennen ze ons bedrijf door en door. We zijn niet zomaar een nummertje. Onze milieuadviseur is echt betrokken en denkt proactief met ons mee.”

Blij met expertenadvies

Voor al die bedrijvigheid had GGK een omgevingsvergunning nodig. Daar ging een uitgebreide procedure aan vooraf. Ken: “De architect stond in voor het stedenbouwkundige luik, SBB voerde de milieustudie uit.” Een extra moeilijkheid: de nieuwe bedrijfssite ligt vlak bij een recreatiegebied, waardoor er ook een aanvullend geluidsonderzoek nodig was. “Op zo’n moment ben je blij dat je een expert aan je zijde hebt. SBB toetste alles zorgvuldig aan de VLAREM-wetgeving en volgde de vergunningsaanvraag op.”

#Slim

“Jan Mattheussen, milieuadviseur bij SBB, werd onze milieucoördinator en evalueert op regelmatige basis onze bedrijfsprocessen. Hij geeft ook advies over hoe we die milieuvriendelijker kunnen maken.” 
 

Duurzame relatie met SBB

Met de omgevingsvergunning op zak draait het jonge bedrijf nu op volle toeren, maar daar blijft het niet bij. Ken: “Voor onze afvalverwerkingsactiviteiten was ook de aanstelling van een milieucoördinator verplicht. Die evalueert op regelmatige basis onze bedrijfsprocessen en geeft advies over hoe we die milieuvriendelijker kunnen maken. Dit kan zowel een interne als externe specialist zijn.” 

“Wij kozen ervoor om die rol aan SBB toe te vertrouwen. Zij hebben het netwerk en de expertise. Milieuadviseur Jan Mattheussen voerde de voorafgaande milieustudie uit, hij kent ons bedrijf door en door. Naast de opvolging van de milieureglementering en -verplichtingen neemt hij ook alle communicatie met officiële instanties op zich. Het is echt geruststellend dat hij er zo bovenop zit. We zullen niet snel een deadline missen.” 

Wat Ken ook apprecieert: De lijn met SBB staat altijd open. Hebben we een vraag of willen we kort eens overleggen? We kunnen altijd bij Jan terecht. En hij is niet zomaar een jaknikker. Soms komt hij met valabele tegenargumenten waardoor we zaken bewust anders gaan aanpakken. Ook dat is oké! Liever iemand die meedenkt dan een gewone uitvoerder.” 
 

Op vlak van milieuwetgeving heeft SBB het netwerk en de expertise. Logisch toch dat we voor hen kozen als onze milieucoördinator?
Ken Van den Bosch
GGK Van den Bosch

#Ondernemen

"Natuurlijk willen we ons graag verder specialiseren en waar mogelijk nog uitbreiden. Ik laat nooit een kans onbenut. Als je kan groeien, waarom dan niet de sprong wagen?”

Geen kansen laten liggen 

Het is duidelijk: GGK schrijft aan een mooi groeiverhaal, maar de limiet is nog lang niet bereikt als je het aan Ken vraagt. “Natuurlijk willen we ons graag verder specialiseren en waar mogelijk nog uitbreiden. Ik probeer elke kans te benutten. Als je kan groeien, waarom zou je dan niet de sprong wagen? Samen met SBB gaan we ervoor!”

Wil je net als Ken je onderneming doen groeien?