Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Voedselschenkingen hoeven geen btw-kost meer te betekenen (1)

Gepubliceerd op 31-08-15

Jammer genoeg worden voedseloverschotten vaak vernietigd eerder dan ze weg te schenken aan caritatieve instellingen. Eén van de redenen hiervoor is dat men bij het wegschenken van goederen in het algemeen een btw-kost heeft die men bij vernietiging ervan kan vermijden. De btw-administratie had in het verleden wel al in een tolerantie voorzien voor voeding, maar enkel bij schenking aan de nationale voedselbanken. Een uitbreiding van deze tolerantie naar lokale besturen en lokale caritatieve instellingen drong zich dan ook op.

Geen btw-aftrek bij schenking

Wanneer een btw-belastingplichtige goederen of diensten aankoopt om binnen zijn onderneming te gebruiken, heeft men recht om de btw bij de aankoop te recupereren ('recht op btw-aftrek'). Wanneer achteraf blijkt dat deze goederen of diensten worden weggeschonken, en ze dan ook geen link hebben met een verkoop waarop btw wordt aangerekend, moet deze btw worden terugbetaald aan de schatkist ('onttrekking'). Er bestaan wel uitzonderingen voor het gratis weggeven van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde.

De regeling in verband met de onttrekkingen is meteen de reden waarom men ervoor kiest om voedseloverschotten te vernietigen eerder dan ze weg te schenken. Wanneer men goederen vernietigd onder controle van de btw-administratie, is er namelijk geen btw-kost aan verbonden en behoudt men zijn recht op btw-aftrek.

In eerste instantie tolerantie bij schenking aan de erkende nationale voedselbanken

Gezien het feit dat meer en meer mensen hun toevlucht nemen tot voedselhulp drong een tolerantie in dit verband drong zich dan ook op.

Een eerste toegeving van de administratie kwam er via de beslissing van 31 juli 2013. Op basis van deze beslissing stond de administratie toe om voedingsproducten voor menselijke consumptie (aan 6 of 12 % btw onderworpen) die nog geschikt zijn voor consumptie, maar die wegens commerciële redenen onverkoopbaar zijn geworden (bv. de vervaldatum is dichtbij, de verpakking vertoont ernstige gebreken) weg te schenken zonder dat dit een btw-kost hoeft te betekenen. De schenking moest echter gebeuren aan één van de erkende provinciale voedselbanken. Als onderliggend bewijs moet een document tussen de partijen worden opgesteld.

Uitbreiding van de tolerantie tot lokale besturen en plaatselijke caritatieve instellingen

Naar aanleiding van bijkomende besprekingen met de vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties heeft de btw-administratie bijkomende toegevingen gedaan (beslissing nr. ET 127.958 van 21.05.2015). Er werd namelijk vastgesteld dat buurtwinkels en kleinere warenhuizen vaak veel kleinere voedseloverschotten hebben dan grootdistributiebedrijven en daarom minder een beroep doen op de nationale voedselbanken.

Om deze reden werd de administratieve toegeving uitgebreid naar andere distributiekanalen, zoals de lokale besturen (zoals OCMW's van gemeenten) en de door lokale besturen caritatieve instellingen. Zij verzamelen de levensmiddelen in met het oog op gratis uitdeling in dezelfde staat en dit uitsluitend aan de hulpbehoevenden in België.

De lokale caritatieve instelling moet wel erkend zijn door het betrokken lokale bestuur. Dit houdt in dat (1) de instelling moet erkend zijn door het lokale bestuur als een lokale caritatieve instelling, (2) dat blijkt uit haar doelstelling dat ze een sociale bestaansreden heeft en (3) ze op voorhand een overeenkomst afsluit met een lokaal bestuur waarin wordt bevestigd dat men lokaal gekend is als een armoede- en sociale voedselbedelingsorganisatie, dat men in staat is de producten kwaliteitsvol te verdelen en men bevestigt de producten niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, maar ze uitsluitend gratis uit te delen aan hulpbehoevenden.

Bijkomende btw verplichtingen en btw-formaliteiten

Als bewijs dat de schenker de voedselproducten gratis heeft weggeschonken aan een lokaal bestuur of een erkende caritatieve instelling moet een document worden opgesteld met een beschrijving van de producten, de hoeveelheden, identificatie van de schenker en begunstigde.

Meerdere schenkingen mogen echter gegroepeerd worden door het vermelden op het document van de koopwarengroep (droge voeding, zuivel,...) en de respectievelijke hoeveelheden. Een kasticket of scanningslijst met een overzicht van de geschonken producten mogen aan het document worden toegevoegd. De schenkingen mogen eveneens gegroepeerd worden per maand. In dat geval moeten de schenkingen uiterlijk de 15e van iedere maand worden gegroepeerd op dit document, waarbij een verwijzing naar de periode volstaat.

Bovenstaand document moet niet worden ingeschreven in de btw-boekhouding. Een volgnummer is niet vereist, maar de documenten moeten wel in chronologische volgorde worden bewaard.

Conclusie

Met deze beslissing worden de schenkingen van voedseloverschotten ook op lokaal vlak gestimuleerd. Meer buurtwinkels en kleinere warenhuizen zullen nu gemotiveerd zijn om hun overschotten weg te schenken en dat kan enkel maar positief zijn.

De btw-administratie behoudt zich wel het recht om de beslissing in te trekken wanneer zou blijken dat er misbruik van wordt gemaakt.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.