Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Stemrecht op de Algemene Vergadering

Gepubliceerd op 25-08-15

De Algemene Vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen (eenmaal ter goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije werkjaar binnen de 6 maanden na afsluiting van het werkjaar en eenmaal ter goedkeuring van de begroting voor de start van het werkjaar). Leden komen samen op een Algemene Vergadering om beslissingen te nemen. Over deze beslissingen dient gestemd te worden.

Wie mag aanwezig zijn op de Algemene Vergadering?

Elke vereniging heeft leden. De leden zijn de oprichters en de personen die zijn aanvaard na de oprichting. Het minimaal aantal leden is wettelijk vastgelegd op drie. Statutair kan men een hoger aantal opleggen.

Deze leden hebben het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en hebben stemrecht. Tevens hebben de leden, volgens de vzw-wet, het recht om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Naast deze leden zijn er mogelijks ook toegetreden leden. De toegetreden leden zijn personen die een zekere band hebben met de vereniging. Het is echter geen verplichting voor een vereniging om toegetreden leden te erkennen.

Toegetreden leden worden in principe niet uitgenodigd op de algemene vergadering . De statuten kunnen echter bepalen dat toegetreden leden het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen.

Wat zijn de rechten en plichten van leden en van toegetreden leden?

De basisrechten en -plichten van de leden zijn opgenomen in de vzw-wet., Men kan deze wettelijke rechten niet inperken, enkel uitbreiden. Indien men dit wenst, moet dit gebeuren via de statuten. De wettelijk rechten van de leden zijn niet van toepassing op de toegetreden leden.

De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn vrij te bepalen in de statuten. In principe maken de toegetreden leden enkel gebruik van de activiteiten van de vereniging en hebben ze verder geen rechten, tenzij de statuten hen deze rechten toekennen voor specifieke aangelegenheden. Toegetreden leden kunnen statutair geen algemeen stemrecht toegekend krijgen. Dit zou ertoe leiden dat er geen onderscheid meer is tussen leden en toegetreden leden.

Daar de rechten en plichten van de toegetreden leden statutair verankerd zijn, impliceert dat, wil men deze rechten en plichten wijzigen, dit enkel kan door de algemene vergadering via de procedure van een statutenwijziging.

Aanwezigheidsaantal op de Algemene Vergadering?

Een gewone algemene vergadering vereist in principe geen aanwezigheidsquorum, tenzij de statuten het anders bepalen. De algemene vergadering kan dus in principe van start gaan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Slechts bij een buitengewone vergadering waarbij beslist wordt tot statutenwijziging of een ontbinding zal een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist zijn.

Gelijk stemrecht?

Op de algemene vergadering heeft elk lid gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden , tenzij de wet of de statuten het anders bepalen.

Zo zou men bijvoorbeeld statutair kunnen bepalen dat:

Wat indien men niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering?

Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering dan heeft hij, zoals hoger reeds vermeld, het recht om zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid. Dit gebeurt door het geven van een volmacht.

Van dit recht kan niet worden afgeweken, wel kan men een aantal modaliteiten in de statuten opnemen.

Zo kan men bijvoorbeeld bepalen dat:

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.