Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Opnieuw een verlaging van de kilometervergoeding vanaf 01/07/2016

Gepubliceerd op 05-07-16

Vanaf 01 juli 2016 is de kilometervergoeding die belastingvrij kan worden betaald aan werknemers van verenigingen, alsook aan vrijwilligers, aangepast door de Omzendbrief nr. 654, dd. 10 juni 2016. De vergoeding die kan worden uitbetaald voor verplaatsingen met de eigen wagen in opdracht van de vereniging bedraagt maximum 0,3363 EUR per km en dit voor de periode van 01.07.2016 tot 30.06.2017.

Uiteraard is er de mogelijkheid een lager tarief te hanteren, daar dit om een maximumbedrag gaat. De ontvanger van de kilometervergoeding dient steeds een staat op te maken als bewijs van deze gepresteerde kosten, met vermelding van datum, plaats en het aantal afgelegde kilometers.

Ten opzichte van de vergoeding die voordien kon worden uitbetaald is dit opnieuw een daling ( 2014-2015: 0,3468 EUR – 2015-2016: 0,3412 EUR - 2016-2017: 0,3363 EUR ). Door deze daling dient erop toegekeken te worden dat vanaf 01 juli 2016 de vergoeding niet meer wordt uitbetaald aan de hogere km-vergoeding van voorgaande jaren.

Indien deze hogere km-vergoeding alsnog zou worden uitbetaald, voldoet dit niet meer aan de wettelijke verplichtingen van de vrijwilligerswet waardoor de integrale vergoeding zal worden aangemerkt als een belastbaar inkomen in hoofde van de genieter. Zo zullen alle overige vergoedingen, dewelke de vrijwilliger ontvangt in het kader van zijn vrijwilligerswerk, worden beschouwd als zijnde belastbare vergoedingen in hoofde van de vrijwilliger. Desgevallend kan in sommige gevallen ook het sociaal statuut van de vrijwilliger in het gedrang komen.

De verlaging van deze vergoeding is het gevolg van de afgevlakte gezondheidsindex die werd ingevoerd met de wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015. Dit heeft als gevolg dat de berekening van de km-vergoeding anders is verlopen dan voordien. Zo is de daling van de vergoeding ten opzichte van voorgaand jaar volledig te wijten aan de lage brandstofprijzen.

Jonas

Jonas

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.