Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het recht op btw-aftrek via het werkelijk gebruik

Gepubliceerd op 18-02-15

Een vereniging die een btw-boekhouding voert, moet enerzijds btw doorstorten op bepaalde ontvangsten maar kan anderzijds van bepaalde aankoopfacturen ook btw in aftrek nemen. Verenigingen kunnen veelal te maken hebben met het uitvoeren van zowel btw-belastbare als btw-vrijgestelde handelingen. In de praktijk is dit het principe van "gemengd btw-belastingplichtige" te zijn. De aftrekbare btw kan dan volgens twee verschillende methodes in aftrek genomen worden:

Volgens het algemeen verhoudingsgetal

Dit is de standaard methode waarbij je een bepaald percentage (het algemeen verhoudingsgetal) berekent. De btw van alle correcte facturen die je ontvangt, mag je voor een gedeelte in aftrek nemen (bijvoorbeeld volgens het verhoudingsgetal 70%). Hierbij maakt het niet uit of de factuur betrekking heeft op een vrijgestelde activiteit of een btw-belaste activiteit.

De breuk voor het berekenen van het algemeen verhoudingsgetal gaat als volgt:

% =                 Totale btw-belaste omzet               
        Totale btw-belaste omzet + vrijgestelde omzet

Volgens het werkelijk gebruik

Je kan aan je lokaal btw-kantoor schriftelijk aanvragen om btw in aftrek te gaan nemen volgens het werkelijk gebruik. In dat geval wordt iedere aankoopfactuur afzonderlijk bekeken:

De methode van het algemeen verhoudingsgetal is echter de regel. Wil je gebruik maken van de methode volgens het werkelijk gebruik, dan dient dit aangevraagd te worden. In sommige gevallen kan een gemengde btw-plichtige gedwongen worden door de Administratie, om gebruik te maken van de methode van het werkelijk gebruik, indien de aftrek gebaseerd op het algemeen verhoudingsgetal zou leiden tot ongelijkheid in de heffing van de belasting.

Wanneer dient deze aanvraag volgens de methode van het werkelijk gebruik door de btw-plichtige te worden ingediend?

Dit wordt niet gepreciseerd in de wet, noch in enige andere bepaling.

Stel dat er door een btw-plichtige gebruik gemaakt wordt van de methode volgens het werkelijk gebruik, maar hij heeft in het verleden nooit een aanvraag ingediend voor deze methode. Dit was het geval bij een btw-plchtige in het Antwerpse. Hij ontving hiervoor van de fiscus een dwangbevel, waarna de btw-plichtige een gerechtelijke procedure heeft gestart met het verzoek om met terugwerkende kracht het recht op aftrek volgens de methode van het werkelijk gebruik te mogen toepassen.

De rechtbank deed hierover uitspraak... in het voordeel van de btw plichtige, met de stelling dat ten allen tijde en zelfs met terugwerkende kracht een aanvraag kan worden ingediend, daar er geen wettelijke termijn is voorzien.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.