Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Btw-maandaangevers, tijd om te denken aan het jaarlijkse decembervoorschot!

Gepubliceerd op 16-12-16

Belastingplichtigen die hun btw-aangiften per maand indienen, moeten ermee rekening houden dat ze eventueel een btw-voorschot moeten betalen uiterlijk tegen 23 december 2016.

Een belastingplichtige heeft hierbij de keuze uit één van de volgende berekeningsmethodes:

Het voorschot is gelijk aan het verschil tussen het verschuldigde en het terug te vorderen btw-bedrag voor de handelingen verricht tijdens de periode van 1 tot en met 20 december. In de loop van de maand december moet dan ook een tussentijdse btw-afrekening worden opgemaakt.

Is het bedrag aan verschuldigde btw kleiner of gelijk aan de aftrekbare btw, dan moet expliciet 0,00 vermeldt worden in rooster 91 van de btw-aangifte voor de maand december (in te dienen uiterlijk 20 januari 2017). Er hoeft dan geen voorschot te worden betaald.

Is het bedrag aan verschuldigde btw groter dan de aftrekbare btw, moet dit bedrag in rooster 91 van de btw-aangifte van december worden opgenomen en worden betaald.

Is het praktisch moeilijk om het voorschot te berekenen op basis van de "eerste" methode, dan kan men ook opteren om rooster 91 niet in te vullen. Hiermee geeft de belastingplichtige te kennen dat er naar de btw-aangifte van de maand november moet worden gekeken. Resulteerde deze btw-aangifte in een te betalen btw-bedrag (rooster 71), zal dit bedrag nogmaals moeten worden betaald. Resulteerde deze btw-aangifte in een te recupereren btw-bedrag (rooster 72), dient men geen voorschot te betalen.

Men zal er dan ook slechts belang zal bij hebben de eerste methode toe te passen wanneer het voor de maand november verschuldigde btw- bedrag uitzonderlijk hoog zou liggen in vergelijking met de verwachtingen over de maand december.

Uiteraard mag het voorschot verminderd worden met het eventueel nog door de Staat verschuldigde bedrag van vorige aangifteperioden en moet enkel het resterend saldo effectief betaald worden.

Het voorschot voor december 2016 moet sowieso worden betaald uiterlijk op 23 december 2016. Uiteraard enkel indien er een voorschot moet worden betaald.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.