Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Btw en de kleine ondernemingsregeling - Omzetdrempel verhoogd tot EUR 25.000 vanaf 1 januari 2016

Gepubliceerd op 11-12-15

De kogel is door de kerk... Na een periode van onduidelijkheid, is de grens voor het toepassen van de kleine ondernemingsregeling officieel opgetrokken naar EUR 25.000 en dit al vanaf 1 januari 2016. In 2014 was deze drempel al opgetrokken van 5.580 EUR naar 15.000 EUR.

Deze kleine ondernemingsregeling laat btw-plichtigen die een lage jaaromzet hebben toe om geen btw aan te rekenen op hun leveringen ('uitgaande handelingen'). Ook wordt men ontheven van een groot gedeelte van de fiscale en administratieve verplichtingen die normaal gezien aan de gewone btw-plichtigen worden opgelegd. Het belangrijkste is dat men geen periodieke btw-aangiften moet indienen, maar ook dat er geen inkomend en uitgaand factuurboek moet bijgehouden worden.

Keerzijde van de medaille is wel dat aangezien men geen btw aanrekent aan zijn klanten, men ook geen btw mag recupereren die men aan zijn leveranciers heeft betaald.

Verhoging van de omzetdrempel

Tot op heden kon men voor deze vereenvoudingingsregeling opteren wanneer men een jaaromzet had van maximum EUR 15.000, exclusief btw. Het is dan ook interessant dat deze drempel werd opgetrokken vanaf 1 januari naar EUR 25.000, aangezien nu meer btw-plichtigen in aanmerking komen voor deze bijzondere regeling.

Men moet er wel rekening mee houden dat bepaalde handelingen sowieso uitgesloten blijven van deze kleine ondernemersregeling. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het uitvoeren van werken in onroerende staat, de levering van tabaksfabrikaten, de overdracht van nieuwe gebouwen of zakelijke rechten daarop,... Dit betekent dat een tuinaannemer die tuinwerkzaamheden verricht (wat kwalificeert als werk in onroerende staat), geen kleine ondernemersregeling kan aanvragen.

Vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 mag men dus rekening houden met een jaaromzet van EUR 25.000. Voor de bestaande ondernemingen wordt hiervoor gekeken naar de jaaromzet van 2015.

Werd in 2015 een jaaromzet bereikt die minder bedraagt dan EUR 25.000, dan mag men de kleine ondernemersregeling aanvragen vanaf 1 januari 2016 mits men een speciaal formulier opstuurt naar het lokale btw-controlekantoor. Dit moet gebeuren uiterlijk tegen 15 december 2015!

Werd in 2015 een jaaromzet bereikt die minder bedraagt dan EUR 25.000, dan kan men eveneens opteren voor de kleine ondernemingsregeling vanaf 1 juli 2016. Men zal hiervan in principe een bericht ontvangen van de btw-controle met de vraag of men de kleine ondernemingsregeling wenst toe te passen of de gewone btw-regeling.

Het omzetcijfer dat de kleine onderneming in het jaar van aanvang verwacht te realiseren moet worden geraamd. Dit bedrag wordt vergeleken met 25.000 EUR. In het geval de economische activiteit aanvangt in de loop van een jaar moet de vrijstellingsdrempel overeenkomstig worden beperkt.

Hoe moet de omzet berekend worden

Om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemingsregeling, mag het jaarlijkse omzetcijfer niet hoger zijn dan EUR 25.000. Het is dan ook niet onbelangrijk om te weten hoe dit cijfer moet berekend worden.

Het omzetcijfer wordt gevormd door het bedrag, exclusief btw, van:

De verkoop van bedrijfsmiddelen, de handelingen die plaatsvinden in het buitenland en andere van btw vrijgestelde handelingen moeten niet worden opgenomen in het omzetcijfer.

Gevolgen van de overgang van de normale regeling naar de vrijstellingsregeling

Indien men ervoor zou opteren om voor de vrijstellingsregeling te gaan, moet men wel rekening houden dat men geen btw meer kan recupereren op de aankopen.

Bovendien moet men nog een herziening doen (btw terugstorten) van de btw die men in het verleden heeft gerecupereerd bij de aankoop van goederen of diensten, maar die voor de toekomst zullen worden "gebruikt" in het kader van de vrijstellingsregeling.

Dit geldt voor de andere goederen dan de bedrijfsmiddelen die op het moment van de overgaan nog bestaan en voor de diensten die dan nog niet werden verbruikt (bv. printpapier, een deel de btw op de elektriciteitsfactuur,...), maar dit geldt eveneens voor de bedrijfsmiddelen die nog bruikbaar zijn en waarvoor de herzieningstermijn niet is verstreken. Hier moet de btw worden teruggestort naar verhouding van het aantal nog resterende jaren van de herzieningsperiode (5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen).

Binnen de maand vanaf de wijziging van de belastingregeling moet aan de btw-controle een overzicht bezorgen (inventaris) van de voorrad op het tijdstip van de overgang, zowel als van een staat van de op dat tijdstip nog bruikbare bedrijfsmiddelen.

Aarzel niet uw lokale SBB-kantoor te contacteren indien u meer informatie wenst omtrent de mogelijke toepassing van de kleine ondernemingsregeling.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.