Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

23 nov

De vrijwilliger: de vergoedingen, de aansprakelijkheid en de discretieplicht (Procura)

Gent

De vrijwilliger: de vergoedingen, de aansprakelijkheid en de discretieplicht (Procura)

9u30: Onthaal en inleiding -  Eva HAMBACH - Steunpunt Vrijwilligerswerk

10u00: Vergoedingen voor vrijwilligers  - Stefaan TUYTEN - expert- jurist SBB Accountants & Adviseurs

• Het sociaal-rechterlijk statuut en de fiscale gevolgen
• Wat moet men bewijzen als men een reële of een forfaitaire kostenvergoeding toekent?
• Kunnen forfaitaire en reële kostenvergoedingen worden toegekend en wanneer?
• Kan een werknemer/bestuurder optreden als vrijwilliger binnen zijn vereniging?
• Een omniumverzekering ten voordele van de vrijwilliger?
• Brengt vrijwilligerswerk het sociaal statuut van de betrokken vrijwilliger in gevaar?

12u30:  Broodjeslunch

13u15:  De aansprakelijkheid van de vrijwilliger - Herman DUMOULIN - Relatiebeheerder DVV en Pronet verzekeringen

• Wat zijn de rechten en plichten van de vrijwilliger en de organisatie?
• Welke polissen/waarborgen zijn verplicht? Welke zijn onmisbaar, welke nuttig?
• Welke risico’s loopt de organisatie?
• Wat bij schadegevallen?
• Hoe kan de bestuurder van een vereniging verzekerd worden?

14u45 Discretieplicht, informatie-uitwisseling en beroepsgeheim van de vrijwilliger – Anne-Sophe VERSWEYVELT - Instituut voor Sociaal Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven

• Vrijwilligers verkrijgen vertrouwelijke informatie en de organisatie is verplicht te informeren over hoe hij moet omgaan met deze informatie. We lichten het regelgevend kader toe met de nodige aandacht voor de rol en de verantwoordelijkheid van de organisatie. Kan er sprake zijn van (gedeeld) beroepsgeheim en wat is het onderscheid met een discretieplicht?
• Kan een organisatie aansprakelijkeid worden gesteld voor het lekken van vertrouwelijke informatie door een vrijwilliger? Wanneer kan of moet er informatie worden meegedeeld?
• Zijn er specifieke regels in bepaalde sectoren? Voor bepaalde gegevens?

Na elke uiteenzetting is er ruimte voor vraag en antwoord.

Wie inschrijft kan zijn/haar vragen vooraf doorsturen.

Deelname prijs:

leden Procura  - 90 euro
niet leden – 120 euro

 

Praktische info

Datum: 23 november 2017
Begin: 09:30
Einde: 16:00

Spreker:
Stefaan TUYTEN - expert- jurist SBB Accountants & Adviseurs

Locatie:
Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000  Gent