Welke impact heeft de begroting op jou en jouw onderneming?

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Impact op particulier

1.    6% btw op energie

De btw op elektriciteit, aardgas en warmte zal definitief 6% bedragen voor particulieren.

2.    Tegemoetkoming energiefactuur

Particulieren genieten een tegemoetkoming op hun energiefacturen van november t.e.m. maart 2023. Deze bedraagt maximaal 196 euro per maand.

Particulieren die niet zijn blootgesteld aan de extreme energieprijzen, komen niet in aanmerking voor deze maatregel. Dit zijn meer bepaald particulieren die het sociaal tarief genieten of een vast contract voor 1 oktober 2021 hebben afgesloten. Ook particulieren met een jaarlijks netto belastbaar inkomen boven 62.000 euro (alleenstaanden) of 125.000 euro (koppels), zijn uitgesloten van deze maatregel.

3.    Belastingvoordeel op tweede woning afgeschaft

Ga je vanaf 2024 een hypothecaire lening aan voor een tweede woning of investeringspand, dan komen deze kapitaalaflossingen of premies van de schuldsaldoverzekering niet langer in aanmerking voor de federale belastingvermindering van het langetermijnsparen.

Deze afschaffing geldt niet voor leningen aangegaan voor 2024. Heb jij een dergelijke lening, dan geniet je dit belastingvoordeel tot deze lening is afbetaald.

4.    Effectentaks ongewijzigd

De regering wou de effectentaks op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro verhogen van 0,15% naar 0,21%, maar deze wijziging is er niet doorgekomen. Het percentage blijft dus ongewijzigd.

Impact op ondernemer

1.    Invoering pensioenbonus

Kan je vervroegd op pensioen gaan, maar blijf je desondanks nog één tot drie jaar aan de slag? Dan krijg je een bonus bovenop jouw wettelijk pensioenbedrag. Werk je bijvoorbeeld één jaar langer, dan betekent dit een (netto)verhoging van jouw pensioen met 30 tot 40 euro per maand.

2.    Geïndexeerde vennootschapsbijdrage

Jouw vennootschap betaalt jaarlijks een vennootschapsbijdrage. Deze bijdragen werden sinds 2003 niet gewijzigd, maar worden nu opnieuw geïndexeerd. Wanneer de nieuwe cijfers gekend zijn informeren we je verder.

3.    Beperking fiscaal gunstregime van auteursrechten

Ben je een marketeer, softwareontwikkelaar, kunstenaar, auteur, … dan kan je jouw prestaties laten vergoeden via auteursrechten. Dit zijn roerende inkomsten die voordeliger worden belast dan beroepsinkomsten.

Omdat dit zo fiscaal gunstig is, passen vele ondernemers deze regeling toe. Daarom heeft de regering beslist om het toepassingsgebied van auteursrechten te beperken. We houden jullie op de hoogte van zodra we hierover meer weten.

4.    Minimumbelasting voor grote bedrijven

Vennootschappen met een winst van meer dan 1 miljoen euro, kunnen bepaalde aftrekken slechts op 70% van de overwinst (meer dan 1 miljoen euro) toepassen. In 2023 daalt dit percentage eenmalig naar 40%, wat jouw belastbare winst kan verhogen.

5.    Beperking notionele interestaftrek

De notionele interestaftrek wordt beperkt tot kmo’s. Grote ondernemingen vallen dus uit de boot.

Impact op ondernemer met personeel

1.    Geen patronale bijdragen op loonindexering

In januari wordt voor meerdere sectoren een loonindexsprong van 10% verwacht. Om deze klap op te vangen, krijg je als werkgever een korting op de patronale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2023. Voor het derde en vierde kwartaal van 2023 kan je een betalingsuitstel verkrijgen tot 2025.

2.    Inperking tijdskrediet

Alle vormen van tijdskrediet worden ingekort. Het tijdskrediet voor de zorg van een kind wordt ingeperkt van 51 naar 48 maanden. Bovendien moet deze vorm van tijdskrediet ingaan voor het kind 5 jaar is (vandaag is dat 8 jaar) en moet jouw werknemer minimaal 36 maanden (nu 24 maanden) bij jou aan de slag zijn. Ook voor andere vormen van tijdskrediet zoals het bijstaan van gehandicapten of langdurig zieken of het volgen van een opleiding, wordt de looptijd ingeperkt van 60 naar 51 maanden. 

3.    Uitbreiding sectoren flexi-jobs 

Via het systeem van flexi-jobs kunnen werknemers die minstens 4/5 werken én gepensioneerden een centje bijverdienen. Voor jou als werkgever is het inschakelen van een flexi-jobber ook interessant. Je betaalt immers een verlaagd tarief van 25% werkgeversbijdragen bovenop het loon. Oorspronkelijk was het systeem van de flexi-jobs uitsluitend gericht op de kleinhandel en de horeca. De flexi-jobs worden nu uitgebreid naar de landbouw, de evenementen- en cultuursector, de zorg en de sport.

4.    Verhoging aantal uren studentenarbeid 

Een groot voordeel bij het inschakelen van een jobstudent is dat je veel lagere sociale bijdragen betaalt. Ook voor de student is dit voordelig. Hij betaalt alleen de solidariteitsbijdrage van 2,71 procent van het brutoloon aan sociale bijdragen. Momenteel geldt deze verminderde bijdrage slechts voor 475 gewerkte uren. Het maximaal aantal uren studentenarbeid wordt nu opgetrokken tot 600 gewerkte uren.
 

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de impact van deze maatregelen op jouw onderneming? Neem contact op met je accountant. Hij of zij helpt je graag verder.