Werken met auteursrechten: zo begin je eraan

Als architect, kunstenaar, acteur, zanger, fotograaf, journalist, softwareontwikkelaar, auteur … kan je in aanmerking komen voor een auteursrechtenvergoeding van jouw vennootschap. Auteursrechten, een complexe materie horen we je denken, maar ze zijn echter de moeite waard. Indien je hiervoor in aanmerking komt, maken ze misschien wel dé meest interessante fiscale optimalisatie uit. 

Fiscaal voordeel van auteursrechten

Een vergoeding van auteursrechten is sinds 1 januari 2008 een roerend inkomen tot een bedrag van 62.550 euro (aanslagjaar 2022), en hierdoor onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Deze roerende voorheffing werkt niet bevrijdend, je moet dus nog steeds de auteursrechtenvergoeding aangeven in jouw aangifte personenbelasting. Daarenboven is niet het volledige bedrag belastbaar want je mag jouw werkelijke kosten of forfaitaire kosten aftrekken. Hieronder vind je een berekening van auteursrechten voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022):
 

Auteursrechten Forfaitaire kosten Belastbaar Roerende voorheffing (15%)
€ 0 - € 16.680 50% of € 8.340 € 8.340 € 1.251
€ 16.680 - € 33.360 25% of € 4.170 € 12.510 € 1.876,50
€ 33.360 - € 62.550 0% € 29.190 € 4.378,50
> € 62.550     Progressieve belasting (25% - 50%)

Het is dan ook interessant om een bijkomende vergoeding uit te keren zoals een auteursrechtenvergoeding in plaats van een bedrijfsleidersbezoldiging. Om je een idee te geven van hoe voordelig het auteursrechtenregime is, geven we je onderstaand voorbeeld:

  Auteursrechten Bezoldiging
Inkomen € 10.000 € 10.000
Sociale bijdragen (20,50%) € 0 € 2.050
Forfaitaire kosten € 5.000 € 238,50
Belastingtarief 15% 50%
Te betalen belasting € 750 € 3.855,75
Gemeentebelasting (7,50%) € 56,25 € 289,18
Netto-vergoeding € 9.193,75 € 3.805,07
(Para)fiscale belastingdruk 8,06% 61,95%

De cijfers liegen er niet om: een uitkering van een auteursrechtenvergoeding kan tot zeven keer voordeliger zijn dan een uitkering van een bezoldiging.

Gelet op het grote fiscale voordeel, is het echter wel van belang dat je een goed onderbouwd dossier aanlegt. Je wil immers voorbereid zijn wanneer de fiscus komt controleren of je het regime op een correcte manier toepast.

 

Auteursrechtenvergoeding voor werknemers?

Ook een werknemer kan zijn rechten overdragen aan jou in ruil voor een vergoeding. Hiervoor geldt hetzelfde fiscale regime als voor een bedrijfsleider. 

Enig verschil: als werkgever betaal je sociale bijdragen voor jouw werknemers. Daardoor worden er ook met auteursrechten bijvoorbeeld pensioenrechten opgebouwd en zal er rekening mee worden gehouden voor de berekening van bijvoorbeeld ziekte-uitkeringen. Dit is doorgaans niet het geval voor bedrijfsleiders.

 

Auteursrechten: 3 tips

Auteursrechten zijn een complex materie. Zie je het bos niet meer door de bomen? Deze drie tips helpen je op weg.

1. Creëer je auteursrechtelijk beschermde werken?

Het begrip ‘auteursrechtelijk beschermd werk’ heeft een ruime definitie waardoor het ook een zeer ruim toepassingsgebied heeft. Dit kan gaan van schilderijen tot software. 

Een auteursrechtelijk beschermd werk is een creatief werk dat in een bepaalde vorm is uitgedrukt. Louter een idee of concept volstaat dus niet, het moet ook effectief zijn uitgewerkt, oftewel gematerialiseerd. 

Daarnaast moet het werk voldoende origineel zijn. Een werk wordt als origineel beschouwd wanneer het de uitdrukking is van een zeker intellectuele of artistieke activiteit. Het werk draagt met andere woorden de stempel van de maker die door bepaalde keuzes te maken de uiteindelijke vorm van het werk heeft bepaald.

2. Draag je de auteursrechten over?

De maker heeft op zijn auteursrechtelijk beschermd werk eigenlijke rechten, namelijk exclusieve vermogensrechten en morele rechten. De vermogensrechten kan je overdragen, met andere woorden verkopen of het exploitatierecht verlenen aan jouw vennootschap.

Hierbij is het noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst, met vermelding van de vergoeding, op te stellen. 

 

Hulp nodig bij je schriftelijke overeenkomst?

SBB kijkt bestaande overeenkomsten voor je na en vult deze aan waar nodig.

 

3. Welke vergoeding kan je vragen?

De vergoeding bepalen, is een feitenkwestie en dien je dus voor ieder auteursrecht apart te bekijken. In de praktijk zijn er twee berekeningsmethoden, namelijk de ‘creatieve omzetmethode’ en de ‘financiële enveloppemethode’.

Creatieve omzetmethode
In de eerste methode bepaal je de auteursrechtenvergoeding op basis van de creatieve omzet. Met creatieve omzet bedoelen we de omzet die de vennootschap behaald uit de exploitatie van de auteursrechtelijk beschermde werken. Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals een minimum van 5% en een maximum van 50% op de netto-creatieve omzet. Hoe meer omzet je vennootschap realiseert, des te groter het bedrag van jouw vergoeding voor de verkoop of het verlenen van de exploitatierechten van de auteursrechten. Dit is doorgaans de meest voordelige methode, maar ze is tegelijk ook de meest complexe en onderworpen aan verschillende bijzondere voorwaarden.

Financiële enveloppemethode
Vervolgens is er ook de vergoeding op basis van de totale financiële enveloppe. De financiële enveloppe omvat de bruto-bedrijfsleidersbezoldiging, recurrente belaste voordelen alle aard én de toegekende auteursrechtenvergoeding. Op deze brutobezoldiging pas je vervolgens een (marktconform) percentage toe om tot de uit te keren auteursrechtenvergoeding te komen. Het toepasselijke percentage wordt daarbij bepaald door jouw creatieve tijdsbesteding in aanmerking te nemen. Deze moet je bijgevolg in een timesheet bijhouden om te bepalen hoeveel tijd je spendeert aan het creatief werk ten opzichte van je totale arbeidsuren.

De financiële enveloppemethode is veel eenvoudiger in vergelijking met de methode op basis van de netto-creatieve omzet. Aan de financiële enveloppemethode zijn immers geen bijzondere voorwaarden gekoppeld. Welke methode je ook kiest, het is aangeraden om ieder jaar opnieuw de nodige berekeningen te maken aangezien deze afhankelijk zijn van de creatieve omzet of de financiële enveloppe en de creatieve tijdsbesteding. 

Meer weten?

Heb je vragen over auteursrechten en de beste berekeningsmethode voor jou? We helpen je graag bij de jaarlijkse berekeningen. Daarnaast staan we je bij, in bijkomende formaliteiten zoals de aangifte roerende voorheffing en personenbelasting … en ook voor een rulingaanvraag kan je in onze kantoren terecht.