Laadpaal aan jouw bedrijfspand: wat moet je weten?

Wilt jouw kmo-vennootschap een laadpaal installeren aan haar bedrijfspand of op haar bedrijfsterrein? Dan kan ze onder bepaalde voorwaarden genieten van enkele fiscale voordelen. We geven een overzicht.

Kostenaftrek

Verhoogde kostenaftrek van 200 of 150%

Jouw vennootschap kan de investering in een laadpaal verhoogd afschrijven aan 200% of 150% onder de volgende cumulatieve voorwaarden: 

  • Een nieuwe laadpaal. De laadpaal moet in nieuwe staat zijn verkregen vanaf 1 september 2021;
  • Een publieke laadpaal. De laadpaal moet vrij toegankelijk zijn voor andere gebruikers tijdens de normale openings- of sluitingstijden van de vennootschap. Elke derde mag zijn wagen dus komen opladen aan de laadpaal van jouw vennootschap;
  • Een slimme laadpaal. De laadpaal registreert en geeft de laadtijd en laadvermogen apart door aan een centraal beheersysteem. Op deze manier kan het energieverbruik van het bedrijfspand duidelijk worden opgesplitst tussen de energie om de bedrijfswagen(s) op te laden en energie die voor andere doeleinden wordt gebruikt (bijvoorbeeld elektrische apparaten);
  • De laadpaal wordt op minstens vijf jaar afgeschreven.

De kostenaftrek van 200% is van toepassing voor investeringen gedaan van 1 september 2021 t.e.m. 31 maart 2023. De kostenaftrek bedraagt daarna 150% voor investeringen gedaan van 1 april 2023 t.e.m. 31 augustus 2024.

Gewone kostenaftrek van 100%

Zijn niet alle voorwaarden voor de verhoogde aftrek vervuld, dan kan je vennootschap de laadpaal voor 100% afschrijven.

Recht op investeringsaftrek?

Een kmo-vennootschap kan de gewone investeringsaftrek genieten indien een nieuwe laadpaal wordt geïnstalleerd aan haar bedrijfspand. De gewone investeringsaftrek is niet mogelijk indien het bedrijfspand en de thuisbasis samenvallen.

Let op: een cumul tussen de gewone investeringsaftrek en de gewone kostenaftrek van 100% is mogelijk, maar er is geen cumul mogelijk tussen de gewone investeringsaftrek en de verhoogde kostenaftrek. Dit verbod geldt retroactief vanaf 1 september 2021, zodat de cumul niet mogelijk is in de aangifte vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 (en volgende).

Indien de nieuwe laadpaal van jouw kmo-vennootschap voldoet aan de voorwaarden van de verhoogde kostenaftrek, kan ze er dus voor kiezen om deze verhoogde aftrek toe te passen of om de gewone kostenaftrek van 100% met de gewone investeringsaftrek toe te passen. De verhoogde kostenaftrek heeft in principe het grootste fiscale voordeel. Dit illustreert ook onderstaand cijfervoorbeeld.

Cijfervoorbeeld

Jouw btw-plichtige kmo-vennootschap installeert in 2023 een laadpaal aan haar bedrijfspand. Ze is een gewone btw-belastingplichtige met een recht op btw-aftrek van 100% en is onderworpen aan het vennootschapsbelastingtarief van 25%.

De laadpaal voldoet aan alle voorwaarden van de verhoogde kostenaftrek, maar de vennootschap twijfelt om de laadpaal publiek toegankelijk te maken. Ook voor de investeringsaftrek zijn alle voorwaarden voldaan.

We maken volgende vergelijkende simulatieberekening:

  Publieke laadpaal Niet-publieke laadpaal
Brutokost laadpaal (incl. 21% btw) € 2.420 € 2.420
- 100% btw-aftrek € 420 € 420

- Vennootschapsbelasting 25%
            200% afschrijving op 5 jaar
             100% afschrijving op 10 jaar
             Investeringsaftrek 8%

€ 1.000
€ 4.000
-
-
€ 540
-
€ 2.000
€ 160
Nettokost laadpaal € 1.000 € 1.460

Zoals je kan zien ligt de nettokost van een publieke laadpaal lager dan deze bij een niet-publieke laadpaal. Puur fiscaal is het dus aangeraden voor jouw vennootschap om de laadpaal publiek ter beschikking te stellen.

Wil je een laadpaal plaatsen aan jouw eigen woning, dan moet je zeker ook dit artikel lezen.

Meer weten?

Naast de soort laadpaal en de installatieplaats zijn er nog andere factoren die een invloed hebben op de nettokost van een laadpaal. Een berekening van het totaal kostenplaatje biedt alvast meer duidelijkheid bij het maken van dergelijke investeringskeuzes. Wij kunnen je hierbij helpen.