Wat zijn de btw-gevolgen voor laadstations?

Welke btw-regels zijn van toepassing op de levering en installatie van een laadstation en het opladen van een elektrisch voertuig? De circulaire hierover biedt duidelijkheid. We vatten de regels voor je samen in dit artikel.

What’s in the name?

Een 'laadstation' zijn de laadpalen én laadpunten die bestaan uit een elektrische aansluiting met een stekker om aan een elektrisch voertuig te koppelen. Laadpalen zijn laadstations die ingelijfd worden in de grond. Bij laadpunten zijn de stopcontacten specifiek ontworpen voor het opladen van elektrische wagens. Deze zijn gewoonlijk op de muur van een onroerend goed geplaatst. 

6 of 21% btw?

Wanneer je een nieuw laadstation aankoopt en laat plaatsen, moet je daar normaal gezien 21% btw op betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plaatsing in een bedrijfsgebouw, langs de openbare weg of op een privéparking. 

In sommige gevallen kan je het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen genieten. Hiervoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het laadstation is geplaatst in de eigenlijke privéwoning of aan de buitengevel, in of aan de gevel van de garage of carport, aan de toegangsweg, of op het buitenterras dat grenst aan de woning;
  • De levering en plaatsing van het laadstation is een werk in onroerende staat;
  • De woning is minstens tien jaar in gebruik;
  • De woning is hoofdzakelijk de privéwoning.

Zowel een particulier, een zelfstandige als een vennootschap kan het verlaagd tarief genieten. De plaatsing en installatie van een laadstation in de woning van een werknemer geniet bijvoorbeeld het 6% btw-tarief.

 

Wat bij een gemengd gebruikte woning?

Zolang je het laadstation laat installeren in een privéruimte, is het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing ongeacht of het privégebruik overwegend of bijkomend is.

 

Kan je de btw aftrekken?

Je kan uiteraard enkel btw recupereren wanneer je het laadstation aankoopt als btw-plichtige. Laat je thuis een laadstation installeren als een particulier, dan kan je uiteraard geen btw recupereren. Bovendien kan je de btw recupereren naargelang de plaats waar het laadstation is geïnstalleerd.

Bij de onderneming

De btw is volledig aftrekbaar bij een volledig beroepsmatig gebruik van het laadstation. Dit is mogelijk wanneer:

  • het laadstation wordt gebruikt door de bestuurders, zaakvoerders en werknemers van de onderneming met volledig recht op aftrek;
  • klanten of leveranciers van de onderneming het laadstation kunnen gebruiken (al dan niet tegen betaling) in het kader van hun bezoek aan de onderneming; of
  • derden het laadstation gebruiken tegen betaling.

Bij de werknemer
Betaalt jouw werknemer een voldoende hoge vergoeding aan jou als werkgever voor de terbeschikkingstelling van het laadstation bij de werknemer thuis, dan is de btw voor 100% aftrekbaar door de werkgever. Vergeet zeker geen btw af te dragen op deze vergoeding!

Wanneer je het laadstation gratis ter beschikking stelt aan jouw werknemer, is de btw op de plaatsing en installatie van het laadstation aftrekbaar ten belope van het beroepsmatig gebruik van de elektrische wagen die je ter beschikking stelt van jouw werknemer. Let op, hier geldt de 50%-aftrekbeperking voor personenwagens niet.

 

Btw op levering elektriciteit aftrekbaar?

Elektriciteit is een brandstofkost voor elektrische wagens. De btw op de levering van elektriciteit is aftrekbaar tot 50% en het beroepsmatig gebruik indien het laadstation bij de werkgever is geïnstalleerd. Staat het laadstation bij de werknemer en betaalt de werkgever de elektriciteit terug, dan wordt hier in principe geen btw op aangerekend door de werknemer aan de werkgever. 

 

Factuur met verlegging

Afhankelijk van de aard van de handeling én het btw-statuut van de afnemer, moet er een factuur met verlegging worden opgemaakt.

Ten eerste is de levering en plaatsing van een laadpaal een werk in onroerende staat. Dit geldt ook voor een laadpunt dat deel uitmaakt van de elektrische installatie van het gebouw. Is de afnemer daarnaast een Belgische btw-belastingplichtige die periodieke btw-aangiftes indient (of een buitenlandse btw-plichtige met aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger), dan wordt er een factuur met verlegging opgemaakt. Deze factuur is zonder btw, maar de afnemer moet zelf btw afdragen aan de Staat.

Elke andere afnemer zal daarentegen wel een factuur met 6 of 21% btw ontvangen. Hier is namelijk geen verleggingsregel van toepassing.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de btw-gevolgen voor laadstations of wens je meer informatie? Neem contact op met onze experten.

Sofie Libotton
Sofie Libotton
regiodirecteur advies