De winwinlening: versoepelingen omwille van coronacrisis

Rani Van Lysebeth

Wat is de winwinlening?

Als onderneming kan je een lening aangaan voor een looptijd van acht jaar. De kredietgever mag maximaal 50.000 euro uitlenen aan jouw onderneming. Daarnaast kan je als ondernemer nog maximaal 200.000 euro aan winwinleningen aangaan. 

Hierbij betaal je jaarlijks een belastingkrediet aan de kredietgever. Dat bedraagt van 2,5% van het bedrag dat je uitleende. Dit kan maximaal 1.250 euro bedragen aangezien er maximaal 50.000 euro per kredietgever uitgeleend wordt. 

Er is ook een eenmalig belastingkrediet van 30% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren indien jouw onderneming bijvoorbeeld failliet gaat. De intrest op het uitgeleende kapitaal bedraagt minimaal 0,875% en maximaal 1,75%. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om beroep te kunnen doen op de winwinlening, moet jouw onderneming voldoen aan de Europese kmo-definitie. Daarnaast moet de kredietgever, op de datum waarop je de winwinlening afsluit, aan de volgende voorwaarden voldoen. De kredietgever:

  • Moet een natuurlijk persoon zijn; 
  • Moet een inwoner zijn van het Vlaams Gewest;
  • Mag geen werknemer, zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van jouw onderneming zijn;
  • Mag geen echtgenoot of wettelijke samenwonende partner zijn van jou indien je zelfstandige bent of zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de onderneming indien het om een vennootschap gaat.

 

Versoepeling door coronacrisis

Door de coronacrisis hebben kmo’s meer nood aan kapitaal. Daarom voert de Vlaamse regering veranderingen door zodat deze lening (nog) aantrekkelijker wordt voor de kredietgever. Als ondernemer zal je ook vlotter een winwinlening toegekend krijgen. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Flexibelere looptijd: 5 tot 10 jaar;
  • De maximumbedragen stijgen: 75.000 euro per kredietgever en 300.000 euro per onderneming;
  • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met maximaal 2 jaar worden verlengd en het fiscaal voordeel van 2,5 % wordt mee uitgebreid;
  • Kleine aandeelhouders (max. 5 % van de aandelen of de stemrechten van de vennootschap) mogen een winwinlening geven aan de onderneming;
  • Tijdelijke verhoging van 40 % belastingkrediet bij definitief verlies voor alle leningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 t.e.m. 31 december 2021.

 

Meer info?

Wil je meer weten over de (versoepelingen van de) winwinlening? Neem contact op met je dichtstbijzijnde SBB-kantoor. Onze collega’s helpen je op weg.