Crowdfunding: welke fiscale voordelen zijn er?

Crowdfunding zit in de lift. Niet alleen beginnende ondernemers halen zo startkapitaal op, ook gevestigde bedrijven financieren hun projecten op deze manier. De fiscale voordelen voor particulieren die via deze weg investeren in jouw onderneming, maken van crowdfunding bovendien een echte blijver.

Laat je adviseren

Kapitaal sprokkelen via crowdfunding gaat om veel meer dan een rondje geld ophalen. Er zijn namelijk verschillende soorten crowdfunding en tal van platformen.  Erkende Belgische platformen zijn onder meer BeeBonds, Bolero, Ecco Nova, Look&Fin, Spreds en Winwinner. Geld ophalen bij de crowd is bovendien onderworpen aan een aantal vereisten: regels die de platformen opleggen enerzijds, en een juridisch kader anderzijds. 

Fiscaal voordeel #1: tax shelter bij ‘equity crowdfunding’

Equity crowdfunding is een financieringsmethode waarbij een vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft en verkoopt aan het grote publiek via een online platform. Met de tax shelter wil de overheid natuurlijke personen – of het nu om familieleden, vrienden of nobele onbekenden gaat – aanzetten om in startende ondernemingen te investeren. In ruil voor hun aandeelhouderschap, krijgen zij namelijk standaard 30% - of zelfs 45% als je een micro-onderneming hebt (maximaal 900.000 euro omzet, 450.000 euro jaaromzet excl. btw en tien werknemers) - van hun investering terug in de vorm van een belastingvermindering op hun personenbelasting. Natuurlijk gelden daarbij wel enkele voorwaarden. 

Jouw voorwaarden:

 • Je vennootschap bestaat nog geen vier jaar. Oefende je daarvoor dezelfde activiteit uit in een eenmanszaak, dan telt die periode ook mee. 
 • Je runt geen beursgenoteerde, vastgoed-, management- of beleggingsvennootschap. 
 • Je deed nog geen kapitaalvermindering of dividenduitkering. 
 • Je financiert niet zelf: investeringen in je eigen zaak als bedrijfsleider kan je namelijk niet in mindering brengen. 
 • Je kan tot maximaal 500.000 euro aan kapitaal ophalen via de tax shelter.

Daarnaast gelden ook een aantal voorwaarden voor jouw geldschieter(s):

 • Enkel natuurlijke personen (particulieren dus) mogen investeren.
 • Je aandeelhouder moet de aandelen minstens 4 jaar behouden.
 • Hij of zij mag maximaal 30% van je kapitaal bekostigen.
 • Hij of zij mag jaarlijks maximaal 100.000 euro investeren.

Een volledig overzicht vind je terug op de site van de Vlaamse overheid.

Naast de tax shelter voor startende ondernemers bestaat er ook een tax shelter voor groeibedrijven. De investeerders krijgen een belastingvermindering van 25% op hun investering. Natuurlijk gelden ook hier enkele voorwaarden, deze vind je terug op de site van de Vlaamse Overheid.

Let op. Een investeerder kan maximaal 100.000 euro per jaar via de tax shelter voor start-ups én scale-ups samen investeren.

Fiscaal voordeel #2: vrijstelling roerende voorheffing

Schrijf je liever geen aandelen uit, dan is crowdlending een alternatief. Daarbij lenen jouw investeerders je een (kleine) som geld over minimaal 4 jaar, die je op termijn terugbetaalt met rente. Ook aan deze veelvoorkomende vorm van crowdfunding hangt een fiscaal voordeel: je kredietgever moet geen roerende voorheffing betalen op de eerste schijf van 16.270 euro voor aanslagjaar 2025.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling roerende voorheffing mag de onderneming maximaal 4 jaar oud zijn (maximum 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in een gelijksoortig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en beantwoorden aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. Dit betekent dat voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria wordt overschreden:

 1. jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
 2. jaaromzet €11.250.000;
 3. balanstotaal €6.000.000.

Alle voorwaarden vind je terug op de site van de Vlaamse Overheid.

Fiscaal voordeel #3: winwinlening

Met  de Winwinlening moedigt de Vlaamse regering particulieren aan om (al dan niet via een Crowdlendingplatform) leningen te verstrekken aan kmo's.  Jouw onderneming kan een lening aangaan voor een looptijd van 5 tot 10 jaar. De kredietgever mag maximaal 75.000 euro uitlenen aan jouw onderneming. De intrest op het uitgeleende kapitaal bedraagt minimaal 2,875% en maximaal 5,75% voor leningen afgesloten in 2024.

De kredietgever ontvangt jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% op het uitstaande bedrag. Dat belastingkrediet kan maximaal 1.875 euro bedragen (aangezien de kredietgever maximaal 75.000 euro mag uitlenen). Er is ook een eenmalig belastingkrediet van 30% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren indien jouw onderneming bijvoorbeeld failliet gaat. 

Let op. Jouw onderneming mag maximaal 300.000 euro aan winwinleningen aangaan.

Om beroep te kunnen doen op de winwinlening, moet jouw onderneming voldoen aan de Europese kmo-definitie. Daarnaast moet de kredietgever, op de datum waarop je de winwinlening afsluit, aan de volgende voorwaarden voldoen. De kredietgever:

 • moet een natuurlijk persoon zijn die inwoner is van het Vlaams Gewest;
 • mag geen werknemer, zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van jouw onderneming zijn;
 • mag geen echtgenoot of wettelijke samenwonende partner zijn van jou indien je zelfstandige bent of zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de onderneming indien het om een vennootschap gaat.

Meer informatie vind je terug op de site van de Vlaamse overheid.
 

Overweeg je crowdfunding of een andere alternatieve financieringsmethode voor je project? Neem dan snel contact op met een SBB-adviseur in je buurt. Hij of zij maakt je met plezier wegwijs.

Caroline Delzongle
Caroline Delzongle
consultant accountancy & fiscaliteit