Ondernemingsvorm kiezen: 3 argumenten pro vennootschap voor een consultant

Als consultant help je je opdrachtgever vooruit. Maar als ondernemer wil je natuurlijk ook zelf vooruit – lees: financiële meerwaarde halen uit je activiteiten. De juiste ondernemingsvorm is daarin een belangrijke voorwaarde. Je kan je activiteiten onderbrengen in een eenmanszaak of een vennootschap. Voor jou als consultant zijn dit alvast 3 argumenten pro vennootschap.

Een vennootschap is een aparte juridische entiteit, in een eenmanszaak ben je als zelfstandige zelf je bedrijf. Ga hoe dan ook bij een accountant te rade om te bekijken wat in jouw specifieke situatie de beste formule is. 

 

De stelregel is: een vennootschap wordt financieel interessant vanaf een bepaald bruto-inkomen – zodra je als eenmanszaak té veel belastingen zou betalen. Daarnaast zijn er vanuit juridisch en fiscaal oogpunt drie argumenten pro vennootschap voor een zelfstandige consultant:

1.    Je privévermogen is afgeschermd van een aansprakelijkheidsrisico

Een vennootschap gaat als aparte juridische entiteit verbintenissen aan met opdrachtgevers en leveranciers. Niet jij als natuurlijke persoon-zelfstandige, maar een ‘rechtspersoon’ maakt dan kosten, ontvangt inkomsten en maakt winst of verlies. Duiken er problemen op, dan blijft jouw privévermogen dus buiten schot. Op voorwaarde dat je kiest voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals de Besloten Vennootschap (BV).
 

In een eenmanszaak, daarentegen, werk je als natuurlijke persoon-zelfstandige. Er is juridisch geen onderscheid tussen je privé- en je beroepsvermogen. Daardoor ben je ook altijd zelf de aansprakelijke persoon. Dat betekent dat schuldeisers ook beslag kunnen leggen op je persoonlijke bezittingen. Al kan je via een notariële verklaring je gezinswoning wel vrijwaren.

 

2.    Je hebt heel wat middelen voor fiscale optimalisatie

In een eenmanszaak vallen je inkomsten onder de personenbelasting, vennootschappen betalen vennootschapsbelasting op de winst die ze boeken. In een kleine vennootschap – tot 100.000 euro winst – is dat het verlaagde tarief van 20%. Lager dus dan de personenbelasting, die in schijven wordt berekend en varieert van 25 tot 50%. 
 

Let op: binnen een vennootschap komen alle inkomsten toe aan de onderneming. Om ze bij jou te laten terechtkomen, heb je een aantal uitkeringsmogelijkheden. Een daarvan is de bedrijfsleidersbezoldiging. Op dat loon dat je jezelf uitkeert, betaal je natuurlijk wel personenbelasting. Tenzij je onder de belastingvrije som van 9.050 euro (aanslagjaar 2022) blijft.

 

Naast lagere belastingtarieven biedt een vennootschap tal van middelen voor fiscale optimalisatie. Hierdoor ligt de totale belastingdruk bij een vennootschap gemiddeld lager dan bij een eenmanszaak. Als bedrijfsleider heb je tot slot extra mogelijkheden om via een groeps- of IPT-verzekering een aanvullend pensioen op te bouwen.

3.    Je legt de basis om (kosten-)efficiënt samen te werken

Een zeer geschikte vennootschapsvorm voor consultants is de Besloten Vennootschap of BV. In tegenstelling tot sommige andere vennootschapsvormen kan je deze alleen oprichten, maar aandeelhouders kunnen flexibel in- en uitstappen. Zo hou je de optie open om op termijn samenwerkingsverbanden aan te gaan, bijvoorbeeld met een of meerdere consultants die een complementaire specialisatie hebben binnen je expertisedomein.

Is samenwerken binnen een eenmanszaak uitgesloten? In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan je ook met een eenmanszaak een samenwerking opzetten. Zo kan je een andere consultant met een eenmanszaak inschakelen in een soort van onderaanneming. Maar naast het risico op schijnzelfstandigheid maak je in dat geval vaak dubbele kosten. Denk maar aan boekhouders, website en andere vormen van communicatie, huur van een werkplek enzovoort.

Vennootschap of eenmanszaak, ben je er nog niet uit? In deze blog vind je de kenmerken van beide opties op een rij. Zoals gezegd: fiscaal wordt een vennootschap interessant vanaf een bepaalde nettowinst, omdat je dan met je eenmanszaak in de hoogste belastingschijf van de personenbelasting terechtkomt. Je accountant maakt graag samen met jou de rekensom. 

Zelfstandige consultant in spe?

Alles wat je moet weten over je opstart vind je in onze gratis gids.

Download 'm hier

Meer informatie?

Heb je na het lezen van dit artikel  nog vragen ? Neem contact op met onze experten. Wij helpen je graag op weg.