Wijzigingen autofiscaliteit: impact voor jouw vennootschap als medicus

Heb je als arts of kinesist een vennootschap? Dan kan je de kosten van een bedrijfswagen fiscaal inbrengen. Wij overlopen met jou een aantal aandachtspunten, van de aftrekbaarheid van de kosten tot het voordeel van alle aard.

Ga je ook investeren in een laadpaal? Lees dan zeker dit artikel.

Fiscale aftrekbaarheid in vennootschapsbelasting

De kostenaftrek voor bedrijfswagens kent enkele belangrijke wijzigingen afhankelijk van de aanschafdatum. Hiervoor kijken we naar de datum van de bestelbon of ondertekeningdatum van het lease- of rentingcontract.

Aanschaffing voor 1 juli 2023

Heb je een bestelbon of leasing overeenkomst ondertekend voor 1 juli, dan val je onder deze oude regeling.

De kosten van een bedrijfswagen zijn voor je vennootschap aftrekbaar volgens een zogenaamde gramformule. Deze houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van je wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

 • 1 voor dieselwagens;
 • 0,95 voor benzinewagens;
 • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk.

De fiscale aftrekbaarheid wordt trouwens begrensd afhankelijk van de uitstoot van je firmawagen: met een ondergrens van 50% en een bovengrens van 100%. Uitzondering: wagens die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, zijn maar voor 40% aftrekbaar.

Zuiver elektrische wagens zijn voor 100% aftrekbaar. Voor plug-in hybride wagens, die nog deels op brandstof rijden, gelden dan weer bijzondere regels.

Plug-in hybride personenwagen aangeschaft vanaf 1 januari 2023?

Schaf je een plug-in hybride wagen aan vanaf 1 januari 2023, dan zijn de fossiele brandstofkosten (diesel- en benzinekosten) voor maximaal 50% aftrekbaar. Deze beperking geldt niet voor de kosten van elektriciteit of LPG.

Een voorbeeld: De vennootschap van arts Luc Baets kocht in 2022 een nieuwe benzinewagen van 23.000 euro met een CO2-uitstoot van 100 gr/km. In 2022 kan ze deze kosten bewijzen: 

 • Aankoop auto: 23.000 euro (afschrijving op 5 jaar: 4.600 per jaar)
 • Benzinekosten: 1.350 euro
 • Onderhoudskosten: 750 euro
 • Verzekeringen: 600 euro
 • Verkeersbelasting: 200 euro

Op basis van specifieke kenmerken van de auto en de gramformule bedraagt het aftrekpercentage:
120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km) = 120% - (0,5 x 0,95 x 100) = 72,50%.

Het aftrekbaar gedeelte van zijn autokosten wordt als volgt berekend:

Totaal autokosten Fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskost
4.600 + 1.350 + 750 + 600 + 200 = 7.500 euro 7.500 x 72,50% = 5.437,50 euro

Verstrenging bij aanschaffing vanaf 1 juli 2023

De kostenaftrek voor personenwagens met een brandstofmotor aangeschaft vanaf 1 juli 2023, zal uitdoven. De voormelde regels blijven van toepassing t.e.m. aanslagjaar 2025, maar vanaf aanslagjaar 2026 verdwijnt de ondergrens en wordt de maximale aftrek afgebouwd:

 • in 2025: 0% tot max. 75%
 • in 2026: 0% tot max. 50%
 • in 2027: 0% tot max. 25%
 • in 2028: 0%

Voor personenwagens met een brandstofmotor aangeschaft vanaf 2026, geldt er een aftrekverbod.

Ook de kostenaftrek van zuiver elektrische personenwagens daalt vanaf 2027 naargelang het jaar van aanschaffing.

Pick-up aangeschaft vanaf 1 januari 2023?

Een pick-up aangeschaft vanaf 1 januari 2023 wordt voor de belasting in verkeerstelling en verkeersbelasting beschouwd als een personenwagen indien de wagen staat ingeschreven op naam van een particulier. Staat de pick-up ingeschreven op naam van een belastingplichtige met KBO-nummer, dan is dit wel een lichte vrachtwagen.

Voordelen van alle aard voor bedrijfswagens

Je vennootschap kan je een bedrijfswagen ter beschikking stellen. Als je hiermee ook privé-verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen) doet, wordt een voordeel alle aard aangerekend. 

Dit voordeel wordt forfaitair bepaald op basis van onder meer de aankoopwaarde van de wagen in nieuwe staat en de CO2-uitstoot. Op dit voordeel word je privé belast, tenzij je dit voordeel geheel of gedeeltelijk terugbetaalt aan je vennootschap. Dan is er namelijk een eigen bijdrage die je voordeel weer vermindert of tot nul herleidt. 

Je vennootschap moet ook altijd – vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen – een percentage belastingen op je voordeel alle aard betalen: 40% ervan als jouw vennootschap de privé brandstofkost volledig of gedeeltelijk draagt, 17% als je die kosten uit eigen zak betaalt. Deze blogpost legt het verschil verder uit.

Kilometervergoeding

Een andere optie is dat de vennootschap je vergoedt voor je professionele verplaatsingen gedaan met je eigen wagen. Deze laatste maak je eigenlijk voor rekening van je vennootschap en zijn dus ’kosten eigen aan de vennootschap’. Hierdoor is de ontvangen kilometervergoeding voor jou niet belastbaar. De terugbetaling is gebaseerd op het werkelijke bedrag of op forfaitaire basis. Uitganspunt is het tarief toegekend aan het overheidspersoneel: 

 • 1 januari 2023 t.e.m. 31 maart 2023: 0,4259 euro/km;
 • 1 april 2023 t.e.m. 30 juni 2023: 0,4246 euro/km; en
 • 1 juli 2023 t.e.m. 30 september 2023: 0,4237 euro/km; en
 • 1 oktober 2023 t.e.m. 31 december 2023: 0,4259 euro/km.

Keren we terug naar ons voorbeeld. In 2022 doet arts Jan Baets 12.000 km zuivere beroepsverplaatsingen met zijn privéwagen voor zijn vennootschap. Je mag hiervoor een forfaitaire terugbetaling vragen als een ‘kost eigen aan de vennootschap’. Voorwaarde is wel dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de voormelde kilometervergoedingen.

Opgelet!

Krijg je een vergoeding van jouw vennootschap voor privé- of woon-werk-verplaatsingen, dan is dat bedrag wel belastbaar.

Nathalie Put
Nathalie Put