Laat je snoei- en andere onderhoudswerken correct factureren

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Het belang van een correcte btw-factuur

De waarde van een correcte factuur is niet te onderschatten. Als ondernemer (eenmanszaak of vennootschap) wil je graag zoveel mogelijk btw recupereren op je aankopen. Dat kan, op voorwaarde dat het om beroepsmatige aankopen gaat en dat de btw-wetgeving de btw-aftrek niet (deels) verhindert zoals bij kosten van je auto. Bovendien moet je in het bezit zijn van een correcte factuur. Dit houdt in dat alle correcte factuurvermeldingen aanwezig zijn, maar het gaat ook verder dan dat. 

Als leverancier of dienstverrichter moet je niet altijd effectief btw aanrekenen op een factuur. Normaal in je als leverancier of dienstverrichter deze btw bij de klant om deze door te storten. Je wordt dan de ‘schuldenaar van btw’ genoemd. 

In een aantal situaties word je als afnemer echter de schuldenaar van de btw. De schuld wordt dan ‘verlegd’. Je leverancier of dienstverrichter maakt dan een factuur op zonder btw, met de vermelding ‘btw verlegd’. Jij moet dan als klant via je eigen btw-aangifte hierop alsnog btw betalen (en recupereren in de mate dat je recht hebt op btw-aftrek).

Het is belangrijk dat de juiste persoon de btw afdraagt. Er zijn namelijk regels over wie de btw moet doorstorten. Wanneer een andere partij dit doet, vereffent dat niet de schuld van iemand anders.   Bovendien brengt dit het recht op aftrek van jou als afnemer in gevaar, desondanks dat je de btw daadwerkelijk hebt betaald. Bovendien is er ook een cashvoordeel verbonden aan het factureren met verlegging. Je betaalt en recupereert de btw in dezelfde btw-aangifte. Krijg je een factuur met btw op, kan het een paar maand duren vooraleer je de btw terug hebt op je rekening. 

Btw verleggen bij snoeiwerken

Heb je zelf een tuinbouwbedrijf en maak je facturen op voor je diensten of laat je binnenkort snoeiwerken uitvoeren? Dan is het belangrijk om te weten dat snoeiwerken als “werken in onroerende staat” worden beschouwd. Dit is de eerste voorwaarde om de btw te verleggen naar de klant. 

Wat zijn werken in onroerende staat?

Dit zijn alle diensten die betrekking hebben op een onroerend goed of diensten die van een roerend goed een onroerend goed maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over een huis bouwen, een dak herstellen, ramen in een gebouw plaatsen, maar ook om een tuin sproeien, een plantsoen aanleggen, een haag of bomen planten en dus ook een haag of bomen snoeien.

Indien het niet gaat over “werken in onroerende staat”, moet er sowieso btw aangerekend worden op je facturen.

Belang van het statuut van de klant

Daarnaast zal het ‘statuut’ van de klant bepalend zijn of er al dan niet btw op de factuur moet staan. Is de klant een btw-plichtige die periodieke btw-aangiften indient, dan is die klant schuldenaar van de btw en moet je de btw verleggen. Uiteraard moet het steeds gaan over “werken in onroerende staat”, in dit geval snoeiwerken. Je moet als dienstverrichter dus weten of je klant een btw-plichtige is of niet. Is je klant btw-plichtig, dan is het belangrijk om te weten om welk soort btw-plichtige het gaat: dient hij periodieke btw-aangiften in of niet?

Je mag geen btw verleggen indien je klant geen periodieke btw-aangiften indient. Dit is het geval wanneer deze:

  • een particulier is;
  • een vrijgestelde kleine ondernemer is; 
  • vrijgesteld is van btw (bijvoorbeeld een arts of kinesist);
  • een landbouwer is die onder het btw-landbouwforfait valt.

In deze gevallen moet je dan ook telkens btw op je facturen aanrekenen.

Is je opdrachtgever een btw-plichtige, eenmanszaak of vennootschap, die periodiek btw-aangiften indient, mag er geen btw op de factuur staan en zal de opdrachtgever zelf btw moeten betalen via zijn eigen aangifte. Wanneer de snoeiwerken deels privé zijn en deels beroepsmatig, mag je de volledige factuur met ‘btw verlegd’ opmaken. Uiteraard is het dan aan de klant om zijn btw-aftrek te beperken tot enkel het beroepsmatige gedeelte.

Welk btw-tarief is van toepassing?

Het algemene btw-tarief in België is 21%. Daarnaast voorziet de btw-wetgeving in verlaagde btw-tarieven. Snoeiwerken in tuinen vallen niet onder het verlaagd btw-tarief van 6%. Eventuele snoeiwerken op een schoolterrein gelden als uitzondering. Ook wanneer je een tuin (her)aanlegt en je ook plantenmateriaal of bomen moet aanleveren, kan je de planten of bomen aan het 6%-tarief leveren. De vergoeding die je vraagt om de tuin aan te leggen zal nog steeds aan 21% btw moeten. 
 

Opgelet!

De vraag naar het toepasselijke btw-tarief staat los van de vraag wie schuldenaar van de btw is. Het is perfect mogelijk de btw te verleggen naar de afnemer op een dienst die onder het 6%-tarief valt. Het is dan aan de afnemer om te bepalen of de voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief al dan niet van toepassing zijn. Omgekeerd is het niet zo dat wanneer een bepaalde prestatie onder het 6% of 21% btw-tarief valt, je sowieso btw op de factuur moet aanrekenen.

 

Meer informatie?

Heb je vragen over het correct toe te passen btw-tarief? Neem dan contact op met je accountant. Hij of zij helpt je graag op weg.