Hoe wordt de winst van je vennootschap belast in 2020?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Gregory Henin
Fiscaal advies

Eerste tariefdaling in 2018-2019

Met het zomerakkoord is het standaard belastingtarief in 2018-2019 gedaald van 33,99% naar 29,58%. In ruil voor deze tariefdaling werden een aantal fiscale aftrekken afgeschaft of beperkt. Indien je vennootschap in 2019 een fiscale winst heeft, dan zal zij hierop 29,58% belastingen betalen. 

Onder bepaalde voorwaarden wordt de eerste winstschijf van 100.000 euro belast aan het verlaagd tarief van 20,40%, dit is meteen 9,18% lager. De vennootschap moet dan wel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een bezoldiging geven van minstens 45.000 euro (of minder indien die bezoldiging minstens gelijk is aan het fiscaal resultaat van de vennootschap). Die bezoldiging wordt belast in de personenbelasting. De toekenning van een minimumbezoldiging geeft recht op een winstbelasting aan 20,40% maar dat betekent ook een hogere personenbelasting. Jouw adviseur kan voor jou simulatieberekeningen maken om dit te optimaliseren.

Opgelet!

Bepaalde vennootschappen zijn altijd uitgesloten zijn van het tarief van 20,40%, bijvoorbeeld een dochtervennootschap. Dit is een vennootschap waarvan de aandelen zijn gehouden door een andere vennootschap. Ook een grote vennootschap is uitgesloten van het verlaagd tarief. 

Verdere tariefdaling in 2020

Vanaf het boekjaar 2020 wordt de winst belast aan 25%. Het verlaagd tarief voor de eerste winstschijf van 100.000 euro daalt lichtjes van 20,40% naar 20%.  

Wat bij een gebroken boekjaar?

Valt het boekjaar niet samen met het kalenderjaar, dan heb je een ‘gebroken’ boekjaar. Indien het boekjaar bijvoorbeeld eindigt op 30 september, dan zal de winst van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 nog belast worden aan 29,58% of 20,40%. De winst vanaf 1 oktober 2020 zal belast worden aan 25% of 20%.

De investeringsreserves omzetten aan 15% of zelfs 10%?

Heeft je vennootschap in het verleden misschien een winst tijdelijk vrijgesteld door het als een ‘investeringsreserve’ te parkeren op de balans? Dan kan die reserve in 2020-2021 worden omgezet in een belaste reserve tegen een vast tarief van 15%. Dit is meteen een belastingbesparing van 10% indien de winst belast wordt aan 25%. De omzetting kan onder bepaalde voorwaarden zelfs aan 10% maar dan moet je vennootschap het bedrag ook investeren. Je adviseur kan dit voor jou verder optimaliseren en toelichten.

Wil je zelf ook beroep doen op investeringsreserves? Bekijk dit dan zeker met je SBB-adviseur. Hij of zij kan dit verder voor je optimaliseren en toelichten. Ook fiscale opportuniteiten bekijkt hij/zij graag met jou.