Een dividend uitkeren in tijden van corona: een goed idee?

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Johanna Waelkens
Financieel-strategisch advies

Onder artsen is de besloten vennootschap (BV) een populaire vennootschapsvorm. Heb je zelf zo’n BV en wil je een dividend uitkeren, dan geldt sinds begin 2020 de zogenaamde dubbele uitkeringstest. Om schuldeisers te beschermen, kan je pas een dividend uitkeren als zowel de netto-actieftest als de liquiditeitstest positief zijn.

 

Let op! Elke BVBA werd op 1 januari 2020 automatisch een BV. Dit betekent dat de dubbele test ook op jouw onderneming van toepassing is, zelfs al is de formele omvorming van BVBA naar BV – via een statutenwijziging – nog niet achter de rug.

 

De netto-actieftest of balanstest

Met deze test maak je een inschatting van de solvabiliteit van je vennootschap. Vooraleer over de uitkering van een dividend te beslissen, gaat de algemene vergadering  na of het netto-actief van de vennootschap negatief is of – als gevolg van de uitkering – negatief  zou worden.

Beschikt je vennootschap bovendien over een eigen vermogen dat op basis van de wet of de statuten niet vrij beschikbaar is? Dan mag het netto-actief zelfs niet onder het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen dalen.

Blijkt uit de balanstest dat je vennootschap aan een van beide criteria niet voldoet, dan mag je geen dividend uitkeren.

De liquiditeitstest

Deze test wordt uitgevoerd door het bestuursorgaan van je vennootschap. Een uitkering is pas mogelijk als de vennootschap erna in staat blijft om gedurende minstens twaalf maanden haar schulden te betalen naarmate deze opeisbaar worden.

Deze test is een stuk vager dan de netto-actieftest. Het bestuursorgaan moet ervoor immers in de toekomst kijken. Omdat zij niet met alle toekomstige factoren rekening kan houden, volstaat het te kijken naar de ‘redelijkerwijs te verwachte ontwikkelingen’.

 

De coronacrisis als onverwachte factor

Heb je meer of minder patiënten in 2021? Blijven ze hun facturen betalen? Worden de kosten van medisch materiaal hoger of net lager? Blijft je personeel gezond? Het is duidelijk dat je de liquiditeitstest in deze onzekere tijden met de nodige voorzichtigheid toepast. 

 

Let op! Keer je toch een dividend uit, ook al is de uitkomst van een van de testen negatief, dan kan de vennootschap die som later terugvorderen. Bovendien kunnen ook bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap én derden voor de opgelopen schade. Zij gaven immers groen licht, ondanks de negatieve uitkomst van de dubbele test. Ook strafrechtelijke vervolging is niet uitgesloten. 

Dubbele test geldt niet voor naamloze vennootschappen

Het is als arts ook mogelijk om een naamloze vennootschap (NV) op te richten, dat kan al door één persoon. Voor de NV geldt de dubbele uitkeringstest niet. Enkel de netto-actieftest is dan verplicht. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat een NV sneller een dividend zal uitkeren. Elk lid van het bestuursorgaan moet handelen als een ‘goede huisvader’. Dit houdt natuurlijk een voorzichtige houding in bij uitkeringen.

 

Cash out in coronatijd: ja of nee?

In onzekere tijden is voorzichtigheid de moeder van de porseleinwinkel. Weet je niet wat je te doen staat en wil je meer informatie? Vertrouw op je SBB-adviseur. Die helpt je graag verder.