De btw-aftrek voor niet-conforme facturen: wat zegt de fiscus?

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Wat voorafging: het arrest-Barlis

De bal ging aan het rollen in 2016. Naar aanleiding van een niet-conforme factuur oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak-Barlis opvallend mild: de btw-aftrek werd tóch toegestaan. Er kon namelijk op andere manieren aangetoond worden dat er wel degelijk beroepskosten gemaakt waren. Een standpunt dat de Belgische fiscus eerst niet deelde, maar intussen wel.

De nieuwe regeling

Vandaag zal de Belgische fiscus de btw-aftrek niet automatisch weigeren in geval van een niet-conforme factuur. Is er sprake van een onvolledige factuur (bijvoorbeeld de omschrijving van de dienst is niet gedetailleerd genoeg, het btw-nummer ontbreekt), dan beoordeelt de fiscus de btw-aftrek voortaan op basis van een zogeheten ‘gecorrigeerde factuur’ (een creditnota of verbeterde factuur) en ondubbelzinnige bewijsstukken van die factuur (bestelbonnen, contracten, correspondentie …).

Anders gezegd: de fiscus stelt zich soepeler op wat de vormelijke vereisten betreft. Je moet uiteraard nog steeds kunnen aantonen dat de geleverde prestaties voor je beroepsdoeleinden waren. Een andere, cruciale voorwaarde: je moet je gecorrigeerde facturen en aanvullende bewijsstukken vóór het einde van de btw-controle aan je btw-administratie kunnen bezorgen. Enkel zo vermijd je een mogelijk boete.

Wanneer niet van toepassing?

De btw-administratie benadrukt dat de soepele regeling enkel geldt voor facturen van leveringen en diensten. En dus niet voor:

  • Facturen met een ‘btw-verlegging’ (waarbij de btw verlegd wordt van een eventueel buitenlandse leverancier naar de afnemer)
  • Facturen van werken in onroerende staat met verlegging van de heffing
  • Btw-belaste onttrekkingen (waarbij je iets uit je onderneming naar je privé overbrengt)
  • Invoeren, waarbij je btw-aftrek gebaseerd is op het formele invoerdocument
  • Een intracommunautaire verwerving, waarbij de factuur moet voldoen aan de vormvereisten van de lidstaat die de goederen verzendt
  • De overbrenging van eigen goederen vanuit een andere lidstaat naar België (wordt gelijkgesteld aan een intracommunautaire verwerving)

Conclusie

Dankzij deze nieuwe regeling kun je je recht op btw-aftrek alvast beter verdedigen. Toch betekent dit niet dat je voortaan niet-conforme facturen zomaar moet aanvaarden. De ‘tolerantie’ gaat immers niet altijd op en is dat toch het geval, dan moet je rekening houden met een strakke deadline om een boete te vermijden. Vraag je vaste leveranciers dus altijd om correcte of toch zeker verbeterde facturen.

 

Nog vragen?

Contacteer vrijblijvend een SBB-kantoor in je buurt. Onze experten helpen je graag verder.