Btw-vrijstelling voor vzw’s: zo werkt de kleine ondernemingsregeling

Ligt de jaarlijkse belastbare omzet van je vereniging lager dan 25.000 euro? Dan blijf je mogelijk bespaard van wat btw-administratie, dankzij de zogenoemde ‘kleine ondernemingsregeling’. Op het eerste gezicht een aan te raden en eenvoudig gunstregime, maar de materie is iets complexer. Naast de manier waarop je je omzet berekent, zijn er nog enkele belangrijke aandachtspunten. Dit overzicht geeft je een klare kijk op de zaak.

De ‘btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’, zoals de regeling voluit heet, is een optionele gunstmaatregel voor btw-plichtigen. Het principe is eenvoudig: overschrijdt je jaarlijkse belastbare omzet de 25.000 euro niet, dan hoef je je klanten toch geen btw aan te rekenen. Daartegenover staat echter dat je ook geen btw mag terugvragen die je zelf betaalt aan je leveranciers.

Voor de meeste vzw’s, behalve …

Komt je vereniging in aanmerking? In vele gevallen wel, al zijn er enkele uitzonderingen:

  • Btw-eenheden
  • Handelaars in onroerende staat (activiteiten in vastgoed)
  • Uitbaters met een geregistreerde (witte) kassa

Daarnaast zijn ook enkele handelingen uitgesloten van de btw-vrijstelling – lees: voor deze activiteiten moet je altijd btw-formaliteiten vervullen:

  • Verkoop van nieuwe gebouwen
  • Verkoop van nieuwe vervoermiddelen naar andere EU-lidstaten

 

Wat reken je (niet) mee tot je jaaromzet?

De grens van 25.000 euro is niet zo eenduidig als ze eruitziet. Bepaalde inkomsten hoef je namelijk niet mee te tellen wanneer je de drempel gaat berekenen. Zo kun je langer onder dit plafond blijven.

Om na te gaan of je van deze vrijstelling kan genieten, tel je enkel je omzet uit je Belgische activiteiten (niet je buitenlandse). Hiervan mag je de omzet in aftrek nemen die onder welbepaalde vrijstellingsartikelen vallen. Maar, opgelet, dit geldt niet voor alle vrijstellingsartikelen en dat maakt de berekening niet zo eenvoudig. 

Zo hoeven de vrijgestelde (para)medische prestaties niet mee in rekening worden genomen, net als deze voor de verenigingen zonder winstoogmerk met syndicaal, vredelievend,… doel, ook vergoeding voor de uitgavecontracten, lidgelden voor sportverenigingen, ….

Inkomsten uit vrijgestelde onroerende verhuurcontracten, verzekeringen, financiële verrichtingen, uitvoer en intracommunautaire leveringen moeten dan weer wel worden meegeteld. 

Per definitie interessant voor je vzw?

Aangezien vzw's vaak in aanraking komen met de btw-vrijstellingen die niet in de 25.000 euro-drempel moeten worden meegeteld, komen ze toch in aanmerking voor deze regeling. Dit is dus zelfs het geval indien de totaalomzet hoger ligt dan 25.000 euro per jaar. Op die manier kan je de btw-plicht op de handelingen met btw vermijden. 

Boven heb je een stuk minder btw-administratie. Qua prijszetting biedt deze regeling echter weinig verschillen. Zo hoef je weliswaar je klanten geen btw aan te rekenen, maar vaak zal je de meerkost van de aan jou aangerekende btw (die je niet kunt recupereren) in je verkoopprijs moeten verwerken.

Ga dus niet over een nacht ijs bij je keuze van btw-regeling en schakel een SBB-specialist in.  

3 extra aandachtspunten

Is de btw-vrijstelling voor je vereniging een goede piste? Houd dan zeker ook rekening met deze aspecten: 

  • Voor een volledig kalenderjaar. De drempel van 25.000 geldt enkel als je een volledig jaar actief bent. Anders gezegd: start je vereniging in het midden van het jaar, dan maakt de btw-overheid een proportionele herberekening. Die gaat zo: het drempelbedrag = aantal kalenderdagen actief x 25.000 euro / 365.
  • Andere btw-verplichtingen. Je hoeft geen periodieke btw-aangiften in te dienen, maar wel nog jaarlijks een btw-listing (de ‘klantenlisting’). Ook kan het zijn dat je bij zogenaamde ‘intracommunautaire diensten’ nog een intracommunautaire listing moet indienen. Daarnaast houd je een inkomend en uitgaand factuurdagboek bij. Op elke factuur vermeld je ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’.

Aankopen in het buitenland. De kans is groot dat je bij aankopen in het buitenland een factuur zonder btw-ontvangt. De reden is dat je nog btw in België moet betalen. Hiervoor moet je dan een zogenaamde 'bijzondere btw-aangifte' indienen. Dat klinkt misschien onlogisch, maar komt door de verschillende btw-regels bij goederen en diensten, en EU- en niet EU-lidstaten. In dit artikel lees je alle details.

Ondersteuning of advies nodig bij je btw-verplichtingen als vereniging?

Neem contact op met onze experten. Wij helpen je graag op weg.

Anne-Sophie De Mol
Anne-Sophie De Mol
consultant accountancy & fiscaliteit