Bestuurder vs. vrijwilliger in je vzw: een dunne lijn

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Sarah Leclercq
Fiscaal advies

Een bestuurder van een vzw neemt zijn mandaat vrijwillig op. Toch verschilt zijn statuut met dat van een vrijwilliger. Vooral op het vlak van aansprakelijkheid. Het bestuursorgaan leidt de vzw en voert de beslissingen van de algemene vergadering uit. Daarnaast wordt het mandaat van de bestuurder gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Terwijl vrijwilligers ingeschreven worden in het vrijwilligersregister.

Bestuurdersvergoeding

Ontvangt een bestuurder een vergoeding voor bijvoorbeeld het bijwonen van de raad van bestuur of vergaderingen van het bestuursorgaan, presentiegeld of andere vergoeding voor zijn prestaties dan is er sprake van een bezoldigd bestuursmandaat. Dit heeft gevolgen op vlak van belastingen en sociale zekerheid. 

Kostenvergoeding

Bestuurders met een onbezoldigd mandaat in organisaties zonder winstoogmerk kunnen voor onkosten gemaakt tijdens de uitvoering van hun bestuurstaken een kostenvergoeding onder toepassing van de vrijwilligerswet ontvangen. Vzw-bestuurders vallen sinds 1 maart 2019 uitdrukkelijk onder de gewijzigde vrijwilligerswet. 

Twijfel je over het statuut van je bestuurders?

Onze experten social profit staan je graag bij. Wij kijken na of alle voorwaarden van de nieuwe vrijwilligerswet zijn vervuld.