Bestuurder vs. vrijwilliger in je vzw: een dunne lijn

Sarah Leclercq
Fiscaal advies

Een bestuurder van een vzw neemt zijn mandaat vrijwillig op. Toch verschilt zijn statuut met dat van een vrijwilliger. Vooral op het vlak van aansprakelijkheid. Het bestuursorgaan leidt de vzw en voert de beslissingen van de algemene vergadering uit. Daarnaast wordt het mandaat van de bestuurder gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Terwijl vrijwilligers ingeschreven worden in het vrijwilligersregister.

Bestuurdersvergoeding

Ontvangt een bestuurder een vergoeding voor bijvoorbeeld het bijwonen van de raad van bestuur of vergaderingen van het bestuursorgaan, presentiegeld of andere vergoeding voor zijn prestaties dan is er sprake van een bezoldigd bestuursmandaat. Dit heeft gevolgen op vlak van belastingen en sociale zekerheid. 

Let op!

De statuten dienen uitdrukkelijk te voorzien in een bezoldigd mandaat. Wordt hierover niets voorzien kan men geen bestuurdersvergoeding ontvangen. Dit kan gewijzigd worden via een statutenwijziging.

Kostenvergoeding

Bestuurders met een onbezoldigd mandaat in organisaties zonder winstoogmerk kunnen voor onkosten gemaakt tijdens de uitvoering van hun bestuurstaken een kostenvergoeding onder toepassing van de vrijwilligerswet ontvangen. Vzw-bestuurders vallen sinds 1 maart 2019 uitdrukkelijk onder de gewijzigde vrijwilligerswet. 

Twijfel je over het statuut van je bestuurders?

Onze experten social profit staan je graag bij. Wij kijken na of alle voorwaarden van de nieuwe vrijwilligerswet zijn vervuld.