Wanneer moet ik als specialist btw aanrekenen en wanneer niet?

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Btw-vrijstelling: jouw prestaties als specialist

De basisregel is eenvoudig: alle activiteiten die je uitvoert binnen je beroep als gediplomeerd specialist, zijn vrijgesteld van btw. 

Komt een patiënt bij jou op consultatie – bijvoorbeeld met een ooginfectie, een huidaandoening of gehoorproblemen – dan hoeft hij daarvoor geen btw te betalen. Ook de diagnose en verdere behandeling(en) blijven vrijgesteld. De eventuele terugbetaling van het RIZIV heeft geen impact op die vrijstellingen.

 

Wist je trouwens dat…

… vergoedingen voor voordrachten, deelnames aan congressen en bijdrages aan artikels mogelijks ook vrij zijn van btw? Zo’n zaken vallen strikt genomen niet onder de ‘uitvoering van je beroep als specialist’, maar toch geniet je hier onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. Deze is dan gebaseerd op de aard van de activiteit, en niet op het feit dat je arts bent. 

 

Btw-plichtig: esthetische behandelingen

 Voor het merendeel van wat je doet als specialist, hoeft dus geen btw betaald te worden. Maar, zoals wel vaker, zijn er uitzonderingen: ingrepen en behandelingen met een louter esthetisch karakter zijn met btw belast, op voorwaarde dat er geen terugbetaling via het RIZIV is voorzien. 

Een voorbeeld: een facelift wordt als puur esthetisch beschouwd. Op het ereloon van de anesthesist en chirurg moet de patiënt dus btw betalen. Maar een borstreconstructie bij een kankerpatiënt, heeft een therapeutisch karakter en bovendien wordt door het RIZIV in een terugbetaling voorzien. Die prestatie is dus vrijgesteld.

Btw-plichtig: prestaties buiten je beroep als specialist

Alle vergoedingen voor prestaties die je niet strikt genomen als specialist uitvoert, en waarvoor geen andere vrijstelling is voorzien, zijn aan btw onderworpen. Een typisch voorbeeld is meewerken aan een studie.

 

Let op met groepspraktijken

Werken collega-specialisten of artsen in jouw praktijk, en betalen ze je daarvoor een vergoeding? De wetgever beschouwt dat als verhuur, en niet als medische prestatie. Je betaalt er dus btw op. Ook wanneer je onderling kosten aan elkaar doorrekent, is het goed mogelijk dat er btw moet worden betaald. 

 

Tolerantieregeling: vermijd een btw-aangifte

Zijn sommige van je prestaties vrijgesteld en andere niet? Dan ben je in plaats van een ‘vrijgestelde btw-plichtige’ een ‘gemengde btw-plichtige’. Je hoeft echter niet meteen een aangifte voor te bereiden en btw aan te rekenen. Via tolerantieregelingen kan je dit eventueel vermijden.  Daarin heb je enkele opties: 

  • de kleine ondernemingsregeling
  • de verleggingsregeling voor deelname aan studies
  • vrijstellingsregeling voor het delen van gezamenlijke kosten in een groepspraktijk
  • … 

Afhankelijk van jouw situatie en activiteiten kunnen één, meerdere, maar ook geen enkele meerdere van deze regelingen van toepassing zijn. Kom je in aanmerking voor een tolerantieregeling, weet dan dat  elke optie zijn eigen voorwaarden, gevolgen en formaliteiten heeft. Bespreek dit zeker met je adviseur, zodat je voor je praktijk een btw-regeling op maat kiest. 

Aankopen uit het buitenland

Bovenstaande regels gelden allemaal voor activiteiten die je als specialist uitvoert: consultaties, chirurgische ingrepen en andere prestaties. Maar wat met aankopen die je doet voor je praktijk? Denk aan software, een printer of medische apparatuur.

In België wordt daar in principe altijd btw op aangerekend, maar in het buitenland betaal je die kost vaak niet. Of toch niet meteen: de kans bestaat dat je op je aankoop alsnog btw moet betalen in België. Laat je facturen daarom altijd dubbelchecken door een expert om fouten te vermijden.

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Als specialist al die btw-regels vanbuiten leren is onbegonnen werk. Dat is voer voor je boekhouder of accountant. Wij helpen jou met die en andere slimme keuzes, zodat jij je kan concentreren op wat écht telt: je praktijk. Meer tips, informatie en inspiratie voor startende specialisten vind je hier verzameld.  Liever persoonlijk advies?

Neem dan contact op met één van onze experten.