Welke beroepskosten kan een loontrekkende arts aftrekken?

Niels Van Rijsselberghe
Fiscaal advies

Meer weten over je fiscale aangifte?

Als arts in opleiding is het invullen van je fiscale aangifte een hele klus. Tal van factoren bepalen immers hoeveel belastingen je betaalt, zoals je gezinssituatie en je beroepskosten. Met dit webinar van What's up doc ben je helemaal mee. 

Bekijk het webinar

 

Beroepskosten: automatisch forfait

Werk je als arts in loondienst, dan kan je sowieso forfaitaire beroepskosten aftrekken. Dit forfait wordt automatisch toegepast op je aangifte. Het omvat al je beroepskosten, waaronder je woon-werk-verplaatsingen, de aankoop van een computer voor je praktijk, vaktijdschriften enzovoort.

Het kostenforfait wordt berekend als een vast percentage op je inkomensschijven, met een bovengrens van 4.920 euro. Voor aanslagjaar 2022 gelden de volgende bedragen en percentages:

van

tot

vast

pct

0 16.399,98 euro 0 30%
16.399,99 euro ... 4.920 0%

Werkelijke beroepskosten bewijzen

Wanneer je werkelijke beroepskosten hoger uitvallen dan het forfait, neem je natuurlijk beter die kosten in je aangifte op. Je moet die dan wel kunnen bewijzen én aantonen dat je ze werkelijk hebt betaald. Blijkt dat je werkelijke beroepskosten toch lager liggen dan het forfait, dan past de fiscus automatisch het meest voordelige systeem toe.

Welke beroepskosten?

Als arts maak je heel wat kosten, maar welke kan je recupereren? Dit overzicht maakt je duidelijk wat in welke mate aftrekbaar is.

1. Kosten voor woon-werkverkeer
Binnen deze categorie bestaan er verschillende mogelijkheden om de kosten voor woon-werkverkeer af te trekken, naargelang het gebruikte vervoersmiddel:

Toepassing kilometerforfait

Eigen personenwagen

0,15 euro per kilometer

Fiets/speed pedelec

0,25 euro per kilometer beperkt tot 100 kilometer enkel

Andere vervoersmiddelen (bv. moto, openbaar vervoer)

0,15 euro per kilometer beperkt tot 100 kilometer enkel

Het aftrekbare bedrag wordt dan als volgt berekend:

aantal werkdagen x afstand woon-werk x 2 (heen en terug) x kilometerforfait

 

Opgelet!

Bestaat je werkdag uit twee korte shiften en ga je tussenin naar huis? Dan verdubbelt de factor van twee naar vier.

Toepassing werkelijke kosten voor woon-werkverkeer

Wil je liever je werkelijk beroepskosten in je aangifte opnemen? Voor je woon-werkverkeer zijn dan volgende kosten aftrekbaar:

 • Jaarlijkse afschrijving op de investering
 • Brandstofkosten
 • Onderhoudskosten
 • Verzekering
 • Verkeersbelasting
 • Kosten voor pechbijstand
 • Beschermende kledij voor motovoertuigen

 •  

2. Huisvestingskosten

Gebruik je een gedeelte van je (huur)woning als praktijk- en bureauruimte? Dan mag je de kosten voor het deel waarover je beroepsmatig beschikt, aftrekken als beroepskosten. Enkele voorbeelden:

 • Afschrijvingen of huur (mits de huurovereenkomst dit toelaat)
 • Kosten van verwarming en elektriciteit
 • Provinciale en gemeentebelasting
 • Onroerende voorheffing
 • Onderhoudskosten
   

De oppervlakte geldt hier als maatstaf. Neemt je praktijk bijvoorbeeld 20% van je woonoppervlakte in, dan kan je die kosten ook voor 20% inbrengen.

3. Andere aftrekbare beroepskosten

Naast de kosten voor woon-verkeer en huisvesting kan je ook andere beroepskosten meenemen in de aangifte. Sommige beroepsmatige uitgaven kan je integraal inbrengen, zoals bepaalde opleidingskosten, kantoormateriaal, je telefoonrekening, het lidmaatschap voor beroepsorganisaties, medisch materiaal of vakliteratuur.

Andere beroepskosten zijn slechts beperkt fiscaal aftrekbaar zoals kosten voor zakendiners (69%) en geschenken (50%).

Een voorbeeld schept helderheid

Toon Janssens werkt als stagiaire spoedarts en heeft een jaarlijks brutoloon van 42.000 euro. Hij kan bewijzen aan de hand van het aantal kilometers dat 80 % van zijn moto gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. In 2021 maakte hij de volgende beroepskosten:

 • Aankoop moto: 12.000 euro (afschrijving 5 jaar)
 • Beschermende motokledij: 1.000 euro (afschrijving 3 jaar)
 • Benzine (incl. btw): 1.350 euro
 • Onderhoudskosten motorfiets: 200 euro
 • Verzekeringen: 520 euro
 • Verkeersbelasting: 60 euro
 • Opleiding / symposiumkosten: 2.000 euro
 • Kosten medisch materiaal: 100 euro
 • Vakliteratuur: 150 euro
 • Beroepsbijdragen: 200 euro
   

 

Berekening forfaitaire beroepskosten

Berekening werkelijke beroepskosten

Inkomsten boven 16.399,98 euro
=
Maximaal: 4.920 euro

Moto: 12.000 / 5 = 2.400
Brandstofkosten: 1.350
Verzekering: 520
Onderhoudskosten: 200
Verkeersbelasting: 60
Beschermde kledij: 1.000 / 3 = 333,33
Totaal motokosten: 4.863,33
Beperkt tot 80 % : 3.890,66

 

Opleiding / symposiumkosten: 2.000
Kosten medisch materiaal: 100
Vakliteratuur: 150
Beroepsbijdragen: 200

 

Totaal werkelijke kosten: 6.340,66 euro

HAIO of ASO en hulp nodig bij je belastingaangifte? 

Onze experten voor medische beroepen helpen je graag verder. Zo ben je zeker dat je aangifte correct en geoptimaliseerd ingediend wordt. Interesse? Neem vrijblijvend contact op. 

Contacteer een expert in je buurt