Welke beroepskosten kan een loontrekkende arts aftrekken?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Niels Van Rijsselberghe
Fiscaal advies

Beroepskosten: automatisch forfait

Werk je als arts in loondienst, dan kan je sowieso forfaitaire beroepskosten aftrekken. Dit forfait wordt automatisch toegepast op je aangifte. Het omvat al je beroepskosten, waaronder je woon-werk-verplaatsingen, de aankoop van een computer voor je praktijk, vaktijdschriften enzovoort.

Het kostenforfait wordt berekend als een vast percentage op je inkomensschijven, met een bovengrens van 4.880 euro. Voor aanslagjaar 2021 gelden de volgende bedragen en percentages:

van

tot

vast

pct

0,00 16.266,64 0,00 30,00%
16.266,64 ... 4.880,00 0,00%

Werkelijke beroepskosten bewijzen

Wanneer je werkelijke beroepskosten hoger uitvallen dan het forfait, neem je natuurlijk beter die kosten in je aangifte op. Je moet die dan wel kunnen bewijzen én aantonen dat je ze werkelijk hebt betaald. Blijkt dat je werkelijke beroepskosten toch lager liggen dan het forfait, dan past de fiscus automatisch het meest voordelige systeem toe.

Welke beroepskosten?

Als arts maak je heel wat kosten, maar welke kan je recupereren? Dit overzicht maak je duidelijk wat in welke mate aftrekbaar is.

1. Kosten voor woon-werkverkeer
Binnen deze categorie bestaan er verschillende mogelijkheden om de kosten voor woon-werkverkeer af te trekken, naargelang het gebruikte vervoersmiddel:

Toepassing kilometerforfait

Eigen personenwagen

0,15 EUR per kilometer

Fiets/speed pedelec

0,24 EUR per kilometer beperkt tot 100 kilometer enkel

Andere vervoersmiddelen (vb. moto, openbaar vervoer)

0,15 EUR per kilometer beperkt tot 100 kilometer enkel

 Het aftrekbare bedrag wordt dan als volgt berekend:

Aantal werkdagen x afstand woon-werk x 2 (heen en terug) x kilometerforfait

 

Opgelet!

Bestaat je werkdag uit twee korte shiften en ga je tussenin naar huis? Dan verdubbelt de factor van twee naar vier.

Toepassing werkelijke kosten voor woon-werkverkeer

Wil je liever je werkelijk beroepskosten in je aangifte opnemen voor andere vervoersmiddelen dan je eigen personenwagen? Voor je woon-werkverkeer zijn dan volgende kosten aftrekbaar:

 • Jaarlijkse afschrijving op de investering
 • Brandstofkosten
 • Onderhoudskosten
 • Verzekering
 • Verkeersbelasting
 • Kosten voor pechbijstand
 • Beschermende kledij voor motovoertuigen

2. Huisvestingskosten

Gebruik je een gedeelte van je (huur)woning als praktijk- en bureauruimte? Dan mag je de kosten voor het deel waarover je beroepsmatig beschikt, aftrekken als beroepskosten. Enkele voorbeelden:

 • Afschrijvingen of huur (mits de huurovereenkomst dit toelaat)
 • Kosten van verwarming en elektriciteit
 • Provinciale en gemeentebelasting
 • De onroerende voorheffing
 • Onderhoudskosten

De oppervlakte geldt hier als maatstaf. Neemt je praktijk bijvoorbeeld 20% van je woonoppervlakte in, dan kan je die kosten ook voor 20% inbrengen.

3. Andere aftrekbare beroepskosten

Naast de kosten voor woon-verkeer en huisvesting kan je ook andere beroepskosten meenemen in de aangifte. Sommige beroepsmatige uitgaven kan je integraal inbrengen, zoals bepaalde opleidingskosten, kantoormateriaal, je telefoonrekening, het lidmaatschap voor beroepsorganisaties, medisch materiaal of vakliteratuur.

Andere beroepskosten zijn slechts beperkt fiscaal aftrekbaar zoals kosten voor zakendiners (69%) en geschenken (50%).

Een voorbeeld schept helderheid

Toon Janssens werkt als stagiaire spoedarts en heeft een jaarlijks brutoloon van 42.000 euro. Hij kan bewijzen aan de hand van het aantal kilometers dat 80 % van zijn moto gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. In 2020 maakt hij de volgende beroepskosten:

 • Aankoop moto: 12.000 euro (afschrijving 5 jaar)
 • Beschermende motokledij: 1.000 euro (afschrijving 3 jaar)
 • Benzine (incl. btw): 1.350 euro
 • Onderhoudskosten motorfiets: 200 euro
 • Verzekeringen: 520 euro
 • Verkeersbelasting: 60 euro
 • Opleiding / symposiumkosten: 2.000 euro
 • Kosten medisch materiaal: 100 euro
 • Vakliteratuur: 150 euro
 • Beroepsbijdragen: 200 euro

 

Berekening forfaitaire beroepskosten

Berekening werkelijke beroepskosten

Inkomsten boven de 16.266,64
=
Maximaal: 4.880,00 euro

Moto: 12.000,00 / 5 = 2.400,00
Brandstofkosten: 1.350,00
Verzekering: 520,00
Onderhoudskosten: 200,00
Verkeersbelasting: 60,00
Beschermde kledij: 1.000,00 / 3 = 333,33

Totaal motokosten: 4.863,33
Beperkt tot 80 % : 3.890,66

Opleiding / symposiumkosten: 2.000,00
Kosten medisch materiaal: 100,00
Vakliteratuur: 150,00
Beroepsbijdragen: 200,00

Totaal werkelijke kosten: 6.340,66 euro

HAIO of ASO en hulp nodig bij je belastingaangifte?

Voor 150 euro maken wij jouw fiscale aangifte op. Zo ben je zeker dat je aangifte correct en geoptimaliseerd ingediend wordt. Interesse? Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen je graag op weg!

Contacteer een expert in je buurt