Wat je moet weten over je belastingaangifte als arts in opleiding

Als arts in opleiding is het invullen van je fiscale aangifte een hele klus. Tal van factoren bepalen immers hoeveel belastingen je betaalt, zoals je gezinssituatie en je beroepskosten. Met deze tips – en optimalisaties – pak je het slim aan. 

What’s up doc – eerste hulp bij artsen in opleiding

Ben je (tand)arts in opleiding? Dan ligt er een hele checklist klaar voor je kan starten als zelfstandige. In onze blogreeks ‘What’s up doc’ overlopen SBB en KBC Mediservice de belangrijkste aandachtspunten uit onze infosessies en webinars. Zo begin je goed voorbereid aan je carrière! 

Overzicht

De fiscale aangifte in het kort

Een fiscale aangifte bepaalt hoeveel belastingen je moet betalen. Het principe is simpel: je lijst al je inkomsten en eventuele aftrekposten op voor de fiscus. Die berekent vervolgens je belastingen. 

Je aangifte verloopt online, via Tax-on-web. De meeste inkomsten en aftrekposten worden automatisch ingevuld op je aangifte, omdat de fiscus deze info krijgt via je werkgever, financiële instellingen, enzovoort. Andere moet je zelf aanvullen.

De meeste loontrekkenden, waaronder artsen in opleiding, krijgen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ per post of per mail. Daarop vind je een simulatie van je belastingberekening op basis van de info die de fiscus heeft. Als die gegevens kloppen, hoef je niets te doen. 

Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat bepaalde aftrekposten niet opgenomen zijn? Dan moet je online reageren via Tax-on-web of per post. Krijg je als arts in opleiding geen voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan vul je zelf je fiscale aangifte in. 

Hoe je gezinssituatie je aangifte bepaalt 

Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend? => Dan dien je één gezamenlijke aangifte in.
Ben je feitelijk samenwonend? => Dan dient elke partner een afzonderlijke aangifte in. 

Opgepast: hier zijn een aantal uitzonderingen op. Bovendien zijn er ook regels over wie zijn inkomsten waar op de aangifte moet aangeven. Check ze gerust bij je SBB-expert. 

SBB-tip: de twee delen van een aangifteformulier

In welk deel van het aangifteformulier je je inkomen moet aangeven, hangt af van je beroep. Als loontrekkende vul je je beroepsinkomsten in in deel 1, als zelfstandige in deel 2. Op dit moment – als HAIO of ASO – vul je dus deel 1 van de aangifte in. Later, als je mogelijks zelfstandige bent, vul je deel 2 in. 

Wie geeft welke inkomsten aan?

Beroepsinkomsten (zoals je inkomen) zijn altijd “eigen” inkomsten. Elke partner geeft ze in de eigen kolom aan. 

Ben je getrouwd? Dan bepaalt het huwelijksvermogensstelsel welke inkomsten eigen zijn en welke gemeenschappelijk. 

Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend? Dan geeft elke partner zijn eigen inkomsten aan (zoals het beroepsinkomen). Als je bepaalde goederen samen koopt, zoals een woning, behoren die tot het eigen vermogen volgens het deel van de woning dat jij kocht. 

Je beroepsinkomen en het aftrekken van beroepskosten

Als arts in opleiding krijg je een beroepsinkomen dat je kan vergelijken met dat van een werknemer. Van je brutoloon wordt een deeltje afgehouden: de bedrijfsvoorheffing. Mogelijks heb je ook nog andere inkomsten (bv. uit onroerende goederen). Daarnaast geven bepaalde uitgaven recht op een belastingvoordeel (zoals een lening, pensioensparen, etc.)

Maar je kan ook beroepskosten aftrekken, waardoor je belastingfactuur daalt. 

Hoe werkt het?

Standaard geniet je van een automatisch kostenforfait: dat bedraagt 30% van je belastbaar inkomen met een maximum van € 5040 (inkomstenjaar 2022). Dat lijkt een hoog bedrag, maar in sommige situaties vallen je werkelijke beroepskosten toch hoger uit. Dan is het interessanter om je werkelijke beroepskosten te bewijzen. Daarvoor moet je de som maken van onderstaande kosten: 

  • Transportkosten (bijvoorbeeld de verplaatsingen van je woning naar een praktijk, ziekenhuis of patiënten). 
  • Woningkosten (bijvoorbeeld als je een deel van je woning als bureau gebruikt, kantoorbenodigdheden, etc). 
  • Overige kosten (bijvoorbeeld loon van je boekhouder, zakenlunches, kosten voor bijscholingen, etc.)

Je SBB-expert maakt graag samen met jou de som, om te checken of je boven het forfait uitkomt. 

SBB-tip

Als je je werkelijke kosten bewijst, loop je meer kans op een fiscale controle. Kom je dus slechts 50 euro boven het forfait, is het misschien praktischer om toch voor het forfait te kiezen. 

Je belastingen verminderen door te sparen

Als arts in opleiding kun je al sparen voor je pensioen. Dat is ook fiscaal interessant omdat je dankzij deze aftrekposten minder belastingen betaalt: 

  • Langetermijnsparen: hierbij ontvang je een fiscaal voordeel van 30% van de gestorte premies. Het maximale bedrag dat je kan sparen hangt af van je beroepsinkomsten.
  • Pensioensparen: vergelijkbaar met langetermijnsparen, maar met andere fiscale maxima en niet afhankelijk van je beroepsinkomsten. 

Eens je zelfstandige bent, zijn er nog twee andere manieren om op een fiscaal interessante manier te sparen voor je pensioen:  

  • (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen of VAPZ: dit is een aantrekkelijke pensioenvorm, omdat je je premies kan aftrekken als beroepskost. Dat zorgt voor een verlaging van je sociale bijdragen, waardoor je een fiscaal voordeel kan krijgen tot 63%. Bekijk de details met je SBB-expert.
  • Pensioenovereenkomst of POZ: een andere mogelijkheid om aanvullend fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, als zelfstandige zonder vennootschap. Heb je wel een vennootschap, dan is de Individuele PensioenToezegging of IPT een gelijkaardige mogelijkheid. Ook hiervoor kan je terecht bij je SBB-adviseur.

Mijn belastingaangifte is klaar. Hoeveel ga ik betalen?

Omdat je belastingen afhangen van zo veel verschillende factoren, is het moeilijk het precieze bedrag te bepalen. Alle bovenvermelde zaken hebben immers invloed op je belastbaar inkomen. Daarnaast zijn er nog een paar aantal losse factoren om mee rekening te houden. Zo heeft elke belastingplichtige recht op een belastingvrije som – een basisbedrag waarop je geen belastingen betaalt. En dan zijn er nog extra belastingen, zoals de gemeentebelasting (gemiddeld rond de 7 procent). 

Toch is de boodschap duidelijk: wie niet optimaliseert, verliest. Vraag daarom als arts in opleiding zeker hulp van een SBB-expert. Die kan je o.a. helpen bij het bepalen van je werkelijke kosten, en er mee voor zorgen dat jouw aangifte tiptop in orde is.  

Kan je als arts in opleiding hulp gebruiken bij je fiscale aangifte?

Je SBB-expert helpt je met plezier op weg! Inschrijven voor What’s up doc? Dat kan hier

Nathalie Put
Nathalie Put