Nieuwe gunstregel voor kmo’s: grote ondernemingen moeten facturen nu binnen de 60 dagen betalen

In ondernemersland eten de grote vissen vaak de kleine. Hoe groter het bedrijf, hoe betere voorwaarden die doorgaans kan afdwingen. In het nadeel van de kleine garnalen natuurlijk. Een nieuwe gunstmaatregel voor kmo’s moet hier vanaf 29 april 2020 paal en perk aan stellen. Grote bedrijven zijn nu wettelijk verplicht om hun facturen binnen de 60 dagen te betalen. Zo krijg jij sneller je geld. 

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden om hun contractuele relaties vorm te geven. Die voorwaarden worden eenzijdig opgesteld door één van de partijen. Vooral betalingsvoorwaarden zijn erg in trek. Die bepalen bijvoorbeeld de termijn waarbinnen een factuur betaald moet worden.

Wettelijke betalingstermijn vs. contractsvrijheid

Is er niets bepaald in de factuurvoorwaarden, dan bedraagt de wettelijke betalingstermijn tussen ondernemingen 30 dagen. In de praktijk dwingen grote bedrijven (lees: multinationals) vaak langere termijnen af, van 100 dagen of meer. ’Jij die koste wat het kost het contract wil binnenhalen, aanvaardt de voorwaarden soms blindelings. Gevolg: je wacht vaak maandenlang op je geld, terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Kmo’s trokken daarom aan de alarmbel. 

Betalingstermijn wordt beperkt tot 60 dagen 

Een nieuwe gunstmaatregel voor kmo’s beperkt de contractvrijheid voor overeenkomsten tussen kmo’s en grote bedrijven. Moet die laatste aan een kmo betalen, dan bedraagt de overeengekomen betalingstermijn nu maximaal 60 dagen.  Indien de overeenkomst voorziet dat de betalingstermijn pas ingaat na een aanvaarding of een controle van de conformiteit van de goederen of diensten, dan mag deze procedure niet meer dan 30 kalenderdagen bedragen als de schuldeiser een kmo is.

Voor wie geldt de beperking?

Of de gunstmaatregel ook op jou van toepassing is, wordt beoordeeld bij het sluiten van de overeenkomst. Jouw bedrijf is een kmo als het, op dat ogenblik, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • een jaargemiddelde van 50 werknemers
  • een jaaromzet van 9.000.000 euro (exclusief btw)
  • een balanstotaal van 4.500.000 euro.

Het gebeurt natuurlijk dat een onderneming groeit doorheen de tijd, maar dit heeft geen impact op de reeds lopende overeenkomst. 

Vanaf wanneer van toepassing? 

De nieuwe regeling is van toepassing op overeenkomsten die je sluit vanaf 29 april 2020. Wijken de algemene voorwaarden af van de 60-dagen termijn, dan wordt het afwijkend beding als niet geschreven beschouwd. Bijgevolg geldt sowieso de wettelijke termijn van dertig dagen. Vanaf dat moment beginnen ook intresten te lopen én is een schadebeding van toepassing is. 

SBB staat voor je klaar

Graag nog wat verduidelijking bij deze nieuwe regeling? Vertrouw op je SBB-adviseur. Wij leggen het je graag uit.