Een overname financieren? Een kwestie van de juiste financieringsmix

Kirsten Buermans
Financieel-strategisch advies

1.    Eigen vermogen

In eerste instantie spreek je als overnemer natuurlijk je eigen middelen aan. De kans is echter reëel dat je er niet in slaagt dat kapitaal alleen bij elkaar te brengen. In dat geval kan je overwegen om een partner onder de arm te nemen: een privé-investeerder, één of meerdere business angels, een andere ondernemer of zelfs de overlater die als minderheidsaandeelhouder aan boord blijft. 

Sommige co-investeerders hebben louter financiële ambities, andere willen ook meerwaarde bieden via hun knowhow, specifieke managementvaardigheden, netwerk, …

 

2.    Vreemd vermogen

Het eigen vermogen kan je natuurlijk aanvullen met een klassieke banklening. Hou er rekening mee dat de bank een minimum eigen inbreng van ongeveer 25% verwacht en dat de looptijd voor een aandelentransactie beperkt is tot 5 à 7 jaar. 

Om de bank te overtuigen maak je als overnemer best een stevig financieel plan op waaruit blijkt dat je het krediet op de afgesproken termijn kan terugbetalen. 

Een financieel plan opmaken voor een overname is niet altijd evident. Onze SBB-experten staan je graag bij met raad en daad. Neem vrijblijvend contact op met een corporate finance advisor.

3.    Alternatieve pistes

Raak je met de combinatie van eigen en vreemd vermogen niet aan het overnamebedrag, dan liggen er nog andere pistes open. Eerst en vooral kan je onderhandelen met de overlater. Je kan bijvoorbeeld afspreken om een deel van de betaling uit te stellen en te koppelen aan specifieke doelstellingen bijvoorbeeld het behalen van een bepaalde omzet of bruto-winst. In het financiële jargon spreken we dan over een ‘earn out’. Of je vraagt de verkoper om een deel van de overnameprijs om te zetten in een lening – de zogeheten ‘vendor loan’. 

Daarnaast kan je ook je naaste omgeving aanspreken. Vrienden, familieleden of sympathisanten kunnen je een financieel duwtje in de rug geven dankzij de Winwinlening.

En ook Participatiemaatschappij Vlaanderen biedt verschillende oplossingen om het financieel plaatje rond te krijgen. Je kan bijvoorbeeld met de Startlening de overname van een handelsfonds financieren of de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet je de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet jij als overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Of je kan een beroep doen op de Cofinanciering. Dit is een lening, die altijd wordt gecombineerd met een andere (bank)financiering. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. PMV komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften. 

Het voordeel van de Winwinlening, Startlening en Cofinanciering is dat het telkens gaat om een achtergestelde lening. Dat betekent dat in het geval van een faillissement deze leningen achteraan in de rij plaatsnemen en dus pas terugbetaald worden nadat alle andere schuldeisers terugbetaald zijn (met uitzondering van de aandeelhouders). Hierdoor worden zij beschouwd als quasi eigen vermogen en dat kan een extra argument zijn voor een bank om jouw krediet goed te keuren.
 

Je merkt het: er liggen heel wat verschillende instrumenten op tafel om de financiering van je bedrijfsovername rond te krijgen. Maar hoe die bouwstenen samenvallen in een ideale financieringsmix, hangt af van de specifieke overnamesituatie. Deskundig en onafhankelijk advies is hier dan ook geen overbodige luxe. 

 

Bij een bedrijfsoverdracht komt heel wat kijken. Reden te meer dus om je grondig te laten adviseren. Bij SBB vind je de juiste expert in elke stap van het proces.

Lees meer over de stappen in het bedrijfsproces