Help je start-up aan extra kapitaal: 3 belastingvoordelen en 3 vragen voor particuliere investeerders

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Investeren? Interessant voor alle partijen!

Openbloeiende start-ups dragen bij aan een florerende economie en ze creëren (op termijn) jobs. Heb je een sterk businessplan, dan zal de overheid je steunen om je slaagkansen te verhogen. Dat doet ze onder andere met subsidies en voordelige financieringsopties, maar ook met fiscale voordelen voor particulieren die investeren in een startende zaak.

Via de Tax Shelter voor startende ondernemingen, het Vriendenaandeel en de Winwinlening kan je zo makkelijker kapitaal ophalen voor je start-up. Je vrienden, familieleden of kennissen die optreden als geldschieters, pikken er immers zelf een graantje van mee. Tegelijk is het een mooie stimulans om het slapende spaargeld in ons land te activeren. 
 

Over welke fiscale voordelen gaat het?

 

Hoe investeren? 3 doorslaggevende vragen voor particuliere geldschieters

1.    Hoeveel risico wil je investeerder nemen? 

Bij de Tax Shelter en het Vriendenaandeel is het risico relatief hoog. Aandeelhouders weten niet op voorhand hoeveel de aandelen bij verkoop opleveren, en ook het dividend is onzeker. Dat hangt af van de winst die je maakt. Als je zaak faalt, zien ze waarschijnlijk ook hun investering in rook opgaan.

De Winwinlening is veiliger: je kan bijvoorbeeld een afbetalingsplan afspreken waarbij je in vaste schijven telkens een deeltje van de investering terugbetaalt met interest. Bovendien krijgt je kapitaalverstrekker 30% van het openstaande bedrag terug van de overheid als je failliet gaat. 

2.    Hoeveel winst wil je investeerder maken?

Als aandeelhouder is de kans op winst dan weer veel groter dan bij de Winwinlening. Doet je start-up het goed, dan plukken aandeelhouders daar ook de vruchten van. En met de fiscale voordelen zorgt de overheid ervoor dat ze via de Tax Shelter en het Vriendenaandeel zeker zijn van een minimaal rendement op hun risicovolle investering.
 

Opgelet, een belastingvermindering is niet hetzelfde als een belastingkrediet!

Je haalt enkel voordeel uit de Tax Shelter als je minstens evenveel belastingen moet betalen dan de toegekende belastingvermindering (30 of 45% van je investering). Moet je minder belastingen betalen, of helemaal geen, dan gaat het verschil verloren. 

Een voorbeeld: stel dat je € 8.000 belastingen moet betalen en je investeert in aandelen voor € 50.000. Dankzij de Tax Shelter heb je recht op € 15.000 belastingvermindering. Je moet geen belastingen meer betalen, maar je krijgt ook niets terug.  

Dit is anders en mogelijk interessanter bij het Vriendenaandeel. Het verschil tussen jouw te betalen belastingen en het voordeel krijg je namelijk sowieso terugbetaald. Met andere woorden, het verschil gaat bij het Vriendenaandeel niet verloren.

 

Bij de Winwinlening is de winst beperkt tot de vaste rentevoet van minimum 0,75% en maximum 1,50%. Maar ook hierbij geniet je investeerder jaarlijks van een belastingkrediet van 2,5%.

3.    Tot hoeveel administratie is je investeerder bereid?

Bij de Tax Shelter en het Vriendenaandeel komt behoorlijk wat administratie kijken. Om nieuwe aandelen uit te schrijven, moet er bijvoorbeeld een akte worden opgesteld. Daarnaast moet je fiscale attesten indienen bij de belastingdienst, en ieder jaar bewijzen dat je de aandelen nog steeds hebt om te genieten van het fiscaal voordeel. Wil je de aandelen opnieuw verkopen, dan zal je ook wat papierwerk in orde moeten brengen.

Bij de Winwinlening is de administratie beperkt, zowel bij de aanvraag en het toekennen van de lening als na de looptijd. 

Heb je meer info of advies nodig over de administratie? Klop dan gerust aan bij je SBB-adviseur.

De verschillen in een notendop

Tax Shelter Vriendenaandeel Winwinlening
kapitaalinjectie via aandelen kapitaalinjectie via aandelen achtergestelde lening
max. € 100.000 investeren max. € 75.000 investeren max. € 75.000 lenen
rendement onzeker rendement onzeker interest max. 1,50% - min. 0,75%
1x belastingvermindering 30 of 45% (als je genoeg belastingen betaalt) jaarlijks belastingkrediet 2,5% gedurende max. 5 jaar (sowieso) jaarlijks belastingkrediet 2,5% gedurende looptijd (5-10 jaar) + bij faling: belastingkrediet 30% openstaande bedrag
hogere administratieve last hogere administratieve last lagere administratieve last

Hoe ga je het gesprek aan?

Net zoals bij andere financieringsvormen, heb je op voorhand een duidelijk zicht nodig op je financieringsbehoefte en hoe je het geld zal gebruiken. Je hoeft geïnteresseerde vrienden, familieleden of kennissen allicht niet je hele business- en financieel plan uit de doeken te doen, maar ze moeten wel goed weten waarin ze investeren. 

 

Vertel hen over je ambities en waar je staat met je start-up. En leg hen glashelder uit wat de voordelen zijn van hun investering, maar ook welke risico’s eraan verbonden zijn. Zo vermijd je discussies die je relatie vertroebelen. Je SBB-adviseur kan je hierbij helpen.