Als zelfstandige overstappen naar een vennootschap? Geen zwartwitverhaal!

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Ils Caestecker
Fiscaal advies

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt vandaag standaard 29,58%, maar ‘kleine ondernemingen’ kunnen genieten van het ‘verlaagd vast tarief’ in de vennootschapsbelasting van 20,4%. Dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van 100.000 euro winst op jaarbasis. Vanaf 2020 wordt dit verlaagd tarief 20%.

De ene taks is de andere niet

Puur de tarieven van personenbelasting en vennootschapsbelasting vergelijken is wat kort door de bocht. Beide hebben hun eigen fiscale spelregels. Bovendien zijn ze moeilijk vergelijkbaar: wie een vennootschap heeft, betaalt namelijk vennootschapsbelasting én personenbelasting. Een vennootschap is immers een aparte rechtspersoon die inkomsten int en uitgaven betaalt. Je kan in een vennootschap dus niet zomaar geld uit de kassa halen. Jezelf geld uitkeren kan dan alleen via geijkte technieken, zoals loon, dividend, kostenvergoedingen, voordeel alle aard enz.

Kortom: pas als je personenbelasting hoger uitkomt dan een vennootschaps- en personenbelasting samen, is een overstap het overwegen waard.

Waaier aan factoren

De fiscale druk is namelijk lang niet de enige factor. Naar een vennootschap overstappen kan ook om andere redenen. Denk maar aan het beperken van aansprakelijkheid of de samenwerking met anderen formaliseren.

Ook bij de overstap zelf komen een aantal zaken kijken. Fiscaal wordt je zelfstandige activiteit bijvoorbeeld stopgezet. De stopzettingsmeerwaarden die hieruit voortvloeien, zijn – wat dacht je – belastbaar. Maar dit hoeft niet per se negatief te zijn, want dit biedt je de mogelijkheid om opnieuw fiscaal af te schrijven in de vennootschap.

Een overstap is, met andere woorden, een delicaat topic dat bij elke zelfstandige anders ligt, met eigen opportuniteiten, aandachtspunten en verplichtingen.

Vermoed je dat je zaak baat zou hebben bij een nieuwe ondernemingsvorm? Ga dan langs bij een accountant. Hij of zij kan een berekening maken op maat van jouw situatie, je helpen met een financieel plan, en je door het doolhof van verplichtingen loodsen. 

 

Voor- en nadelen van beide

Alle mogelijke factoren opsommen om voor het ene of het andere te kiezen, is onbegonnen werk. Maar dit overzicht kan alvast helpen:

 

  Voordelen Nadelen
Eenmanszaak Snelle en goedkope opstart Personenbelasting meestal iets minder voordelig (hoogste tarief = 50%)
Je kan inkomsten direct persoonlijk aanwenden Geen bescherming van privévermogen
Weinig formaliteiten (enkelvoudige boekhouding)  
  Voordelen Nadelen
Vennootschap Je privévermogen is afgescheiden van het ondernemingsrisico Meer boekhoudkundige en juridische verplichtingen
Vennootschapsbelasting doorgaans voordeliger Strikte regels vennootschapsrecht (zoals minimumkapitaal, werking vennootschap)
Investeringen kunnen gedragen worden door de vennootschap en privé Meer kosten bij oprichting en administratieve verplichtingen
Gevarieerde loonmix mogelijk: bezoldiging, auto, huur, enz. Fiscale anti-misbruikregels: vb. overdreven hoge huurprijs wordt beschouwd als loon

Waaier aan situaties

Soms hoor je wel eens de leuze ‘vanaf 70.000 euro inkomsten is een vennootschap interessanter’. Dit is een loze slogan. Er bestaat niet één grens, maar om het financieel interessant te maken, moet het inkomen in de personenbelasting wel voldoende hoog zijn. Bovendien spelen ook je gezinssituatie én het inkomen dat je uit je vennootschap wilt halen mee.

Een rekenvoorbeeld

Laat ons even de hele kwestie concreet maken met drie overstapscenario’s.

  1. Een zelfstandige heeft een bruto-inkomen van 70.000 euro. Hij betaalt jaarlijks 1.500 euro administratiekosten en 10.000 euro beroepskosten. Hij wenst een bruto jaarbezoldiging als bedrijfsleider van 30.000 euro en krijgt een wagen ter beschikking (voordeel alle aard van 1.400 euro).
  2. Zelfde situatie als 1 maar hij behaalt een bruto-inkomen van 80.000 euro.
  3. Zelfde situatie als 1 maar hij wenst 35.000 euro bruto jaarbezoldiging.

Bij de berekeningen van de vennootschapsbelasting houden we onder meer rekening met oprichtingskosten, hogere administratiekosten, afschrijvingen en de uitgekeerde bezoldiging aan de zelfstandige-bedrijfsleider.

Op basis van onze interne SBB-rekentool houdt deze zelfstandige na 5 jaar volgende bedragen over:

Netto-inkomen na 5 jaar (in euro) Zelfstandige activiteit Vennootschap Verschil
Situatie 1 143.067 170.402 27.335
Situatie 2 162.987 206.692 43.705
Situatie 3 143.067 162.391 19.324

In situatie 2 is het verhaal duidelijk: een overstap naar een vennootschap is – puur vanuit fiscaal oogpunt – zeker te overwegen.

Een simulatie op maat

Elke situatie is verschillend, dus de gepaste ondernemingsvorm is per definitie maatwerk. Wil je graag een berekening op maat van je zaak? Een SBB-adviseur helpt je graag verder.