Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wordt uw vennootschapswinst belast aan 20,4% vanaf 2018?

13 nov 17 Door Gregory Henin

De federale regering heeft een akkoord bereikt om de vennootschapsbelasting te hervormen. Vanaf 2018 zal de vennootschapsbelasting dalen naar 29,58% of zelfs 20,4% voor kmo-vennootschappen. Vanaf 2020 zal het belastingtarief van 29,58% verder dalen naar 25%. Het belastingtarief van 20,4% is een mooie vermindering maar is uw vennootschapswinst wel aan dat laag tarief belastbaar of zal die eerder belastbaar zijn aan 29,58%? Hierna een woordje uitleg.

Wat zijn de belastingtarieven anno 2017?

Vennootschappen zijn in de regel belastbaar aan het nominaal belastingtarief van 33,99%. Bepaalde vennootschappen kunnen genieten van het verlaagd opklimmend tarief van 24,98% tot 35,54% indien de belastbare winst maximaal 322.500 euro is. Volgende vennootschappen kunnen nooit genieten van dit verlaagd opklimmend belastingtarief, o.m.:

 • Vennootschappen die geen minimale bezoldiging uitkeren aan minstens één bedrijfsleider (minimaal 36.000 euro aan een natuurlijke persoon bedrijfsleider tenzij de winst lager is, dan moet minimaal een bezoldiging worden uitgekeerd die gelijk is aan de belastbare winst);
 • Dochtervennootschappen;
 • Financiële vennootschappen;
 • Vennootschappen die een te hoog dividend uitkeren (meer dan 13% van het gestort kapitaal bij het begin van het boekjaar).

Welke vennootschappen zijn vanaf 2018 belastbaar aan 20,4%?   

Kmo vennootschappen zijn vanaf 2018 in principe belastbaar aan 20,4%. Volgende vennootschappen zullen echter uitgesloten zijn:

 • Grote vennootschappen;
 • Vennootschappen die geen minimale bezoldiging uitkeren aan minstens één bedrijfsleider (minimaal 45.000 euro aan een natuurlijke persoon bedrijfsleider tenzij de winst lager is, dan moet minimaal een bezoldiging worden uitgekeerd die gelijk is aan de belastbare winst);
 • Dochtervennootschappen;
 • Financiële vennootschappen.

Vennootschappen die een te hoog dividend uitkeren wordt niet uitgesloten van het 20,4%-tarief.

Opgelet, enkel de eerste schijf van 100.000 euro winst zal belastbaar zijn aan 20,4%. De winst boven 100.000 euro zal worden belast aan 29,58% (of 25% vanaf 2020).

Welke vennootschappen zijn vanaf 2018 belastbaar aan 29% (of 25% vanaf 2020)?   

Alle andere vennootschappen zullen belast worden aan 29,58% (of 25% vanaf 2020). 

Welk belastingtarief voor uw vennootschap?

Zelfs indien uw vennootschap een kmo-vennootschap is, dan zal die niet altijd belastbaar worden aan 20,4%. Hierna volgen 3 voorbeeldsituaties waar de vennootschapswinst toch belast zal worden aan 29,58%:

 1. Uw exploitatievennootschap is een dochtervennootschap van een familiale holdingvennootschap.
 1. Uw vennootschap voldoet op individuele basis aan de definitie van een kmo-vennootschap, maar maakt deel uit van een groep van vennootschappen (controle- of consortiumstructuur) die op geconsolideerde basis niet voldoet aan de definitie van een kmo-vennootschap.
 1. Uw vennootschap keert geen minimale bezoldiging uit aan minstens één bedrijfsleider. De winst is dan belastbaar aan 29,58% (of 25% vanaf 2020) en daarbovenop zal de vennootschap een bijkomende aftrekbare heffing moeten betalen van 5% op het loon dat onvoldoende is uitgekeerd (of 10% vanaf 2020)! Indien de vennootschapswinst voor het jaar 2018 bijvoorbeeld 100.000 euro is en er 0 euro loon wordt toegekend, dan zal de winst van 100.000 euro belast worden aan 29,58% en zal de vennootschap daarbovenop een aftrekbare heffing moeten betalen van 2.250 euro (d.i. 5% x 45.000 euro). De beoordeling of er al dan niet voldoende loon is toegekend aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) moet per vennootschap worden toegepast. Er zal gelukkig een uitzondering zijn voor verbonden vennootschappen die één en dezelfde bedrijfsleider (natuurlijke persoon) hebben. Daar zal de bijkomende heffing van 5% maximaal op maximaal 75.000 euro worden berekend ipv op 45.000 euro per vennootschap.

Wat nu?

De hervorming van de vennootschapsbelasting is een positieve maatregel voor uw vennootschap. Toch zijn er heel wat aandachtspunten om optimaal te kunnen genieten van de hervormingsmaatregelen. Is uw vennootschap wel een kmo-vennootschap? Moet uw vennootschap vanaf 2018 een andere bezoldigingspolitiek toepassen? Kan uw familiale holdingvennootschap genieten van het 20%-tarief? Die en nog vele andere vragen worden vandaag door veel ondernemers gesteld. Een advies op maat is de boodschap. Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw dichtstbijzijnd SBB-kantoor.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.